E2E priča – Saradnja E2E i PKS – Online obuka primene SKA analize za predstavnike PKS

E2E priča – Saradnja E2E i PKS – Online obuka primene SKA analize za predstavnike PKS

Beograd: U decembru mesecu u okviru projekta „Znanjem do posla” održana je trodnevna online obuka o primeni SKA analize. U ovoj obuci učestvovalo je 20 predstavnika Privredne komore Srbije, sedam predstavnika Edukativnog Centra iz Sombora i Škole za osnovno obrazovanje odraslih iz ovog grada, kao i predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

 

Ova obuka poslužila je učesnicima da se upoznaju sa osnovama SKA analize, kao i neophodnosti njene primene prilikom organizovanja obuka na radnom mestu za mlade nezaposlene ljude, koje se u sklopu projekta “Znanjem do posla” sprovode u našoj zemlji, kao i za razvoj standarda kvalifikacija.

 

 

Programi stručnog osposobljavanja koji se realizuju kao učenje kroz rad, zasnovani su na stručnim kompetencijama potrebnim za obavljanje odgovarajućeg posla u okviru zanimanja ili radnog mesta. Prvi korak u planiranju učenja kroz rad je utvrđivanje detaljnog opisa rada za koji treba obučiti polaznike kroz obuku. Stručnjaci Švajcarskog federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku (SFIVET) su tokom prve faze projekta obučili izvestan broj predstavnika brokerskih organizacija za primenu SKA metodologije pri izradi profila kompetencija. SKA je akronim od reči veština (Skills), znanje (Knowledge) i stav (Attitude).

 

Poslednju obuku primene SKA analiza realizovanu u 2020.godini održali su predstavnici brokerskih organizacija, partnerskih organizacija projekta „Znanjem do posla“, iz Kragujevca i Pirota. Brokerske organizacije su obuku za primenu SKA analize uspešno savladali u prvoj fazi projekta, dok se kroz projekat adekvatno nadograđuje znanje iz ove oblasti i to obukama koje drže stručnjaci Švajcarskog federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku (SFIVET).

 

Saradnja projekta „Znanjem do posla“ u ovoj oblasti nastaviće se uključivanjem predstavnika Privredne komore Srbije u SKA radionice za izradu profila kompetencija koje sprovode lokalne brokerske organizacije.

 

Tekst i foto: Znanjem do posla

E2E priča – Pirot sada ima četiri SKA eksperta

E2E priča – Pirot sada ima četiri SKA eksperta

Pirot: Kakva su iskustva predstavnika pirotskog JOB Info centra sa treninga  SKA analize u Beogradu

U hotelu ‘’Zira’’ u Beogradu nedavno je održan dvodnevni trening „SKA analiza – izrada profila kompetencija“ sa ciljem sticanja novih znanja iz ove oblasti. Trener radionice bio je Emanuel Wuetrich, švajcarski ekspert SFIVET-a, Švajcarskog federalnog instituta za neformalno obrazovanje i trening. Jovana Božilović i Marko Cenić, predstavnici JOB Info centra iz Pirota, lokalnog partnera na projektu ‘’Znanjem do posla’’, prisustvovali su ovom korisnom treningu u sklopu priprema za nastavak ovog projekta u njihovom gradu. Kažu da je za njih ovo jedno novo i veoma bitno iskustvo.

 

 

Prema rečima Marka Cenića, jednog od dvoje Pirotskih polaznika, trening se sastojao iz dva dela, teorijskog predstavljanja metodologije SKA analize i praktičnog dela gde su budući eksperti mogli da uvežbavaju kako se organizuju same radionice sa predstavnicima određenog zanimanja za potrebe SKA analize.

 

– SKA analize određenih zanimanja su od ključnog značaja za WBL (work-based learning) – program obuke na radnom mestu, jer se upravo taj program zasniva na razrađenoj analizi potrebnih znanja, veština i stavova za određena zanimanja, na osnovu kojih se kasnije i formuliše sam program obuke – kaže Cenić.

 

 

Job info Centar iz Pirota sada ima 4 SKA eksperta. Dva eksperta ove organizacije su već obučena u prethodnom periodu, a to su Ana Petrović i MIra Zlatkov, dok su dva upravo prošla kroz obuku-Marko Cenić i Jovana Božilović.

 

– Radionica je bila vrlo korisna, naučili smo novu tehniku opisa posla. Pre svega, to će nam biti od velike koristi za novi krug obuka na radnom mestu koji će uskoro početi, kao i za kasnije programe koje budemo realizovali. Osim priprema za drugi krug obuka WBL-a, trening je uključio i razmena iskustva sa drugim brokerima-kaže Jovana Božilović.

 

U toku vanredne situacije, predstavnici projekta ‘’Znanjem do posla’’, organizovali su deo SKA obuke online, putem Zoom platforme, na kojoj su se upoznali sa teorijskim delom, dok je realan susret imao veliki značaj u praktičnoj realizaciji naučenog.

 

 

Jovana i Marko: Razmena korisnih iskustava

– Prvi put sam se srela sa ovakvom analizom nekog zanimanja. Putem online radionica imala sam prilike da se upoznam sa osnovama SKA analize, ali mi je realan susret sa švajcarskim ekspertom dosta toga razjasnio. Drugi dan je posebno bio značajan za mene jer sam imala prilike da vidim kako iskusni brokeri organizuju i vode radionicu sa zaposlenima. Imali smo prilike da se upoznamo sa kolegom Nemanjom iz Kragujevca, koji je organizovao radionicu sa predstavnicima zanimanja Moler-prenosi svoja iskustva Jovana Božilović

 

– Ono što je za mene bilo značajno je razmena iskustava o organizaciji radionica, opisa posla, teškoćama i samoj primeni metodologije sa kolegama iz drugih gradova. Nova iskustva i ljudski resursi značiće nam u periodu koji sledi, jer nas očekuje nastavak programa obuka na radnom mestu. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane,  poslodavce, i mlade ljude da dođu i da se prijave u prostorijama Job Info Centra-kaže Marko Cenić.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priče – Održane obuke za primenu SKA metode – radionice za kreiranje plana obuka za zanimanja

E2E priče – Održane obuke za primenu SKA metode – radionice za kreiranje plana obuka za zanimanja

Kragujevac: Psihološkinja Marija Tiosavljević iz Udruženja psihologa iz Novog Pazara učesnica je radionice u Kragujevcu na kojoj prvi put uči kako se sprovodi SKA (skills-knowledge-atitude = veštine-znanje-stavovi) analiza. U „timu“ iz Novog Pazara su i Aida Dragolovčanin i Hivzo Bektović iz Kancelarije za mlade. U tri radionice oni uče o SKA analizi, na osnovu koje se pripremaju programi obuka na radnom mestu za različita zanimanja na programu „Znanjem do posla“.

SKA metodom (Skills, Knowledge, Attitude / Ability method) vrši se analiza profila zanimanja i kompetencija i stvara osnova za izradu plana obuka, odnosno razvoj akreditovanog programa obrazovanja / obuke. SKA metod se može veoma efikasno i uspešno koristi za analizu konkretnog zanimanja ili nekih njegovih delova. SKA analiza je u Srbiju stigla sa programom „Znanjem do posla“, a potiče iz švajcarskog sistema dualnog obrazovanja. Na osnovu rezultata SKA analize pišu se i implementiraju programi obuka mladih koje se sprovode u okviru projekta  „Znanjem do posla“.

 

„U okviru radionica učimo kako da analiziramo jedno zanimanje do detalja, da bismo na osnovu tih rezultata  mogli da napravimo program obuke koji će pomoći mladoj osobi da se kvalitetno pripremi za obavljanje nekog posla. Istovremeno, pomoći će i poslodavcu da iskoristi svoje kapacitete i da za što kraće vreme adekvatno obuči mladog radnika za konkretan posao u svom preduzeća“ kaže  Marija.

Udruženje psihologa i Kancelarija za mlade u Novom Pazaru čine Omladinski klaster koji je uključen u realizaciju obuke „ Znanjem do posla“ za teritoriju Novog Pazara, Raške, Tutina i Sjenice.

 

„U Novom Pazaru imamo troje kolega koji su već obučeni za izradu SKA analize, ali nam je potrebno još, jer planiramo da u drugom  ciklusu obuka na radnom mestu sprovedemo SKA analize za četiri nova zanimanja – konobar, kozmetičar, personalni asistent-pratilac za decu sa smetnjama u razvoju i turistički vodič.“

Za Aidu i Hivzu iz Kancelarije za mlade u Novom Pazaru je učenje SKA analize novo znanje koje će koristiti za pripremu obuka za mlade bez posla u Novom Pazaru.

 

„Nisam ni znala šta je to SKA analiza, dok nisam došla na radionicu. Beležimo šta zaposleni rade u jednom zanimanju i na konkretnom radnom mestu, sve njihove aktivnosti. Prepoznajemo sva njihova znanja i veštine, analiziramo aktivnosti do detalja, kako bi se na osnovu toga pripremio adekvatan program obuke za buduće mlade radnike u okviru novog ciklusa obuka Znanjem do posla“, kaže Aida.

Hivzo objašnjava da se učesnici radionice pripremaju za SKA analizu na primeru zanimanja konobar.

 

„Veoma je zanimljivo. Na radionici istražujemo radne aktivnosti konobara, šta sve on radi u toku radnog vremena, korak po korak. Do tih informacija dolazimo najpre kroz razgovor sa  profesionalcima u tom poslu koji imaju manje radnog iskustva, do 5 godina, a  u sledećem segmentu i sa zaposlenima sa dužim konobarskim stažom. Na osnovu tih podataka dolazimo do spiska  ključnih aktivnosti i resursa u toku radnog vremena.“

 

Učesnici radionice o SKA analizi i metodi iz Novog Pazara ističu da su im dragocena nova znanja jer je pred njima veliki izazov.

 

„Ove godine nam je cilj da 2.250 mladih iz Novog Pazara i okolnih opština prođe razne usluge, počev od karijernog savetovanje do obuka na radnom mestu“, kaže Marija Tiosavljević iz Udruženja psihologa NP.

Ona kaže da Novi Pazar, jedan od najmlađih gradova u Evropi, nosi balast najvećeg broja nezaposlenih, jer 50 odsto stanovništva u gradu i okolini ne radi, a od toga polovinu čine mladi do 30 godina.

Obuke u Pirotu u „ritmu“ SKA analize

JOB INFO Center u Pirotu koji se bavi edukacijom i karijernim savetovanjem mladih „ delegirao“ je  svog predstavnika za učešće u radionici o izradi  SKA analize. Karijerni savetnik Marko Cenić kaže da će se na osnovu SKA analize raditi priprema programa za obuku budućih CNC operatera, koja će se realizovati pored obuke za zavarivače po programu „ Znanjem do posla“ u ovom gradu.

 

 

„Izuzetno je bitno uraditi kvalitetnu analizu, kako bi se pripremio kurikulum – plan obuke i na osnovu njega mladi ljudi obučili za određeno zanimanje koje se traži na tržištu rada.“

Marko kaže da je uveren da će posle ove obuke znati samostalno da uradi SKA analizu i svoje znanje primeni u pripremi programa obuke mladih prema potrebama poslodavca u Pirotu.

Širi se tim partnera za izradu SKA analiza u Kragujevcu

Za SKA analizu obučavaju se i u partnerskim organizacijama „Znanjem do posla“ u Kragujevcu- Razvojnom Biznis Centru i Business Innovation Programs. Tim biće pojačan sa još dva člana, obučavaju se Danijela Dimitrijević iz RBC i Bratislav Dobrić iz BIPS.

 

„Konačan cilj ove radionice je samostalna primena SKA analize kojom će radnici dobiti adekvatnu obuku, postati svesni zahteva radnog mesta i ispunjavati zadatke prema budućem poslodavcu. SKA analiza se zapravo i radi u saradnji sa poslodavcima i radnicima, oni su izvor informacija za izradu strategije obuka  na radnom mestu.“, kaže Bratislav Dobrić iz BIPS.

Trener radionice za izradu SKA analiza Nemanja Jovičić (RBC) kaže da ona pomaže da se napravi analiza određenog zanimanja, kako bi se dobili što bolji „ulazni elementi“ za razvoj programa obuke koji je potpuno usklađen sa potrebama poslodavca.

 

„SKA analizu uvek radimo sa stručnjacima za određeno zanimanje iz kompanija. Od njih dobijamo detaljne informacije o tom zanimanju. Do tih podataka stižemo kroz radionice koje organizujemo sa zaposlenima iz kompanija, sa 5 do 10 ljudi. Obrađujemo ih u formu jednog izveštaja i to je osnov za razvoj programa obuke – kurikuluma, koji je potpuno u skladu sa zahtevima poslodavaca za obučavanje ljudi za konkretan posao.“

Jovičić kaže da se na bazi rezultata SKA analize, razvija program obuke sa predstavnicima kompanija i trening provajderima koji organizuju i sprovode obuke. SKA analiza je polazna tačka obuke koja se odvija kroz teorijski i praktični deo u kompaniji koja ima potrebu da obučava i zapošljava radnike za određeno zanimanje.

 

„Mi za njihove potrebe radimo SKA analizu, kako bi identifikovali znanja veštine i stavove kao ishode tih obuka. Širimo bazu ljudi koji su stručni da sprovode SKA analizu kako bi mogli da izađemo u susret sve većim potrebama poslodavaca za razvijanje programa obuke“.

Jovičić naglašava da SKA analiza takođe doprinosi tome da se skrati vreme obuke i uz manju potrošnju resursa dobiju kompetentni ljudi, što je veoma bitno za poslodavca.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković