E2E priča – Radionice za unapređenje ličnih i poslovnih veština

E2E priča – Radionice za unapređenje ličnih i poslovnih veština

Novi Pazar:Kako povratiti samopouzdanje i motivaciju, koje su karakteristike lidera, kako unaprediti komunikacione veštine, napisati radnu biografiju i motivaciono pismo teme su radionice, organizovane u sklopu projekta ”Znanjem do posla“, za učenike srednjih škola i mlade nezaposlene žitelje Novog Pazara.

 

Radionice se održavaju od početka aprila, u manjim grupama i uz pridržavanje epidemioloških mera.

 

Ponedeljkom psiholozi Udruženja psihologa Novi Pazar sa učenicima i mladima rade na psihološkom osnaživanju, a petkom karijerni savetnici Kancelarije za mlade na unapređenju i usavršavanju njihovih veština za aktivno traženje posla.

 

“Do sada smo govorili o samopouzdanju, motivaciji i komunikacionim veštinama i reakcije mladih su odlične. Trudimo se da ih ne opterećujemo previše teorijom, da komunikacija dvosmerna, da sami pričaju svoja iskustva, pa da ih na osnovu toga mi usmeravamo. Radionice su osmišljene tako da polaznici kroz igranje uloga uvežbavaju kako da reaguju u određenim situacijama. Cilj nam je da ih osnažimo kao ličnosti i da im olakšamo donošenje odluka u budućnosti”, rekla je psihološkinja Emina Totić.

Polaznici sa kojima smo pričali kažu da su teme koje se obrađuju na radionicama odlično izabrane i da su im ta znanja i veštine potrebni, a da do sada nisu imali prilike da ih steknu.

 

“Ovo su neke veštine i znanja koja ne možemo da steknemo u školi, a veoma su nam bitna u ovom periodu kada se formiramo kao ličnosti, kada imamo problema sa samopouzdanjem, motivacijom, kada odlučujemo koji ćemo fakultet da upišemo. Radionice su odlično osmišljene, jer kroz kreativne igre učimo i stičemo korisna znanja”, istakli su polaznici u glas. 

 

Za one koji su već završili školu i planiraju da što pre dođu do posla predviđene su radionice za aktivno traženje posla. U aprilu su održane tri, a na njima su obrađivane liderske veština, pisanje radnih biografija i motivacionih pisama.

“Planirano je još sedam tema, a sve one se fokusiraju na pomoć nezaposlenim u aktivnom traženju posla i ovakvi vidovi podrške i motivacije su im veoma korisni”, dodala je karijerna savetnica Aleksandra Majstorović.

 

Ona je najavila i individualno karijerno savetovanje pod uslovom da to epidemiloška situacija dozvoli.

 

Paralelno sa radionicama za psihološko osnaživanje i aktivno traženje posla, u sklopu projekta “Znanjem do posla” sprovodi se i “basic check” testiranje mladih do 23 godine.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković