E2E priča – Dobrim rezultatima do poverenja mladih i poslodavaca

E2E priča – Dobrim rezultatima do poverenja mladih i poslodavaca

Pirot:Realizacijom projekta ”Znanjem do posla” JOB INFO centar u Pirotu, za četiri godine, ostvario je dobre rezultate. Stekli su poverenje mladih koji traže zaposlenje, ali i kompanija kojima su potrebni obučeni radnici. Veoma se ozbiljno pripremaju i za nastavak projekta ”Znanjem do posla“.

 

“Morali smo godinama da stičemo poverenje. Danas nam veruju mladi, a i poslodavci nam se sami javljaju. Iz 16 kompanija su tražili od nas da organizujemo obuku jer su imali potrebu za kvalitetnom radnom snagom.”, kaže karijerni savetnik JOB Info centra.

 

 

Obuke na radnom mestu prošlo je više od 80 ljudi, a 60 odsto je odmah posle obuke dobilo zaposlenje.

 

“Verujem da će se to nastaviti i dalje, da će se javljati poslodavci i tražiti da organuzujemo obuke za zanimanja koja su tražena. Sve ove obuke radimo u skladu sa zahtevima poslodavaca”, objašnjava Cenić.

 

U bazi podataka JOB info centra sada je 1.700 osoba, a više od 1.500 mladih ljudi je prošlo karijerno savetovanje i dobilo neki vid pomoći u odabiru karijernog puta ili u razvoju istog. Obuke na radnom mestu organizovane su u 16 kompanija za 9 zanimanja. Za vreme obuka na radnom mestu obučeno je i 20 mentora iz kompanija u kojima je projekat realizovan.

 

Zahvaljujući dobroj saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama u Pirotu, JOB info centar uspešno organizuje i karijerno savetovanje.

 

“Radimo karijerno savetovanje od najmlađeg uzrasta. Nastavićemo saradnju sa školama i dalje, razgovarati o poslu, zanimanjima, … Ovakvi razgovori organizovani su sa učenicima Tehničke škole i Gimnazije u Pirotu. Imali smo nekoliko sastanaka sa njima. Upoznali smo ih sa zanimanjima, kao što su IT stručnjak, prevodilac, pravnik, socijalni radnik… Na taj način njima će biti lakše da se odluče za određeno zanimanje”, kaže Cenić.

 

Zanimljivo je da JOB info centar ima sve ozbiljniju saradnju i sa osnovnim školama u Pirotu.

 

 

„Osnovci su zainteresovani za informacije o zanimanjima i koja se zanimanja traže na tržištu rada, pa i kakva je plata. Mnogi od njih nisu znali šta je IT stručnjak. To je za njih veoma značajno kako bi razmišljali o svom daljem školovanju, od osnovne škole do fakulteta. Cilj nam je da im skrenemo pažnju da upišu školu i odaberu ona zanimanja koja su danas tražena i deficitarna“, kaže Cenić.

 

Pripremljena su i tri vodiča ”Vodič za buduće srednjoškolce”, ”Vodič za buduće studente” i ”Vodič za studije u inostranstvu”. U JOB info centru najavljuju nastavak razgovora sa učenicima ostalih škola i predstavljanje vodiča.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Most između mladih i privrede

E2E priča – Most između mladih i privrede

Pirot: Job Info Centar iz Pirota za tri godine realizacije projekta “Znanjem do posla” postao je svojevrsni most između mladih, institucija i poslodavaca. Njihova misija je da mobilišu sve resurse kako bi doprineli smanjenju jaza između ponude i tražnje radne snage u ovom delu Srbije.

 

“Sa jedne strane program pomaže mladima da na jednom mestu dobiju podršku na putu od škole do posla, povećaju svoje kapacitete, uključe se na tržište rada i lakše dođu do posla. Sa druge strane, kroz saradnju sa kompanijama i pružaocima obuka razvija se program obuke na radnom mestu odgovarajući na potrebe privrede. Na taj način pomažemo kompanijama da obezbede odgovarajuću radnu snagu”, kaže Mira Zlatkov iz Job info centra .

 

 

Statistika je ohrabrujuća – do sada su realizovane obuke za 9 različitih zanimanja u okviru 16 kompanija, a kroz program su prošle 82 mlade osobe nakon čeka se više od 60 posto zaposlilo.

 

Program je realizovan  u dva ključna pravca, mladi su sticali neophodne veštine, a kompanije su obučavale radnike za konkretna radna mesta.

 

“Obuke su bile značajne svim mladima koji su bili uključeni u program, ne samo onima koji su se zaposlili nakon toga, već i ostalim učesnicima: Svi su stekli znanje i veštine za konkretna zanimanja i time dobili veće šanse za zapošljavanje. Takođe, mnogim polaznicima ovo je bilo i prvo radno iskustvo. Sa druge strane, poslodavci su imali priliku da obuče radnike po svojoj meri i popune svoja radna mesta”, ističe Zlatkov.

 

Mentori trajni resurs kompanija

Program obuke na radnom mestu podrazumevao je i trening mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuku i praćenje rada kandidata.

 

“Kroz trening obučeno je dvadesetak mentora koji ostaju kao trajni resurs kompanija za buduće programe”, navodi Zlatkov.

 

Da mladi lakše donose odluke

U Job info centru navode i da im je u radu veoma značajan i drugi pravac projekta koji se odnosi  na karijerno informisanje i savetovanje. Kroz taj segment radilo se na osnaživanju mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost.

“Koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trudimo se da na najbolji mogući način pomažemo mladim osobama da izaberu pravi put za sebe. Grupne radionice karijernog savetovanja sprovode se u saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pirota, dok u našem Centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Zlatkov.

 

 

Job Info Centar je pripremio i tri vodiča: „Vodič za buduće srednjoškolce“ „Vodič za buduće studente“, kao i  „ Vodič za studije u inostranstvu“ a izrađeni su i edukativni materijali koji su dostupni i podeljeni učenicima, kako bi im pomogli da što lakše donesu odluku za svoju budućnost na polju mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

 

“Kroz različite edukacije i obuke pomogli smo mladima da se što bolje pripreme  i budu što konkurentniji na tržistu rada kako bi brže i lakše došli do posla. Kao rezultat toga u internoj bazi imamo preko 1600 mladih koji su dobili neku uslugu podrške u zapošljavanju”, navodi Zlatkov.

 

U okviru karijernog savetovanja organizovani su i realni susreti, gde je mladima pružena prilika da se upoznaju sa konkretnim zanimanjima za koja su i sami pokazali interesovanje.

 

Poseban akcenat tokom realizacije projekta stavljen je na teže zapošljive kategorije mladih kako bi i oni dobili jednaku šansu za uključivanje i što bolje pozicioniranje na tržištu rada.

 

Istraživanjem ponude i tražnje do trajnog rešenja

U okviru projekta „Znanjem do posla“ radi se i na sveobuhvatnom istraživanju ponude i tražnje radne snage u Pirotu sa ciljem da se doprinese preciznijem kreiranju mera podrške u oblasti zapošljavanja u narednom periodu.

 

 

“Ovo istraživanje trebalo bi da odgovori na pitanja koja su vezana za nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i tražnje za određenim zanimanjima. Tačnije, s jedne strane su znanja i veštine raspoložive radne snage i kompetencija koje poslodavci na tržištu rada traže”, objašnjava Zlatkov.

 

Ona smatra da je potrebno izmeriti i efekte elemenata obuke mladih na radnom mestu koji su sprovedeni u protekle tri godine na ovom projektu.

 

Aktivnosti i ciljevi projekta su u potpunosti u okvirima strateškog opredeljenja grada kada je u pitanju politika zapošljavanja. Pirotu nedostaje obučena radna snaga, a to je upravo problem koji uz pomoć ovog projekta nastoji da se prevaziđe.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – E2E- prednost na tržištu rada

E2E priča – E2E- prednost na tržištu rada

BIPS – Partner na projektu „Znanjem do posla“

Kragujevac:Business Innovation Programs, partner na projektu „Znanjem do posla“, realizovao je, u saradnji sa kompanijama, 16 obuka za mlade bez posla u okviru u drugog ciklusa programa. Mladi su se obučavali za deficitarna zanimanja na radnom mestu u kompanijama u Kragujevcu, Loznici, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu i Čačku. Kroz projekat su razvijeni savremeni programi obuka za 13 novih zanimanja.

Više od 60 odsto mladih koji su završili neku od obuka zaposlilo se odmah posle završetka treninga  u kompanijama u kojima su se obučavali.

 

Mladi na putu od znanja do posla

Mladi su sticali radno iskustvo u deficitarnim zanimanjima kod 27 poslodavaca. U obukama je učestvovalo 365 praktikanata iz pet gradova i opština u Srbiji.

U Kragujevcu su se obučavali za zanimanja: CNC operater, vaspitač, zidar, barmen/koktel majstor, operater papirničarskih mašina, monter Alu i PVC stolarije, tehničar za slušne aparate, stručno-komercijalni saradnik u farmaceutskoj industriji, operater u proizvodnji liftova za šinska vozila, operater na liniji za izradu gumenih profila, zavarivač i operater u proizvodnji sistema za čišćenje vetrobranskog stakla.

Mladi su se u Loznici obučavali za operatera u proizvodnji navlaka za automobilska sedišta, u Čačku za operatera na liniji za profilisanje, a u Vrnjačkoj Banji za CNC operatere.

U Kraljevu su završene obuke za dva zanimanja: operater i kontrolor u proizvodnji kablovskih sklopova.

 

 

„Odmah posle obuke zaposlilo se 62 odsto ili 210 praktikanata. Stopostotno zapošljavanje je bilo u kompaniji „Adient“ u Loznici koja je uposlila svih 120 praktikanata u proizvodnji navlaka za automobilska sedišta“, navela je Marijana Simić iz BIPS-a.

 

Kompanija IME-Autolift u Kragujevcu zaposlila je 11 praktikanata obuke u proizvodnji liftova za šinska vozila. U vrtićima je zaposleno 25  praktikanata obuke za vaspitača, a kompanije su zadržale 16 praktikanata obuke za CNC operatera. U Kragujevcu je zaposleno i pet operatera papirničarskih mašina i isto toliko barmena.

 

„Više od 90 odsto praktikanata je položilo ispit na kraju obuke i više od 60 odsto njih je ostalo da radi u kompanijama u kojima su se obučavali. To je znak da su mladi bili zadovoljni i obukom i uslovima rada i pristali su da nastave da rade u istim firmama. Radili smo i evaluaciju na kraju obuke, koja je i potvrdila njihove visoke ocene o obuci“, ocenila je Marijana.

 

U BIPS-u kažu da su obuke svakako najviše značile onima koji su dobili posao, ali i ostalim praktikantima, pošto im je to bila prva prilika da nešto rade konkretno na tržištu rada posle srednje škole ili da rade baš u svojoj struci i steknu praksu.

 

„Imali smo dosta onih koji su završili školu za CNC operatere, ali nikada nisu radili, jer niko nikada nije hteo da ih primi na posao pošto nisu imali iskustvo. E2E im je bila prilika da steknu praksu. S druge strane, praktikanti koji nisu ostali da rade, posle ove obuke imaju sasvim drugačiji CV. To znači da na razgovor za posao ubuduće neće ići samo sa diplomom srednje škole, jer su naučili da rade na CNC mašinama“, rekla je Marijana.

Prema njenim rečima, dvomesečna obuka na radnom mestu u kompanijama dovoljna je da mladi steknu bazično znanje da mogu da se uključe u proces i dalje učenje .

 

 

“Tokom praktične obuke poslodavac ih je ocenjivao i po tome kako su se uklopili u radnu sredinu, njihove radne navike, jer svaka firma ima  drugačiju kulturu, organizaciju i način rada”, ukazala je Marijana.

 

Veliko interesovanje poslodavaca za E2E

U drugom ciklusu obuka koje je realizovao BIPS učestvovalo je 27 poslodavaca. Među njima je bilo i nekoliko firmi koje su u programu E2E drugi put, posle dobrog iskustva iz prošlogodišnjeg ciklusa obuka.

 

„Ponovo su se prijavili vrtići Šumska bajka, Čili Vili i „Drugarstvo iz Kragujevca. „Zastava Kovačnicu“ interesovali su CNC operateri, posle prošlogodišnjeg dobrog iskustva sa obukom za kovače. „Milanović inženjering“ se ove godine uključio kao kompanija AMM Manufacturing za obuku CNC operatera“, navela je Marijana.

Kompanije koje su prvi put učestvovale u programu obuka E2E su: Adient-Loznica, Leoni-Kraljevo, u Kragujevcu kompanije: IME-Autolift, Gomma Line, Avis, Sunce Marinković, Alfa, IP Gradnja, Plus Pharmaceuticals, Trigano, ILGM, Gorenje, Siemens  Terminal 7, Fori Textile, zatim Unipromet u Čačku i u Vrnjačkoj Banji- Karović Produkt i Čelik-Pak.

 

 

„Program Znanjem do posla pružio je poslodavcima priliku da dođu do novih radnika koji su im potrebni. Olakšao im je proces obuke mladih koji nemaju iskustva u poslu. Bilo im je lakše da ih kroz ovaj program obuče i dovedu do tog nivoa veština da mogu da budu operativni u proizvodnji, nego da su to radili samostalno“, napomenula je Marijana.

 

Dodala je da je ovaj način koristan za poslodavce pri izboru novih radnika, a uz to ih i višestruko rasterećuje:

 

„Zbog svojih redovih obaveza u kompanijama obično nemaju vremena da rade samostalno ovakve obuke i da se njihovi stručnjaci – mentori samo tome posvete. Imaju naravno i troškove za te mlade praktikante, koji su, s druge strane, u programu Znanjem do posla pokriveni, za mentore, materijal i teorijsku obuku. Retko kada poslodavci samostalno organizuju teorijsku obuku, ali je mladima u E2E bila značajna kao uvod u čitav proces sticanja praktičnih znanja i veština na radnom mestu.“

Ona ističe da su u drugom ciklusu obuka poslodavci sufinansirali obuke sa 50 odsto vrednosti projekta.

Program je podrazumevao i trening za 92 mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuke i praćenje napretka praktikanata.

 

 

„Ovaj program odgovara poslodavcima, jer im daje strukturu kroz koju će da provedu mlade praktikante, dobijaju i program praktične i teorijske obuke, ali i skraćuje vreme potrebno da se mladi obuče za konkretna zanimanja, objasnila je Marijana.

 

Poslodavci su najpre iskazali potrebu za određenim zanimanjem, a onda je u saradnji sa partnerima na projektu rađena analiza.

 

„Mi smo radili izradu programa počev od SKA analize zanimanja. Procenjuje se potencijal zanimanja za mlade, da li su fer uslovi rada, da li mogu s tim zanimanjem da se zaposle i kod drugih poslodavaca i koliko će im to dati zapravo neku prednost na  tržištu rada. Na osnovu toga pravili smo program obuka za svako zanimanje“, rekla je Marijana.

Poslodavci koji su ove godine učestvovali u programu obuka već su najavili da bi učestvovali i sledeće godine.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković