E2E priča – Pasoš za „putovanje“ do posla

E2E priča – Pasoš za „putovanje“ do posla

Kragujevac: Na put do zaposlenja mladi mogu da krenu sa Pasošem kompetencija. To je dokument koji predstavlja zbirku njihovih dosadašnjih „životnih radova“, odnosno životne kompetencije, znanja i veštine.

Uz pomoć karijernih savetnika u Razvojnom biznis centru (RBC) u Kragujevcu mladi mogu da dobiju vlastitu mapu svojih kompetencija i pripreme se za buduće konkurse za posao.

U Pasošu dolaze do izražaja kompetencije koje utiču pozitivno na njihovo predstavljanje kod budućeg poslodavca i na jačanje samopouzdanja.

„Odjednom shvatite da možete i više i drugačije !“– poručuju iz RBC gde se izrada Pasoša kompetencija realizuje u okviru karijernog savetovanja i informisanja mladih po projektu „Znanjem do posla“.

 

Pregled stečenih znanja, veština, iskustva…

„Pasoš kompetencija je instrument koji motiviše i afirmiše mlade nezaposlene da jednim osvrtom na prethodni životni period, definišu znanja, veštine i iskustvo stečeno tokom života. Instrument je, prevashodno namenjen „osetljivim“ grupama. Posebno se može videti doprinos za korisnike bez kvalifikacije kojima se nakon procene kompetencija od strane savetnika, otvaraju putevi ka zaposlenju“ kaže karijerna savetnica u RBC Zorica Mitrović.

 

 

U toku izrade pasoša, kaže Zorica, mladi prolaze kroz samorefleksiju svog delovanja, sposobnosti i kompetencija.

Cilj izrade Pasoša kompetencija je da pojedinac stekne uvid u svoje postojeće kvalitete i interesovanja i da prema tome formuliše ciljeve i postavi svoje akcione planove.

„Posle dobijenih rezultata jača njihovo samopouzdanje i motivisaniji su da se aktivnije uključe u tržište rada. Prednost Pasoša kompetencija je što daje mogućnost da poslodavac stekne uvid ne samo u kompetencije koje je kandidat stekao kroz formalno obrazovanje, već i one iz neformalnog učenja“ rekla je Zorica.

 

Prikaz : „Linija života“ 

„U RBC-u je u postupku izrada pet Pasoša kompetencija za mlade. To je proces koji zahteva više susreta i dug je proces popunjavanja“ priča karijerna savetnica.

U uvodnom delu izrade Pasoša kompetencija, savetnik  analizira razvoj kroz sva životna polja, prati tok izlaganja korisnika i slikovito predstavlja biografsku kartu u prikazu „linija života“.

 

 

„Savetnik analizira što više oblasti delovanja i sve aktivnosti u kojima je savetovana osoba učestvovala. Počinje se od 7. godine života, pa sve do trenutka izrade pasoša. Obuhvaćeni su školovanje, dodatno usavršavanje, poslovni život i praksa,  porodica, hobi i interesovanja, služenje vojnog roka/civilno služenje vojnog roka, politički/ili socijalni angažman i posebne životne situacije“ objašnjava Zorica.

Mladima se postavljaju pitanja otvorenog tipa i afirmativna su.

„Mladi pozitivno reaguju, jer dobijaju priliku da se sete nekih zanimljivih aktivnosti koje su se desile u detinjstvu ili u kasnijoj dobi, a o kojima nisu imali prilike, ili je to davno bilo, da pričaju i dele sa drugima. Od mladih  se traži da se kroz prijatan razgovor sete što više životnih situacija“ priča Zorica.

Ona kaže da Pasoš kompetencija navodi korisnika da dosegne neke segmente života o kojima nije jako dugo razmišljao ili je smatrao da to nije nikom bitno, osim njemu.

„Međutim, upravo, ta životna polja mogu dosta da otkriju i prikažu neke skrivene osobine pojedinca i da kao rezultat daju i vrednuju neku kompetenciju“ kaže Zorica.

 

Pasoš  je dodatak CV-ju

Izrada Pasoša je jedinstveno iskustvo mladih koji dolaze na savetovanje i informisanje o budućoj karijeri.

Čak i nakon prvog savetovanja im ne bude jasno i nisu i dalje sigurni šta zapravo predstavlja dokument. Tek kada, nakon instrukcija, samostalno odrade jedno ili više polja, bude im jasno. Jedna od „neizbežnih“ povratnih informacija je da im je bilo jako zabavno dok su popunjavali“, kaže ona.

Postoji softver/baza, u koji se unose podaci iz Pasoša kompetencija, a naredni korak je izdavanje potvrde sa kompetencijama.

 

 

„ Potvrdu potpisuje savetnik, a sadrži i pečat organizacije koja izdaje sertifikat, a to je Mreža aktivista za Pasoš kompetencija Srbije – MAPS, koja okuplja licencirane savetnike obučene za izradu pasoša kompetencija“ kaže Zorica.

Savetovana osoba, potvrdu može priložiti uz svoj CV prilikom apliciranja za određeno radno mesto.

Poslodavcu će to biti dodatni dokaz o veštinama i kompetencijama koje poseduje kandidat.

„Možda će baš neka kompetencija iz detinjstva, sada dominantno uticati na to da baš poslodavac vas izabere!“ ističu u Razvojnom biznis centru

Pasoš kompetencija je instrument  koji se najviše koristi u Nemačkoj, i od strane privrede je jako cenjen dokument.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković