Kruševac: U okviru reforme formalnog sistema obrazovanja i uvođenja elemenata dualnog obrazovanja u srednje škole u Srbiji, Politehnička škola „Milutin Milanković“ u Kruševcu će od septembra 2017. godine, ponuditi učenicima priliku da se obrazuju u okviru novog obrazovnog profila – modni krojač. Tim povodom, u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, održan je sastanak sa predstavnicima tekstilne industrije Privredne komore Srbije kojima je predstavljen obrazovni profil od kojeg bi oni trebalo da imaju najviše koristi.

Prema rečima rukovodilaca Centra za duelno obrazovanje Ane Stojanović dualno obrazovanju podrazumeva kombinaciju teorije i prakse, što će učenicima kada steknu znanje i iskustvo, omogućiti lakše zaposlenje.

Za pomenuti obrazovni profil, upisano je već 26 učenika, budućih modnih krojača, potvrdila je direktorka škole Nadežda Milovanović i istakla da je interesovanje veliko.

Izvor: rtk.rs link