E2E priča – Posao za 45 polaznika obuke E2E

E2E priča – Posao za 45 polaznika obuke E2E

Kragujevac: Razvojni biznis centar (RBC) u Kragujevcu je u okviru ciklusa obuka Znanjem do posla 2020/2021 pokrenuo i do sada realizovao 14 obuka u Kragujevcu, Čačku i Kraljevu, koje je pohađalo i završilo 80 mladih nezaposlenih, od kojih se njih 45 do sada zaposlilo neposredno nakon obuke.

 

U toku je realizacija šest obuka, u Kragujevcu, Svilajncu, Čačku i Požegi, koje pohađa 59 mladih, kao i prijavljivanje za još pet obuka na radnom mestu, u Kragujevcu, Kraljevu i Gornjem Milanovcu, na kojima mesta ima za 24 kandidata.

 

 

U Kraljevu zaposleno 19 radnika

 

Po programu Znanjem do posla u Kraljevu  do sada su realizovane tri obuke za zanimanja zavarivač , CNC operater i elektromonter. U kompaniji  Elektromontaža , posle obuke je ostalo da radi devet polaznika, a raspisan je i novi poziv za još deset praktikanata za isto zanimanje. Od 12 polaznika obuke za zavarivače kompanija „ Radijator inženjering“ primila je na posao osmoricu, dok su u kompaniji „Pomak“ zaposlena dva praktikanta.

 

U Kragujevcu su do sada u okviru novog ciklusa realizovane obuke za zavarivače, CNC operatere, operatere alu tuba, operatere štampe i šivače. Zaposlilo se 17 praktikanata od ukupno 40 učesnika obuka na radnom mestu. U toku su obuke za zavarivače koje pohađa 11 mladih u kompanijama Siemens i „AMM manufacturing“ Za isto zanimanje obučava se 10  mladih u Svilajncu, u kompaniji „Alfatechnics“.

 

RBC je pozvao mlade bez posla da se prijave na obuku za zanimanja bravar-alatničar koja će biti realizovana u međunarodnoj kompaniji „Teknia“ u Kragujevcu.

 

 

 

U Požegi su u toku obuke za 30 mladih za zanimanje CNC operater i posao na brizganju plastike u kompaniji „Inmold“.

 

Otvoren je i poziv za mlade na obuke u Gornjem Milanovcu, koje će se izvoditi za zanimanja: CNC operater, bravar i  operater štampe. Mesta ima za ukupno 10 polaznika.

 

 

 

 

Grad Čačak podržao obuke E2E

 

Aktuelni ciklus obuka E2E nastavlja da primenjuje dobra i iskustva iz prethodnih, ali donosi i neke značajne novine.

 

„Reč je o već razrađenoj i proverenoj metodologiji obuka na radnom mestu, koju smo razvili u prethodnim ciklusima E2E obuka, a koju nastavljamo sa uspehom da primenjujemo i dalje. Ono što je važno, kao i da sada, jeste da s jedne strane postoji potreba kompanija za određenim poslovima i zanimanjima, spremnost da obučavaju mlade, nezaposlene i na taj način pokušaju da dođu do potrebnih kadrova, a sa druge strane da postoje mladi, nezaposleni, dovoljno motivisani i spremni da uče i rade. Kao i u prethodnim ciklusima, kompanije participiraju i u sredstvima za realizaciju obuka, čime takođe pokazuju svoju spremnost i potrebu za ovim vidom programa“ rekla je direktorka RBC Marija Stojadinović.

 

Ona je istakla da je novina aktuelnog ciklusa to što se  Grad Čačak uključio u sufinansiranje obuka na radnom mestu koje se realizuju na njihovoj teritoriji.

 

„To je veoma važan i značajan iskorak, jer je jedna lokalna samouprava prepoznala važnost i značaj projekta za njihovu zajednicu i odlučila da doprinese realizaciji i zapošljavanju mladih, ulaganjem dodatnih sopstvenih sredstava za realizaciju obuka na njihovoj teritoriji. To je sjajan primer, koji će, nadamo se, u perspektivi postati praksa, da i lokalne samouprave u svojim budžetima planiraju sredstava za obuke na radnom mestu za mlade nezaposlene, kao deo lokalnih politika zapošljavanja“, istakla je Stojadinović.

 

U Čačku su do sada dve kompanije završile sa obukama po programu Znanjem do posla. U „ Stax“ i „ Plazmateh“  za zanimanje CNC operater obučavalo se 16 mladih. Po završetku obuke u kompaniji „ Stax“ se zaposlio sedmoro polaznika, a „Plazmateh“ je primio na posao dva praktikanta. U Čačku  je u toku obuka osmoro mladih za zanimanje operater na profilisanju u kompaniji Unipromet.

 

 

Potrebni kadrovi u mašinskom sektoru

 

„ Dominantno su iz firmi dolazili zahtevi za obuke za poslove u mašinskom sektoru, kao što su : CNC operater, bravar, zavarivač, operater na liniji za profilisanje, operatera alu tuba. Imali smo i obuku za elektromontera, koja će se ponoviti i za koju je sada ponovo raspisan javni poziv. Takođe, tu je i obuka za šivača, kao i obuke  za poslove štampe. Posao za koji je prvi put sprovedena obuka kroz projekat Znanjem do posla je operater alu tuba“, naveli su u RBC.

 

Prema rečima direktorke RBC, poslodavci su izuzetno zadovoljni obukama Znanjem do posla, što su potvrdili zapošljavanjem značajnog“ broja mladih po završenim, kao i ponovnim apliciranjem za nove obuke.

 

 

 

 

„Manje kompanije naročito ističu podršku naše organizacije u delu regrutacije i selekcije kandidata. Druga važna i značajna korist jeste i edukacija osoblja  u kompanijama koje radi sa mladima i obučava ih, zatim izrada programa obuka i transfer znanja u pogledu procedura i standarda u realizaciji obuka na radnom mestu“, rekla je Stojadinović.

 

 

Šta obuke znače mladima bez posla?

 

Sa mladima se, dodala je, mnogo radi i u oblasti karijernog planiranja i usmeravanja.

 

 

 

„Pomažemo im da sagledaju svoja interesovanja i mogućnosti, da se orijentišu na tržištu rada i povezujemo ih sa potencijalnim poslodavcima.“ navodi Stojadinović.

 

U RBC-u kažu da  mladi koji završe neku od obuka na radnom mestu u okviru projekta Znanjem do posla, ne samo da imaju priliku da se zaposle u kompanijama u kojima se obuče, već generalno unapređuju svoju konkurentnost na tržištu, zahvaljujući tome što stiču i razvijaju kompetencije tražene na tržištu rada, razvijaju tzv. meke poslovne veštine, uče se timskom radu i saradnji, razvijaju poslovnu etiku i važne stavove prema radu i poslu, kolegama, procedurama i pravilima.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – O stručnom obrazovanju – iz prve ruke

E2E priča – O stručnom obrazovanju – iz prve ruke

Kragujevac: RBC- Onlajn sesije i karijerni kviz interesovanja Wayfi

U okviru projekta „Znanjem do posla“ Razvojni biznis centar iz Kragujevca organizovao je onlajn sesije na kojima su mladi mogli da se „iz prve ruke“ informišu o obrazovnim profilima u ponudi Prve tehničke škole i Srednje stručne škole u Kragujevcu.

Da su ove informacije potrebne učenicima pred upis u srednje škole potvrđuju i podaci o učešću i praćenju onlajn sesija. „Uživo“ ih je pratilo  oko 100 mladih, dok su putem Fejsbuka oba snimka imala ukupno 2.000 pregleda.

 

Prva tehnička škola: Savremeni uslovi i dosta praktične nastave

„Želim da skrenem pažnju đacima da pred upis u školu naprave razliku između gimnazije i srednjih stručnih škola. Bitna razlika je da u stručnim školama dobijaju znanje i zvanje, kompetencije i veštine za obavljanje određene vrste posla“ poručila je Vera Lazić, profesorka Prve tehničke škole.

Ona je istakla da Prva tehnička škola priprema mlade za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, pruža im šansu da se brzo zaposle, počnu sopstveni biznis ili nastave obrazovanje na fakultetima.

Diplomci ove škole imaju „prolaznost“ na Tehničkom, Građevinskom, Arhitektonskom, Prirodno-matematičkom fakultetu, visokim školama informatike i elektrotehnike.

U Prvoj tehničkoj školi su „na glasu“ tri obrazovna profila u oblasti IT : elektrotehničar računara, administrator računarske mreže i elektrotehničar informacionih tehnologija.

Veliko je interesovanje, a za upis je potreban veliki broj bodova.

Učesnika vebinara Pavla je zanimalo koja je razlika između ova tri smera. Profesorka Lazić je odgovorila da sva tri smera pružaju sveobuhvatna znanja o računarima, ali da se administrator i elektrotehničar informacionih tehnologija izdvajaju po tome što je više praktične nastave u odnosu na teorijsku. Prednost ovih obrazovnih profila je što se za učenike organizuje letnja praksa u firmama i velike su šanse za posao.

 

 

Učesnik vebinara Lazar je pitao da li elektrotehničar računara u školi uči i da „sklapa“ računar.

“Da, uči se i arhitektura računara, učenici će znati da sklope računar, instaliraju sve programe, znači kompletan hardver i softver“, bio je odgovor profesorke.

Ona je istakla da dosta praktične nastave imaju i đaci koji se školuju za tehničara autodijagnostike, a ta nastava se odvija kako u školi, tako i autoservisima. Reč je, kaže profesorka, o vrlo perspektivnom zanimanju, jer mladi mogu da započnu i svoj posao ili da se zaposle u servisima.

Vrlo je traženo i zanimanje elektrotehničar energetike, te sa ovom diplomom đaci mogu da nastave školovanje ili da se zaposle u  EPS-u, Energetici….

U oblasti geodezije i građevinarstva, Prva tehnička škola obrazuje mlade za arhitektonske i građevinske tehničare četvrtog stepena, kao i montere suve gradnje u trećem stepenu.

Škola ima i dva obrazovna profila u oblasti hemije i nemetala: tehničar za zaštitu životne sredine i tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, dok je učesnicu vebinara Anastasiju Anđelković zanimalo da li sa smera za industrijsku farmaceutsku tehnologiju može da upiše Farmaceutski fakultet.

Prve tehnička školuje i prehrambene tehničare koji se bave kontrolom hrane i proizvodnih procesa.

 

Srednja stručna škola prati potrebe privrede

Druga onlajn info sesija bila je putokaz za mlade koji su zainteresovani za školovanje u Srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu.

„Naša škola je regionalni centar za stručno obrazovanje, pružamo mladim, ali i odraslim učenicima relevantne i savremene kvalifikacije koje obezbeđuju posao, ali i daju mogućnost napredovanja u profesionalnoj karijeri, bilo da se radi o nastavku školovanja ili prekvalifikaciji“ rekao je na info sesiji direktor škole Siniša Kojić.

On je rekao škola obrazuje mlade za svet rada, kako bi mogli brzo da se zaposle, ali je i činjenica da se polovina ukupnog broja učenika odlučuje da nastavi školovanje.

Škola ima smerove u pet oblasti: mašinstvo i obrada metala, saobraćaj, elektrotehnika, šumarstvo i obrada drveta i kultura, umetnost i javno informisanje.

Poznata je po savremenim uslovima za izvođenje nastave i saradnji sa brojnim renomiranim i uspešnim kompanijama, učešću u međunarodnim projektima i razmeni učenika. Među prvima je uvela dualno obrazovanje za pojedine obrazovne profile. Prema rečima direktora, prvi dualni profil bravar-zavarivač uveden je pre pet godina, a zatim i mehaničar motornih vozila, industrijski mehaničar, tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašinama. Dualno obrazovanje se realizuje uz podršku kompanija partnera: Mind Group, Unior components, Alfa tehniks, Vojna fabrika, Wacker Neuson, Rapp Marine, Sunce Marinković, Gorenje MDM…

U oblasti obrade drveta, u Srednjoj stručnoj školi se obrazuju stolari, tehničari za oblikovanje nameštaja i enterijera i tehničari za pejzažnu arhitekturu.

U oblasti kulture i umetnosti održava se nastava za tehničara dizajna enterijera i industrijskih proizvoda.

Srednja stručna škola je i Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih, ima trening centar za servisere za rashladne uređaje, CNC trening centar, Automobilski trening centar.

 

 

Polaznici ovih treninga su podigli nivo svojih kompetencija i veliki broj mladih se zaposlio. Bivši učenici Srednje stručne škole su bili i među najbrojnijim polaznicima različitih obuka na radnom mestu, sprovedenih u okviru projekta „Znanjem do posla“, koje su im pomogle da se zaposle.

 

Karijerni kviz interesovanja Wayfi

Pored onlajn info sesija u okviru karijernog savetovanja mladih, Razvojni biznis centar je , zahvaljujući projektu ‘’Znanjem do posla’’, ponudio i novi alat – karijerni kviz interesovanja Wayfi, koji može biti korisna podrška karijernom razvoju.

Wayfi je kratak test, koji ‘’skenira’’ profesionalna interesovanja i sposobnosti mladih, na osnovu čega daje ličnu analizu i listu preporučenih oblasti rada i zanimanja. Uz listu, učesnik kviza dobija i dodatno objašnjenje za svaku preporučenu oblast rada.

Kviz je namenjen mladima koji još nisu jasno definisali svoja interesovanja i sposobnosti, zatim koji nemaju jasnu sliku o izboru zanimanja, kao i onima koji žele da provere svoja interesovanja i profesionalan izbor.

Ukoliko vam je potrebna podrška oko razumevanja rezultata i dodatno karijerno savetovanje ili konsultacije, mladi mogu da se obrate karijernim savetnicima, koji će im pomoći u daljoj analizi i definisanju karijernog puta.

E-mail za konakt i zakazivanje konsultacija je: info@rbcentar.org

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Od ideje do uspešnog biznisa – karijera preduzetnika

E2E priča – Od ideje do uspešnog biznisa – karijera preduzetnika

Kragujevac: Studenti Fakulteta inženjerskih nauka imali su priliku da prisutvuju prvom online karijernom svetovanju za mlade koji je organizovao Razvojni biznis centar u Kragujevcu, partner na projektu Znanjem do posla. Vebinar je održan u saradnji sa fakultetom i doc.dr Snežanom Nestić, a učestvovalo je čak 170 studenata  koji su slušali iskustva ali i postavljali pitanja o profesionalnom razvoju vlasniku kompanije „Tecor- Lean & Kaizen Consulting“.

 

„Vebinar je bio prvenstveno namenjen studentima Fakulteta inženjerskih nauka, koji slušaju predmet preduzetništvo. Cilj seminara bio je da mladima približimo karijeru preduzetnika, kroz ličnu priču uspešnih preduzetnika“ rekla je Marija Stojadinović direktorka Razvojnog biznis centra.

 

Vlasnik kompanije „Tecor- Lean & Kaizen Consulting“ Nikola Marjanović, iz Kragujevca, studentima je prestavio svoj „preduzetnički pohod govoreći i o iskustvima, koja su mu pomogla da danas uspešno vodi svoju firmu.

 

Više od 170 studenata koji su se odazvali pozivu za vebinar aktivno je učestvovalo, postavljali su pitanja I davali svoje komentare.

 

 

Put do poslovnog „buma“

 Vlasnik firme „Tecor“  Nikola Marjanović diplomirao je upravo na Faluktetu inženjerskih nauka pa mu je bilo I posebno zadovoljstvo da kolegama predstavi svoja iskustva.

 

Ispričao je da je u mladosti radio razne poslove – prodavao novogodišnje ukrase, čistio bunare, bio upravnik kluba na Mašinskom fakultetu gde je osnovao i besplatan internet kafe, te raznosač pica, SBB instalater.

 

Svoju firmu „ Tecor“ osnovao je 2009. godine pošto je za najbolji biznis plan nagradjen sredstvima za startap.

 

Međutim, ta firma je opstala tek šest meseci jer je , kaže Nikola, bio „ previše zelen“ za biznis.

 

„Taj Tecor je propao zato što nisam poznavao tržište i nisam imao jasnu viziju da kreiram potrebu za tržište budući da sam imao proizvod ispred vremena – termokontrola  i regulacija. To se danas vezuje za takozvane pametne zgrade“, ispričao je  Nikola Marjanović.

 

Nakon prvog „poslovnog promašaja“ radio je, kaže Marjanović, u dve firme  u Beogradu. U jednoj je prošao celu „ hijerarhiju“ od pripravnika do direktora. Imao je mnogo prilika za učenje, komunikaciju, upoznavanje saradnika.

 

U to vreme se prvi put upoznao sa Lean & Kaizen –japanskom metodologijom unapređenja poslovanja koja se primenjuje širom sveta.

 

„Ona je kasnije odredila i delatnost moje firme. Lean-om sam zapravo počeo slučajno da se bavim 2015. godine čitajući jedan master rad. Radio sam obuke i konsalting najpre kao hobi, a od 2017.godine  i profesionalno kroz moju firmu „Tecor“ koja je dobila „novo ruho“ rekao je Nikola.

 

„ Tecor“ se danas bavi obukama po Lean & Kaizen metodologiji.

 

„Lean je način razmišljanja, pojednostavljenje procesa. Zadatak Lean-a je da prepozna rasipanja odnosno krivine u poslovanju firme i ispravlja ih, savetujemo i držimo obuke zaposlenima, rešavamo probleme, kreiramo sistem kako se problemi više ne bi ponavljali“ objasnio je Marjanović.

 

Njegova kompanija menja i loše poteze koje u firmama često obrazlažu rečima „ pa tako se oduvek radilo“. Prema rečima Nikole Marjanovića, takav stav je „ pravi put ukoliko želite da zatvorite firmu“.

 

 

 

U prvoj godini rada firme  očekivao je samo da ona „preživi“, ali se prošle godine, uz angažovanje nekoliko novih stručnjaka, desio pravi poslovni „bum“ u Tecoru.

 

„Promet je povećan 100 posto, broj klijenata za više od 200 posto, a broj polaznika obuke za više od 500 procenata“ rekao je Marjanović i ocenio da je „tripliran“ uspeh njegove firme u 2019. godini.

 

U Tecoru su ponosni na dug spisak klijenata koji su prošli njihovu obuku, medju kojima su Siemens, Knauf, Štark, Zumtobel Group, SBB, Meggle, ProCredit Bank , Galenika i dr.

 

Ključne poruke – vodilje u karijeri

 

Nikola Marjanović objašanjava da je važno je da svako definiše šta je za njega uspeh i znaće kojim putem da krene. Za brojna iskustva koja je imao obavljajući različite poslove on kaže da „ pametan čovek iz svega nešto nauči i spozna“.

 

„Novac ne treba da bude jedina motivacija u karijeri. I ne očekujte novac preko noći. Meni je trebalo 10 godina da bih zaradio neki novac, do tada sam od posla uglavnom preživljavao“ rekao je učesnicima vebinara.

 

U firmi su mu „ na prvom mestu“ zaposleni.

 

Među „ vodiljama“ u karijeri on ističe i onu dobro poznatu poruku, da nije važno koliko puta padneš već da svaki put ustaneš.

 

Nikola Marjanović je poručio učesnicima vebinara da je tokom karijere pokušavao da koristi svaku priliku i nikada nije postavio pitanje, da li će nešto da uradi, već samo kako će to da uradi.

 

„Nikada nisam rekao da nešto ne mogu, ono što ne znam sam istraživao. Uvek sam prihvatao odgovornost. Izbegavao sam izgovore zašto nešto ne može, jer se pamte samo rezultati “ rekao je studentima.

 

Radoznali inženjeri

Priča Nikole Marjanovića podstakla je studente, učesnike vebinara da mu postavljaju pitanja.

 

Na pitanje koji je preduzetnik iz Srbije prema njegovom mišljenju „ najinspirativniji“, odgovorio je da se divi firmi „ Nordeus“, ali i da svakog preduzetnika poštuje.

 

Studenti su hteli da znaju i koje su najveće greške ili prepreke u radu Tecora I dobili su odgovor- da je to predstavljanje rezultata u kompaniji sa kojom rade.  Tako, ispričao je Marjanović, jednom klijentu „nije prijalo“ da čuje da su njegove mašine iskorišćene samo 30 posto.

 

Učesnici vebinara su hteli da čuju i koji je pravi smer na Fakultetu inženjerskih nauka, šta misli o vojnom inženjerstvu, radu u „ sivoj zoni“, kakve su subvencije i olakšice za startapove, zbog čega mladi iz Srbije odlaze u inostranstvo.

 

U Razvojnom biznis centru su najavili da će i u narednom periodu, u saradnji sa partnerima, pripremati i organizovati susrete sa zanimljivim gostima i uspešnim poslovnim ljudima, koji mogu da inspirišu mlade ljude i pomognu im u planiranju sopstvene karijere.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča -Mladi naučili, a poslodavci našli dobre radnike

E2E priča -Mladi naučili, a poslodavci našli dobre radnike

Kragujevac: Razvojni biznis centar (RBC) je u 2019. godini organizovao obuke na radnom mestu za mlade u Kragujevcu, Kraljevu, Prijepolju, Čačku, Užicu i Nišu. Bilo je devet obuka u 8 kompanija za 164 polaznika. Odmah posle obuke zaposlilo se više od 60 odsto polaznika u kompanijama u kojima su bili na obuci.

Mladi su u 2019. sticali znanja i veštine za zanimanja: zavarivač, elektromonter, CNC operater, šivač i prelac.

Prve obuke „E2E“ u Prijepolju i Užicu

Direktorka Razvojnog biznis centra Marija Stojadinović kaže da je ovogodišnji ciklus obuka E2E obeležilo i veliko interesovanje kompanija koje su prepoznale značaj programa i mogućnosti koje pruža, da obuče mlade radnike prema svojim potrebama.

 

 

„Obratila nam se kompanija Trentex u Prijepolju koja se bavi proizvodnjom tekstila i izradom radnih uniformi za industriju. Bila im je potrebna obuka mladih za prelce. Njih nema na tržištu rada , jer se ovi kadrovi više ne školuju. Tako da smo mi zajedno sa kompanijom Trentex najpre uradili SKA analizu. Analizirali smo samo zanimanje, razgovarali sa ljudima koji trenutno rade u kompaniji na tim poslovima i napravili profil zanimanja i profil kompetencija. Na osnovu toga smo razvili program obuke u saradnji sa kompanijom“ rekla je Stojadinovićeva.

U Trentexu se obučavalo 22 mladih za zanimanje prelac, dok je 10 praktikanata prošlo obuku za šivače.

Stojadinovićeva kaže da tekstilna industrija ima ogromne potrebe za radnicima.

„Pored Trentexa iz Prijepolja, uključila se i kompanija Pantović u Užicu koja se bavi proizvodnjom tekstila. Kod njih je obuku E2E na radnom mestu prošlo 16 šivača“ kaže Stojadinovićeva.

 

 

Dva ciklusa obuke za zavarivače i elektromontere

Zbog velikog interesovanja i kompanija i mladih, obuka za zavarivače u Kragujevcu realizovana je u dva ciklusa. Bilo je ukupno 66 praktikanata koji su veštinu zavarivanja učili na radnim mestima u kompanijama Siemens, AMM Manufacturing i Wacker Neuson.

„Tu postoji i dobar rezultat u pogledu zapošljavanja, 70 posto praktikanata se zaposlilo odmah posle obuke u kompanijama gde su se obučavali. Čuli smo i da se jedan broj praktikanti zaposlio u drugim kompanijama, bilo je zapošljavanja i u Subotici“ kaže Stojadinovićeva.

U RBC kažu da je zanimanje zavarivač trenutno jedno od najtraženijih na tržištu rada, ne samo u Srbiji.

„Postoji zaista velika potražnja na strani kompanija, a i interesovanje među mladima za zanimanje zavarivač. Primetili smo da interesovanje iz godine u godinu raste. Mladi se i sami informišu i znaju da je to danas i dobro plaćen posao“ kaže Stojadinovićeva.

Obuka u dva ciklusa je realizovana i za zanimanje elektromonter u kompaniji „ Elektromontaža“ u Kraljevu koju je pohađalo 25 mladih.

„To je traženo zanimanje, u prvom ciklusu smo imali 15 kandidata, a u drugom 10. Odmah posle obuke u Elektromontaži se zaposlilo njih 15. Kompanija ima potrebe i dalje i mi očekujemo da ćemo nastaviti sa obukama i u narednoj fazi projekta u 2020.godini“ rekla je Stojadinović.

 

 

Tražnja za CNC operaterima u Nišu i Čačku

16 mladih prošlo je obuku u kompaniji „Ming“ u Nišu za CNC operatere.

„Ming je uspešna kompanija koja proizvodi i izvozi auto i komponente za šinska vozila. Kao progresivna kompanija ima potrebu za radnom snagom. S druge strane, poznato je i da je u Nišu veliki deficit radnika s obzirom na dolazak većeg broja stranih kompanija. Zbog toga se Ming prijavio za obuke Znanjem do posla“, kaže Nemanja Jovičić, zamenik direktora Razvojnog biznis centra.

On kaže da su bile planirane dve obuke prema potrebama „Minga“, za CNC operatere i kovače. Međutim, obuka za kovače nije bila realizovana, pošto za to zanimanje jednostavno nije bilo zainteresovanih kandidata.

„Prvi put smo ostvarili saradnju sa kompanijom Stax u Čačku i tu smo imali devet kandidata na obuci za CNC operatere, od kojih se sedam zaposlilo. To je kompanija koja planira dalje širenje i rast i već ima potrebu da u narednoj godini nastavi sa obukom za 30 novih kandidata. To je obećavajuće sa stanovišta zapošljavanja mladih u Čačku“ kaže Marija Stojadinović iz RBC.

U Razvojnom biznis centru su ocenili da su kroz E2E poslodavci dobili kvalitetne programe obuka i mlade radnike sa znanjem i veštinama „skrojenim“ prema njihovim potrebama.

S druge strane, mladi bez posla imali su šansu da steknu nedostajuće iskustvo na radnom mestu za konkretna zanimanja te povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

I najzad, korist imaju i lokalne zajednice jer se mladi zapošljavaju, ostaju u svojim sredinama i doprinose njihovom razvoju.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković