E2E vest – Uz podršku Švajcarske održan sastanak radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020.godinu

E2E vest – Uz podršku Švajcarske održan sastanak radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020.godinu

Vrdnik: U Vrdniku je krajem prošle nedelje održan drugi po redu sastanak Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2020. godinu. Vlada Švajcarske je kroz projekat “Znanjem do posla” podržala organizaciju i realizaciju ovog sastanka.

Članovi Radne grupe za izradu NAPZ za 2020. godinu, predstavnici su relevantnih institucija i organizacija koje iz različitih aspekata sagledavaju izazove vezane za zapošljavanje na tržištu rada u Republici Srbiji, a Vlada Švajcarske već četvrtu godinu za redom podržava izradu ovog dokumenta. Sastanku Radne grupe u Vrdniku prisustvovali su i uzeli aktivno učešće predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čijoj je nadležnosti pripremanje predloga NAPZ koji usvaja Vlada Republike Srbije, zatim, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike, UGS Nezavisnost, Stalne konferencije gradova i opština, Beogradske otvorene škole, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i programa “Znanjem do posla”, koji implementiraju SIPRU i NIRAS IP Consult.

 

 

Sastanak su otvorile Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jelena Milovanović, zamenica menadžerke SIPRU/„Znanjem do posla“. Predstavljen je status realizacije mera aktivne politike zapošljavanja u periodu januar-septembar 2019. godine, kao i zaključci sa konsultativnih sastanaka i regionalnih sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i lokalnih saveta za zapošljavanje u vezi podrške u realizaciji lokalne politike zapošljavanja tokom 2020. godine. Sastanak Radne grupe bio je prilika da se predstave nalazi ex-ante analize efekata politike zapošljavanja, koja je urađena u okviru priprema NAPZ za 2020. godinu, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, kao i sam Nacrt NAPZ za 2020. godinu.

 

Tekst uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji

E2E priča – Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji

Beograd: U utorak, 12. februara, održan je sastanak u Vladi Republike Srbije na kojem je predstavljen Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014–2017. godine, koji je Vlada usvojila 27. decembra 2018. godine.

Prisutnim predstavnicima i predstavnicama svih relevantnih državnih institucija obratili su se Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, NJ. E. Filip Ge, ambasador Švajcarske u Srbiji, i Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji su ukazali na važnost socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva za dalje reformske procese i razvoj celokupnog društva. Proces izrade izveštaja i ključne preporuke za dalje delovanje predstavila je Lidija Kuzmanov, analitičarka društvenog uticaja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Izveštaj obuhvata: pregled zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira relevantnog za procese socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, analizu trenutnog stanja u relevantnim oblastima, pregled realizovanih mera i programa, zaključke i osnovne pravce delovanja za naredni period.

Procesom pripreme Trećeg nacionalnog izveštaja koordinirao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije. Sa željom da omogući svim zainteresovanim stranama da daju svoj doprinos u izradi Izveštaja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva sproveo je sveobuhvatan proces konsultacija kako bi se postigao nacionalni konsenzus oko osnovnih nalaza i prioritetnih pravaca delovanja za naredni period koji su predstavljeni u ovom Izveštaju. U proces konsultacija uključeni su predstavnici i predstavnice Vlade, Narodne skupštine i drugih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, civilnog društva, socijalnih partnera, nezavisni eksperti i ekspertkinje, kao i šira javnost.

Podršku u izradi Trećeg nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, kao i celokupnom procesu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva pruža Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” (faza 3).

Pozivamo vas da u svom radu koristite preporuke definisane u Izveštaju, kao i da nastavite da nas redovno obaveštavate o svojim aktivnostima u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva.

Kliknite da preuzmete Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. na srpskom jeziku (.pdf).

 

Izvor: Link               Uredila: Sandra Vlatković