E2E priča – U korist mladih, poslodavaca i privrede

E2E priča – U korist mladih, poslodavaca i privrede

Novi Pazar: U prvoj fazi projekta “Znanjem do posla”, do kraja 2019., više od 3.000 mladih iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške, osetilo je benefit ovog projekta. Indirektna korist za ove gradove sa visokom stopom nezaposlenih je još i veća.

 

Predstavnici Omladinskog klastera, sastavljenog od Kancelarije za mlade i Udruženja psihologa Novi Pazar, navode da su mladi dobijali različite vrste usluga, od informacija o trenutnom stanju na tržištu, pomoći u traženju posla, mogućnostima za zaposlenje do karijernog vođenja.

 

 

“Oko 800 mladih je prošlo kroz program individualnog karijernog savetovanja u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Raški. Procenjene su im mogućnosti i kako da na najbolji način pronađu zanimanje koje im najviše odgovara, a kako bi imali realne šanse da brzo pronađu zaposlenje. Sa njima su radila tri karijerna savetnika, organizovan je niz radionica, treninga na kojima se radilo na jačanju njihovih potencijala, znanja i raznih veština. Cilj je da budu konkurentniji na tržištu rada”, priča direktor Kancelarije za mlade Džemaludin Paučinac za E2E.

 

Drugi važan aspekt ovog programa su obuke na radnom mestu. One su pružile nezaposlenim žiteljima ovog grada da se, kroz dobro osmišljenu teorijsku i praktičnu obuku, osposobe za zanimanja za koja se nisu školovali, a koja su deficitarna u ovom delu Srbije.

 

“Tokom 2019. godine organizovali smo četiri obuke, za lične pratioce dece, šivače lake konfekcije, konobare i turističke animatore, kroz koje je prošlo 89 mladih iz ovih gradova. U prethodnom periodu sprovedene su i obuke za tapetare, tehnologe u mlekarstvu i šivače, a ukupno je kroz njih prošlo preko 150 osoba. Oko polovina njih je nakon uspešno završenih obuka je dobila posao”, navodi predsednica Udruženja psihologa Zehra Hasanbegović.

 

Hasanbegović dodaje da su reakcije korisnika usluga karijernog savetovanja i obuka na radnom mestu pozitivne, a da benefite ovog programa uviđaju i poslodavci iz ovog regiona.

 

 

“Kompanije prepoznaju značaj obuka na radnom mestu i prilike koja im se pruža da za veoma kratko vreme dobiju obučenog radnika koji će ispunjavati sve uslove tog radnog mesta. Obuke na radnom mestu su osmišljene tako da se vrše analize veština, znanja i stavova korisnika, ali i potrebe svakog radnog mesta. To omogućava poslodavcima da dobiju baš onakvog radnika kakav im treba”, objašnjava Hasanbegović.

 

U Omladinskom klasteru navode da će im u narednom periodu prioritet biti obezbeđivanje alternativnih načina finansiranja usluga koje pružaju kako bi se obezbedila održivost programa i nakon 2023. godine.

 

“Moramo raditi na lobiranju kako bismo pokušali da obezbedimo podršku lokalnih samouprava, institucija i poslodavaca iz Novog Pazara, Raške, Sjenice i Tutina. Možda je najbitnije i da privatni sektor uvidi značaj ovog programa i na tome ćemo najviše raditi u budućnosti”, kaže Marija Tiosavljević, potpredsednica Udruženja.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Razmena iskustava iz E2E prakse

E2E priča – Razmena iskustava iz E2E prakse

Stara Planina: Na Staroj planini u protekla dva dana (16.-17.decembar 2019) projektni tim programa Znanjem do posla sastao se sa svojim brokerima i saradnicima. Ovom prilikom održana je radionica sa ciljem razmene iskustava na polju zapošljavanja i podizanja zapošljivosti mladih na lokalnom nivou.

 

 

Na radionici su predstavljeni četvorogodišnji rezultati svih uključenih aktera na razvoju i implementaciji inovativnih modela za zapošljavanje mladih, kao i realizovane aktivnosti brokerskih organizacija na jačanju i osposobljavanju mladih za ulazak na tržište rada.

 

 

Obuke na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla prošlo je 1.058 polaznika u 128 kompanija, 350 mladih iz kategorije teže zapošljivih je dobilo neku vrstu profesionalne podrške, od kojih je gotovo 100 uključeno u obuke na radnom mestu, dok je više od 60% polaznika došlo do zaposlenja. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije je podržao razvoj 19 inovativnih modela kroz koje je 400 mladih dobilo podršku na putu ka zaposlenju ili samozaposlenju.

 

 

Projekat Znanjem do posla od januara 2020. godine ulazi u drugu četiri godine dugu fazu implementacije uz podršku Vlada Švajcarske i Srbije.

 

 

Uredila: Sandra Vlatković

E2E vest – Dijalog ključnih aktera od značaja za veće zapošljavanje mladih

E2E vest – Dijalog ključnih aktera od značaja za veće zapošljavanje mladih

Beograd:Nacionalna konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih Dijalog za mlade, organizovana je u hotelu Zira povodom završetka prve faze švajcarskog projekta “Znanjem do posla’’, koji realizuju NIRAS-IP Consult i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, i u saradnji sa projektom ‘’Podsticanje zapošljavanja mladih’’, koji realizuje GIZ.

 

Na mini sajmu dobrih praksi, organizovanog u okviru konferencije, predstavljene su partnerske organizacije sa lokalnog nivoa, a učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa glavnim rezultatima i uspešnim primerima i pristupima projekata “Znanjem do posla’’ i “Podsticanje zapošljavanja mladih’’.

 

Konferencija dijalog za mlade

 

Ambasador Švajcarske u Republici Srbiji Filip Ge ukazao je na značaj dijaloga između više nacionalnih i međunarodnih institucija, koji doprinosi unapređenju politika i praksi u oblasti zapošljavanja mladih.

 

Kada je Švajcarska započela saradnju sa Srbijom nezaposlenost mladih je bila 50 odsto, dok je situacija sada nešto bolja. Ipak nezaposlenost mladih je dvostruko veća od opšte nezaposlenosti, a to nije obično slučaj u jakim ekonomijama. Švajcarska je dosad podržala programe zapošljavanja mladih sa 7 miliona evra i od 2020. godine ćemo opredeliti dodatnih 7 miliona za ovu veoma bitnu oblast. Projekat “Znanjem do posla’’ doneo je zaposlenje za 24 odsto mladih iz osetljivih grupa, a 128 srpskih srednjih i malih preduzeća je radilo sa mladima. Projekti poput “Znanjem do posla’’ doprinose jačanju lokalnih zajednica kako bi bile atraktivnije za investicije i poslovanje“, rekao je ambasador Švajcarske Konfederacije, Filip Ge.

 

Filip Ge ambasador Švajcarske

 

Projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji se sprovodi u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, ima za cilj da pruži podršku mladima starosti od 15 do 35 godina da unaprede svoj položaj na tržištu rada i brže dođu do posla.

 

Vrlo smo svesni da postoji određeni broj mladih ljudi koji napušta Srbiju i odlazi u Nemačku u potrazi za poslom. Oni tamo stiču iskustvo i znanje, ali ulažemo velike napore da se oni vrate, kako bi Srbija profitirala iz iskustva koje su ovi mladi Srbi stekli u Nemačkoj. S druge strane, svesni smo da su Srbiji potrebni visokokvalifikovani mladi ljudi i zbog toga se trudimo da stvorimo perspektive za mlade u njihovoj domovini. Upravo to radimo u okviru programa „Podsticanje zapošljavanja mladih“ koji sprovodi GIZ, a njegov cilj je da doprinese povećanju zapošljivosti mladih, da ih podstakne da započnu sopstveni biznis i ostanu u Srbiji. Trudimo se i da ohrabrimo nemačka preduzeća da se nastane u Srbiji i da ovde investiraju i kreiraju povoljniju klimu za zapošljavanje. Uticali smo na otvaranje više od 60.000 radnih mesta i više od 430 preduzeća, i to je itekako pozitivan i rastući trend“, izjavio je ambasador Savezne republike Nemačke u Beogradu, Tomas Šib.

 

Ambasador Nemačke Tomas Šib

 

Ideja konferencije je da se predstave uspešne prakse, i da te prakse  pronađu svoje mesto u sistemu zapošljavanja, i postanu održive, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

 

Ovde smo da sagledamo sva iskustva i unapredimo saradnju na polju zapošljivosti mladih. Pokazatelji Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja beleže pozitivne rezultate i stopa nezaposlenosti je znatno smanjena, a mi ćemo svakako nastaviti da se aktivno bavimo ovim pitanjem. U toku je izrada Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu i već sledeće nedelje počeće javna rasprava. Stavićemo akcenat na teže zapošljiva lica, na one pojedince koji dugo traže zaposlenje i mlade koji ne mogu da se zaposle u struci. Nama je ljudski kapital veoma bitan i trudićemo se da zaustavimo odlazak ljudi iz zemlje, ali i da vratimo one koji su otišli i radimo na stvaranju ambijenta koji će privući i strane stručnjake“, rekla je državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Bojana Stanić.

 

U dijalogu na temu zapošljavanja mladih, osim Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, učestvovali su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i NIRAS-IP Consult u okviru projekta „Znanjem do posla“, koji podržava Vlada Švajcarske.

 

Dijalog o zapošljavanju mladih

 

Pitanja zapošljavanja mladih definisano je kao najvažnije pitanje za mlade u Srbiji i u lestvici je prioriteta Vlade Republike Srbije poslednjih godina, a ključ rešenja u prevazilaženju ovog izazova leži u koordinaciji svih nivoa vlasti, civilnog i pre svega poslovnog sektora.

 

Na početku i kraju tog procesa nalazi se mlad čovek koji je osposobljen za uključivanje na tržište rada, koji ima dovoljno veština da iskaže svoje potrebe, ali i kome su na raspolaganju inovativni modeli zapošljavanja koji su skrojeni baš po njegovoj i njenoj meri i potrebama. Od 2014. godine Ministarstvo omladine i sporta je finansijski podržalo 172 projekta koji su usmereni ka povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti mladih u ukupnom iznosu od 351 milion dinara. Takođe, kroz saradnju sa međunarodnim partnerima i kroz aktivnosti ministarstva u poslednjih pet godina preko 2.250 mladih se (samo)zaposlilo, 36.000 mladih je bilo na obukama za povećanje zapošljivosti, upravljanje karijerom, stručnim praksama i otvoreno je 10 inkubatora, 15 habova i 21 socijalno preduzeće”, izjavio je državni sekretar za sport Ministarstva omladine i sporta Darko Stanić.

 

Održane su i panel diskusije sa poslodavcima, mladima i predstavnicima lokalnih samouprava, koji su podelili uspehe i izazove u povećanju zapošljivosti, zapošljavanju i osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama.

 

Uredila Sandra Vlatković

E2E priča – Praksa i posao u kompaniji svetske klase

E2E priča – Praksa i posao u kompaniji svetske klase

Kragujevac: „Znanjem do posla“ u Kragujevcu –11 praktikanata zaposleno u  „IME-Autolift“ posle obuke u toj kompaniji

Grupa mladih bez posla iz Kragujevca stekla je prva radna iskustva na praktičnoj obuci u kompaniji „IME-Autolift“, koja je u centar Šumadije došla pre šest meseci. Zahvaljujući programu „Znanjem do posla“, praktikanti su se obučavali na konkretnim radnim mestima u hali gde se proizvode konstrukcije-liftovi koji služe za remont, sanaciju i održavanje šinskih vozila.

Poslodavac je bio zadovoljan učinkom praktikanata i posle obuke je svima je ponudio posao. Zaposlilo se 11 praktikanata, dok je jedan odustao zbog odlaska u inostranstvo.

Mladi praktikanti sada su deo tima velike kompanije i angažovani su na raznim pozicijama u proizvodnji, rade na CNC mašinama, kao bravari-monteri, operateri na strugu, CNC strugu i dr.

 

Praksa na više radnih pozicija i operacija

Među „sveže“ zaposlenim praktikantima obuke „Znanjem do posla“ su 20-godišnji Lazar Vlahović i 22-godišnji Milan Đuričić koji su završili Politehničku školu.

„Pre dolaska u ovu kompaniju nisam imao nikakvo radno iskustvo. Obuka u IME Autolift-u je bila moja prva ozbiljna praksa. Prijavio sam se na obuku jer sam hteo da naučim neki konkretan posao da radim“ kaže Lazar.

 

 

Objašnjava i zbog čega je, kako kaže, ova obuka bila ozbiljnija u odnosu na školsku praksu.

„Razlika je ogromna. Tokom ove prakse radili smo na ozbiljnim poslovima, nema mesta za grešku. Imao sam priliku da kao praktikant samo ja radim za jednom CNC mašinom, dok nas je u školi bilo čak 30 na jednoj mašini. Imao sam i mentora, radio i učio uz iskusnog radnika. Ništa mi nije bilo teško, pošto su ovde svi puni razumevanja za mlade, a i uslovi rada su odlični. Tokom obuke o svemu sam mogao da razgovaram sa instruktorima, prvo da ih pitam, pa onda zadatak da uradim sam“ kaže Lazar.

 

Kaže da mu ova vrsta proizvodnje potpuno odgovara i da se u njoj „ pronašao“.

„Prve dve – tri nedelje obuke stalno smo menjali pozicije, dok ne vidimo šta kom praktikantu odgovara, šta svakom od nas baš ide od ruke. Ja sam se, na primer, pronašao u radu za CNC mašinom, pa sam obuku nastavio na toj poziciji“, priča Lazar.

 

Važno je i što praksa traje puno radno vreme – 8 časova ,na koje se, kaže Lazar, brzo navikao, jer zna da je i ta priprema bitna kada se zaposli.

„Imponuje mi što sam baš u ovoj kompaniji koja ima odlične uslove da nastavim da učim i napredujem u karijeri“, rekao je Lazar.

Milan je kao i Lazar završio Politehničku školu u Kragujevcu. Probao je da radi u inostranstvu, ali se nije pronašao u konkretnom poslu, jer nije imao radno iskustvo, ni bolje znanje stranog jezika. Dodaje da mu je nedostatak radnog iskustva bio problem i prilikom pronalaženja posla u Srbiji.

 

Priznaje da mu je na početku obuke teže palo osmočasovno radno vreme, ali je taj problem prevazišao kasnije.

„Obuka mi je bila vrlo korisna, jer na primer nisam poznavao nijedan od alata dok nisam došao ovde. Tokom obuke dobio sam priliku da se oprobam na više radnih pozicija“ kaže Milan.

 

Označio je neke radne pozicije na kojima se snalazi bolje nego na drugim poslovima.

„Pronašao sam se u sklapanju liftova, ide mi crtanje, tehnička dokumentacija, dobro se snalazim u poslovima bravara-montera i na poziciji zavarivača“ kaže Milan.

 

 

To je bila i procena poslodavca, pa se Milan posle obuke zaposlio na poziciji bravara-montera u kompaniji „IME-Autolift“.

Sada, kao „iskusan“ praktikant obuke „Znanjem do posla“ preporučuje mladim ljudima da se uključe u ovakve obuke koje omogućavaju dosta prakse na radnom mestu.

 

Obuka – najbolji izbor za mlade bez radnog iskustva

Obuka u kompaniji “IME-Autolift“ je bila specifična po tome što je za mlade praktikante bio osmišljen program učenja za jedno „univerzalno“ zanimanje koje je obuhvatalo više radnih pozicija i operacija. Prednost takve obuke je bila u tome što su i praktikanti, i poslodavac mogli da prepoznaju koji im posao najviše „leži“, pa da karijeru nastave u tom pravcu.

„Mi smo napravili za praktikante jedno radno mesto koje sadrži više radnih operacija. Iz opisa svake od njih uzeli smo ono što je ključno i sastavili jedno radno mesto za učesnike obuke. Obučavali smo praktikante u nekim najosnovnijim elementima, da bismo videli gde će oni sebe da pronađu najbolje“ rekla je koordinatorka projekta obuke u kompaniji „IME-Autolift“ Dragana Jovičić Jovanović.

 

 

U kompaniji su se rukovodili iskustvima o deficitarnim zanimanjima i nedostatku radne snage na tržištu, pa su ta „najkritičnija“ zanimanja obuhvaćena ovom obukom.

„Ovo je najbolji način da se obuče mladi ljudi bez iskustva jer uče uz iskusne kolege-instruktore da bi što pre došli do praktičnog znanja potrebnog za rad u našem proizvodnom timu“ kaže tehnički direktor u kompaniji „IME-Autolift„ Aleksandar Mališić.

Prema njegovim rečima, praktikanti su se kroz obuku „ Znanjem do posla“ kompletno osposobljavali za konkretnu radnu poziciju.

„Prošli su obuku na nekoliko pozicija i radnih operacija, da vidimo šta im najbolje leži, da bismo im našli pravo mesto u našoj proizvodnji. Prema tome kako su se pokazali, tako su i raspoređivani za rad na CNC mašinama, bravarsko-monterskim poslovima, transportu i dr.“ rekao je Mališić.

 

On kaže da za dva meseca obuke na više radnih operacija nije realno očekivati da  praktikanti budu ravnopravni sa kolegama koji godinama rade.

„Ipak, može da se vidi kakva je njihova odlučnost i koliko daju sebe, jednostavno, koliko svojim zalaganjem doprinose firmi“ kaže Mališić.

 

On ističe da je obuka „Znanjem do posla“ i za njega bila specifično iskustvo zbog načina prenošenja znanja na mlade.

„Do sada sam obučavao osobu ili dve za određenu poziciju, a ovde je reč o obuci za širi spektar operacija. Zbog toga je i bio veći izazov naći pravo mesto za svakog praktikanta, ono na kome će on najviše da doprinese, i da bude zadovoljan i praktikant, ali i poslodavac“ kazao je Mališić.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

Mreža za postpenalnu podršku Srbije za kvalitetniju podršku bivšim osuđenicima

Mreža za postpenalnu podršku Srbije za kvalitetniju podršku bivšim osuđenicima

Kruševac: Mreža za postpenalnu podršku Srbije osnovana je od 18 nevladinih organizacija, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Cilj je da se unapredi podrška osuđenicima nakon odslužene kazne, kao i da se članice Mreže osnaže kako bi što kvalitetnije mogle da im pomognu.  Omladinski Savet Kruševac u okviru programa Znanjem do posla i drugih projekata radi sa štićenicima kruševačkog Vaspitno popravnog doma i među osnivačima je Mreže.

Predsednica Omladinskog Saveta Kruševac Marina Virijević, kaže da je proces formiranja Mreže bio dugotrajan i detaljan  kako bi se identifikovale adekvatne organizacije, koje kroz svoje aktivnosti pružaju različite vidove podrške bivšim osuđenicima i maloletnicima koji su u sukobu sa zakonom.

“Ciljevi i zadaci Mreže su da se unapredi politika i praksa u postupku postpenalne podrške, kao i da se osnaže članice Mreže da bi kvalitetnije mogle da pomognu bivšim osuđenicima. Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija dali su punu podršku novoosnovanoj Mreži i prepoznali značaj civilnog sektora u pružanju pomoći bivšim osuđenicima, koji se suočavanju sa problemima prilikom ponovnog povratka u zajednicu”, kaže Marina Virijević, predsednica Omladinskog Saveta Kruševac.

 

 

Nedavno je održana osnivačka Skupština Mreže za postpenalnu podršku Srbije, a Virijević kaže da osnivanje Mreže ne bi bilo moguće bez podrške OEBS-a.

Svečanu konferenciju na kojoj je, predstavljena Mreža, otvorili su ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji, Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Slobodan Arsenijević, predsednik UO Mreže i Nataša Novaković ispred Misije OEBS. Na konferenciji su se predstavnicima kaznenih ustanova u Srbiji predstavile sve nevladine organizacije članice Mreže.

 

“Članice Mreže, očekuju da unaprede svoje aktivnosti u radu kroz međusobnu saradnju, edukaciju, partnerstva, ali i da doprinesu uvođenju savremene postpenalne podrške u odgovarajuće zakonodavne okvire u Srbiji. Omladinski Savet Kruševac pružaće podršku bivšim štićenicima Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu pre svega u oblasti zapošljavanja, aktivnog traženja posla i karijernog savetovanja. Upućivaćemo i u odgovarajuće članice Mreže maloletnike koji nisu sa teritorije Rasinskog okruga, a kojima je potrebna pomoć”, kaže Virijević.

 

Prema njenim rečima prvi rezultat priključivanja Mreži za Omadinski Savet Kruševac je uspostavljanje saradnje sa članicama Mreže u okviru svog novog projekta za podršku zapošljavanja bivših štićenicika VP Doma. Taj projekat se finansira iz sredstava Evropske Unije, IPA 2014.

 

Štićenici doma proći se karijerno savetovanje

Predsednica Omladinskog Saveta Kruševac podseća da je ta organizacija, u okviru programa Znanjem do posla, realizovala projekat “Safe Choices”. Tim projektom bilo je obuhvaćeno 65 štićenika Vaspitno popravnog doma.  Njima su pružene usluge individualnog karijernog savetovanja i profilisanja, edukacije o zapošljavanju i tržištu rada. Organizovane su jednodnevne posete firmama, a desetorici štićenika obezbeđena je jednomesečna plaćena radna praksa u JKP Kruševac, na zanimanju cvećar-vrtlar.

 

 

“Zahvaljujući ovom projektu pomognuta je izgradnja plastenika u VP Domu. Tu se štićenici dalje obučavaju za ovo zanimanje i po unapred izrađenom planu i programu obuke, posvećeno se bave uzgajanjem cveća”, navodi Virijević.

 

Ove godine, Omladinski Savet, u okviru programa Znanjem do posla  nastavlja rad sa štićenicima Vaspitno popravnog doma. Planirano je da 36 štićenika pohađa radionicu karijernog vođenja i savetovanja, kao i  da se sa svakim od njih uradi individualno savetovanje.

 

Omladinski Savet Kruševac već deset godina realizuje projekte čiji je cilj pružanje podrške reintegraciji štićenika VP Doma.

 

Tekst: Jelena Božović

Foto: Fejsbuk stranica Mreža OCD za pružanje postpenalne podrške Srbije

Uredila: Sandra Vlatković

U Pirotu počele obuke za mentore u okviru javnog poziva “Zaposleni po meri vašeg biznisa”

U Pirotu počele obuke za mentore u okviru javnog poziva “Zaposleni po meri vašeg biznisa”

Pirot: U toku su obuke mentora za buduće CNC operatere i zavarivače u Pirotu. Reč je o realizaciji javnog poziva “Zaposleni po meri vašeg bisnisa” švajcarsko-srpskog projekta “Znanjem do posla”. Obuku trenutno u Pirotu pohađa 9 mentora iz pet kompanija. Po uspešno završenoj obuci mentori će obučavati na radnom mestu 26 budućih mladih kolega.

STICANJE NEOPHODNIH ZNANJA I VEŠTINA MENTORSTVA

Zaposleni u kompanijama koji su odabrani da u narednom periodu prenose potrebna znanja i veštine mladima u okviru projekta “Znanjem do posla” ističu da se veoma ozbiljno pripremaju za trening kandidata koji su se prijavili za obuku na radnom mestu.

Mentor iz firme JLB “Solijer” Marjan Stamenović kaže da bi njegov zadatak trebalo da bude rad sa mladima i njihova obuka za obavljanje posla CNC operatera.

 

– Obuka će biti na samoj mašini. Potrudićemo se da ih naučimo sve što je neophodno da znaju kako bi bili u prilici da samostalno rade u procesu proizvodnje – kaže Stamenović

Mentor iz firme “D Company” Slaviša Gavrilović kaže da posao koji radi iziskuje dosta praktične a manje teorijske nastave.

 

– Reč je o obuci za zavarivače. Mislim da se mladi sve manje interesuju i odlučuju za posao zavarivača, koji jeste jako zahtevan, i zato je potrebno dodatno ih motivisati i adekvatno obučiti – kaže Gavrilović.

 

Mentor iz firme “JLB Soulijer” Vladan Savić kaže da mu je bitno da podstakne mlade ljude da razmišljaju.

 

– Cilj nam je da naučimo kako da buduće mlade kolege podstreknemo da se aktivno uključe, a ne samo kako da pritiskaju dugme na mašini. Mnogi misle da je to posao operatera – kaže Savić.

 

Predavač Ljubomir Milanović, profesor sociologije, kaže da polaznici obukom stiču znanja i veštine mentorstva i posle završene trodnevne obuke imaće proveru stečenog znanja.

 

– Mentorima je potrebno pre svega preneti način na koji će se ophoditi prema kandidatima, zatim način na koji će svoja znanja prenositi kandidatima koji će se obučavati u kompanija koje učestvuju u ovom projektu. Ujedno će rad onih koji su na obuci biti praćen na isti način. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa Švajcarskom agencijom za saradnju i po švajcarskoj metodologiji – kaže profesor Milanović i dodaje da će mentori koji prođu ovu obuku posle u svojim kompanijama obučavati kandidate za CNC operatere i zavarivače.

 

Podsećamo da se u Pirotu obuke na radnom mestu za ova dva zanimanja organizuju u firmama D Company, JLB Solijer, SZR Stojanović, Preduzetničkoj radnji Božidara Mijića i Varmontu.
Program je nastavak projekta “Znanjem do posla” koji realizuje Konzorcijum ZIP Centra i Udruženja građana “Osveženje” u Pirotu.

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković