E2E priča – JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „PUZLA KOJA NEDOSTAJE – LOKALNA AKCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE”

E2E priča – JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „PUZLA KOJA NEDOSTAJE – LOKALNA AKCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE”

Sombor: Somborski edukativni centar upućuje poziv poslodavcima sa teritorije Zapadnobačkog okruga (Sombor, Apatin, Odžaci i Kula) za učešće u projektu „Puzla koja nedostaje – lokalna akcija za zapošljavanje”.

Svrha projekta je da obezbedi podršku i finansijsku pomoć poslodavcima koji imaju  potrebu za novim zaposlenima kroz organizovanje obuka na radnom mestu za mlade osobe od 18 do 30 godina, s naglaskom na mlade koji se suočavaju sa određenim poteškoćama na tržištu rada.

Podršku projektu „Puzla koja nedostaje – lokalna akcija za zapošljavanje” obezbeđuje Vlada Švajcarske kroz projekat „Znanjem do posla”, koji zajednički implementiraju NIRAS-IP Consult i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Pogodnosti za poslodavce 

 • stručna podrška prilikom pronalaženja i odabira kandidata koji će pohađati obuku,
 • besplatna obuka za mentore koji će obučavati polaznike obuke,
 • izvođenje SKA analize (izrada profila kompetencija),
 • besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma na osnovu izrađenih profila kompetencija,
 • naknada većeg dela troškova sprovođenja programa obuke (teorijski i praktični deo obuke, angažovanje mentora i naknada za korisnike).

Ko može da se prijavi?

Poslodavci koji žele da se prijave treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da su registrovani najmanje dve godine pre datuma prijavljivanja na javni poziv,
 • da imaju najmanje tri zaposlena sa punim radnim vremenom,
 • da imaju registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji Zapadnobačkog okruga,
 • da imaju iskazanu potrebu za novim radnicima,
 • da imaju potrebne uslove za obezbeđivanje obuke na radnom mestu,
 • da im oblast rada nije povezana sa igrama na sreću, proizvodnjom i prodajom oružja ili podrškom političkih aktivnosti.

Zahtevi za odabrane poslodavce

 • imenovanje određenog broja zaposlenih sa adekvatnim radnim iskustvom na poslovima u datom zanimanju kako bi doprineli izradi SKA analize (profil kompetencija) i razvoja kurikuluma, u saradnji sa Somborskim edukativnim centrom,
 • odabir određenog broja zaposlenih sa odgovarajućim radnim iskustvom da postanu mentori mladima – jedan mentor može biti zadužen za najviše tri polaznika obuke,
 • obezbeđivanje prisustva mentora na trodnevnoj obuci,
 • finalna selekcija polaznika obuke, na osnovu predselekcije koju izvrši Somborski edukativni centar,
 • sprovođenje programa obuke mladih usklađenog sa odobrenim kurikulumima,
 • obezbeđivanje sufinansiranja sprovođenja teoretskog dela obuke u iznosu od po 20 odsto,
 • obezbeđivanje sufinansiranja naknada za mentore, kao i naknada za polaznike obuke u iznosu od po 20 odsto,
 • potpisivanje ugovora sa polaznicima za vreme trajanja programa obuke, uz napomenu da nije dozvoljeno angažovanje polaznika obuke posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje,
 • redovno izveštavanje i blagovremeno informisanje Somborskog edukativnog centra o svim promenama od značaja za sprovođenje projekta.

Budžet programa i pravila sufinansiranja

Praktični deo programa obuke

Mesečna naknada za polaznike za vreme trajanja programa obuke iznosi 200 CHF. Somborski edukativni centar finansira 80% ovog iznosa. Poslodavac je u obavezi da sufinansira 20% ovog iznosa.

Naknada za mentore za vreme trajanja obuke iznosi 150 CHF. Somborski edukativni centar finansira 80% ovog iznosa. Poslodavac je u obavezi da sufinansira 20% ovog iznosa.

Teorijski deo programa obuke

Somborski edukativni centar finansira 80% troškova teoretske obuke, dok je poslodavac u obavezi da sufinansira 20% iznosa teoretske obuke. Ukupan iznos troškova teorijske obuke zavisi od složenosti poslova i dužine trajanja obuke.

Troškovi teorijskog dela obuke podrazumevaju nastavna sredstva (knjige, skripte), honorar predavača, najam učionice itd.

Svi zainteresovani poslodavci koji ispunjavanju navedene kriterijume mogu se prijaviti popunjavanjem i slanjem upitnika koji se nalazi na LINKU.

Rok za prijavljivanje

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.10.2020. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete ih poslati na mail secprijave@gmail.com sa naznakom „Puzla koja nedostaje – lokalna akcija za zapošljavanje” ili nas možete kontaktirati putem telefona 064/35 11 750.

Evaluacija prijava 

Nakon podnošenja prijava, svaka prijava će proći kroz fazu evaluacije. Prijave će se procenjivati u odnosu na sledeće kriterijume:

 1. broj polaznika po mentoru,
 2. perspektiva za razvoj karijere (održivost – traženost zanimanja),
 3. broj trenutno zaposlenih,
 4. mogućnost inkluzije,
 5. opšti uslovi rada u kompaniji.

Svaki kriterijum nosi maksimalno 10 poena. Evaluaciju će vršiti Somborski edukativni centar, u saradnji sa NIRAS IP-Consult. Kompanije koje budu imale najveći broj bodova biće kontaktirane od strane Somborskog edukativnog centra.

Zaštita podataka o ličnosti

Svi dostavljeni podaci o ličnosti koristiće se  isključivo u svrhu učešća u javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti.

Lica čiji se podaci koriste imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Izvor: sec.org.rs
E2E vest – RARIS pokrenuo on-line platformu ZNANJE ZA POSLOVANJE

E2E vest – RARIS pokrenuo on-line platformu ZNANJE ZA POSLOVANJE

Znanja nikada dosta. Obično se misli da nam za posao/biznis nedostaje novac, prostor, neka mašina ili druga oprema. Sve ovo možete nabaviti ako imate ZNANJE.
Ovo vreme pandemije Covid-19 nas je nateralo da ostanemo u svojim kućama. Iskoristimo to vreme da steknemo znanja koja će nam pomoći u otpočinjanju ili vođenju našeg posla/biznisa.

RARIS je pokrenuo on-line platformu ZNANJE ZA POSLOVANJE kako bi vam pomogao da potpuno besplatno, u kratkom roku i od svoje kuće steknete osnovna znanja o nekoliko poslovnih tema.
On-line platforma ZANANJE ZA POSLOVANJE je namenjena budućim i sadašnjim preduzetnicima, svima koji žele da razviju posao u poljoprivredi, preradi hrane ili turizmu, kao i  svima ostalima koji žele da usavrše svoja poslovna znanja  i steknu nove veštine koje im mogu koristiti u poslovanju.

On-line platforma ZNANJE ZA POSLOVANJE se sastoji iz tri on-line kursa:

 • Kako početi i voditi svoj biznis – ovde ćemo se baviti preduzetništvom u širem smislu. Obradićemo teme od toga kako da znate da li vi ispunjavate potrebne preduslove da biste bili preduzetnik, preko analize poslovne ideje pa sve do izvora finansija za vašu poslovnu ideju ili postojeći biznis.
 • IPARD fondovi – poljoprivreda, prehrambena industrija i ruralni razvoj. Upoznaćete najveći izvor bespovratnih sredstava u ovim oblastima koji vam mogu biti značajna podrški pri investiranju u širenje  poslovanja
 • Digitalizacija u turizmu – digitalizujte vaše poslovanje u turizmu i naučite kako da koristite najvažnije digitalne alate kao što su: Booking.com, TripAdvisor, Google Maps, E-praktikum, E-turista itd.

Za više informacija o on-line platformi ZNANJE ZA POSLOVANJE, terminima održavanja, načinu prijavljivanja i svemu drugom posetite sajt RARIS-a https://www.raris.org/index.php/znanje-za-poslovanje

 

 

E2E priča – Edukativni centar novi partner programa „Znanjem do posla“

E2E priča – Edukativni centar novi partner programa „Znanjem do posla“

Kruševac: Udruženje građana Edukativni centar je organizacija koja će u drugom ciklusu, odnosno u naredne četiri godine, u Rasinskom okrugu sprovoditi projekat „Znanjem do posla“. Reč je o organizaciji osnovanoj 2000. godine, koja ima veliko iskustvo u radu sa mladima.

„Aktivnosti Edukativnog centra, u radu sa mladima, su prvenstveno usmerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici, kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, zagovaranje i približavanje evropske inicijative“, kaže Violeta Stevović izvršna direktorka Edukativnog centra.

Vizija Edukativnog centra je, kako navode u toj organizaciji, razvijanje građanskog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina. Njihova misija je participacija u promociji i razvoju civilnog društva, kroz celoživotno obrazovanje i podršku aktivnom građanstvu. Ta organizacija je kroz svoje aktivnosti usmerena na implementaciju doživotnog neformalnog obrazovanja građana u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja, te na podršku aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice.

„U poslednjih nekoliko godina naša organizacija je realizovala više od 30 projekata sa mladima na lokalnom nivou, uz učešće preko 800 mladih. Organizovali smo i 15 internacionalnih projekata, a u 12 internacionanih projekata učestvovali smo kao partnerska organizacija“, navodi Violeta Stevović.

 

Ova organizacija se aktivnom podrškom razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja bavi od 2013. godine. To je jedna od oblasti koje će Edukativni centar u ovoj godini, u okviru projekta „Znanjem do posla“, realizovati u Kruševcu i u Rasinskom krugu.

„Kroz individualno i grupno karijerno savetovanje mladi će dobiti podršku u usmeravanju i vođenju svoje karijere. Karijerna savetodavka će za individualne razgovore biti dostupna mladima. Ona će biti tu da im pomogne da razumeju svoje sklonosti, mogućnosti i želje kako bi odabrali pravac svog daljeg obrazovanja, odnosno karijere“, objašnjava Violeta Stevović.

U okviru karijernog vođenja i savetovanja biće nastavljeno i održavanje realnih susreta na kojima će mladi moći da vide kako konkretno izgledaju određena zanimanja.

„Bavićemo se i razbijanjem predrasuda o zanimanjima, stereotipima koja su ženska, a koja muška zanimanja, da li nekada donosimo odluke na osnovu nametnutog, tradicionalnog mišljenja da određeni posao nije za mladića, odnosno nije za devojku“, dodala je ona.

 

 

U obuke na radnom mestu i za mlade iz celog Rasinskog okruga

U okviru programa „Znanjem do posla“ biće nastavljene i obuke na radnom mestu.

„Biće uključeni mladi sa područja celog Rasinskog okruga. Taj deo programa je namenjen mladima koji su izašli iz obrazovnog sistema, koji su u tranziciji između obrazovanja i zapošljavanja. Mi smo tu da poslodavcima objasnimo prednosti ovog programa, da budemo most između mladih nezaposlenih i poslodavaca“, kaže Ilija Jovanović, programski direktor Edukativnog centra.

 

Program će se posebno baviti osnaživanjem i uključivanjem mladih koji spadaju u ranjive grupe, onima kojima je potrebna dodatna podrška kako bi mogli ravnopravno da se uključe u proces zapošljavanja.

 

ECK je partner sa lokalnom samoupravom na projektu pisanja i implementacije strateških dokumenata i akcionih planova, a u dosadašnjem radu razvio je saradnju i realizovao brojna partnerstva kako sa institucijama tako i sa udruženjima i neformalnim grupama iz Srbije i inostranstva. Na lokalnom nivou Edukativni centar je član Saveta za karijerno vođenje i savetovanje, član je nacionalnih mreža: Nacionalne asocijacije omladinskih radnika/ca Srbije, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju te međunarodnih mreža.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – E2E- prednost na tržištu rada

E2E priča – E2E- prednost na tržištu rada

BIPS – Partner na projektu „Znanjem do posla“

Kragujevac:Business Innovation Programs, partner na projektu „Znanjem do posla“, realizovao je, u saradnji sa kompanijama, 16 obuka za mlade bez posla u okviru u drugog ciklusa programa. Mladi su se obučavali za deficitarna zanimanja na radnom mestu u kompanijama u Kragujevcu, Loznici, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu i Čačku. Kroz projekat su razvijeni savremeni programi obuka za 13 novih zanimanja.

Više od 60 odsto mladih koji su završili neku od obuka zaposlilo se odmah posle završetka treninga  u kompanijama u kojima su se obučavali.

 

Mladi na putu od znanja do posla

Mladi su sticali radno iskustvo u deficitarnim zanimanjima kod 27 poslodavaca. U obukama je učestvovalo 365 praktikanata iz pet gradova i opština u Srbiji.

U Kragujevcu su se obučavali za zanimanja: CNC operater, vaspitač, zidar, barmen/koktel majstor, operater papirničarskih mašina, monter Alu i PVC stolarije, tehničar za slušne aparate, stručno-komercijalni saradnik u farmaceutskoj industriji, operater u proizvodnji liftova za šinska vozila, operater na liniji za izradu gumenih profila, zavarivač i operater u proizvodnji sistema za čišćenje vetrobranskog stakla.

Mladi su se u Loznici obučavali za operatera u proizvodnji navlaka za automobilska sedišta, u Čačku za operatera na liniji za profilisanje, a u Vrnjačkoj Banji za CNC operatere.

U Kraljevu su završene obuke za dva zanimanja: operater i kontrolor u proizvodnji kablovskih sklopova.

 

 

„Odmah posle obuke zaposlilo se 62 odsto ili 210 praktikanata. Stopostotno zapošljavanje je bilo u kompaniji „Adient“ u Loznici koja je uposlila svih 120 praktikanata u proizvodnji navlaka za automobilska sedišta“, navela je Marijana Simić iz BIPS-a.

 

Kompanija IME-Autolift u Kragujevcu zaposlila je 11 praktikanata obuke u proizvodnji liftova za šinska vozila. U vrtićima je zaposleno 25  praktikanata obuke za vaspitača, a kompanije su zadržale 16 praktikanata obuke za CNC operatera. U Kragujevcu je zaposleno i pet operatera papirničarskih mašina i isto toliko barmena.

 

„Više od 90 odsto praktikanata je položilo ispit na kraju obuke i više od 60 odsto njih je ostalo da radi u kompanijama u kojima su se obučavali. To je znak da su mladi bili zadovoljni i obukom i uslovima rada i pristali su da nastave da rade u istim firmama. Radili smo i evaluaciju na kraju obuke, koja je i potvrdila njihove visoke ocene o obuci“, ocenila je Marijana.

 

U BIPS-u kažu da su obuke svakako najviše značile onima koji su dobili posao, ali i ostalim praktikantima, pošto im je to bila prva prilika da nešto rade konkretno na tržištu rada posle srednje škole ili da rade baš u svojoj struci i steknu praksu.

 

„Imali smo dosta onih koji su završili školu za CNC operatere, ali nikada nisu radili, jer niko nikada nije hteo da ih primi na posao pošto nisu imali iskustvo. E2E im je bila prilika da steknu praksu. S druge strane, praktikanti koji nisu ostali da rade, posle ove obuke imaju sasvim drugačiji CV. To znači da na razgovor za posao ubuduće neće ići samo sa diplomom srednje škole, jer su naučili da rade na CNC mašinama“, rekla je Marijana.

Prema njenim rečima, dvomesečna obuka na radnom mestu u kompanijama dovoljna je da mladi steknu bazično znanje da mogu da se uključe u proces i dalje učenje .

 

 

“Tokom praktične obuke poslodavac ih je ocenjivao i po tome kako su se uklopili u radnu sredinu, njihove radne navike, jer svaka firma ima  drugačiju kulturu, organizaciju i način rada”, ukazala je Marijana.

 

Veliko interesovanje poslodavaca za E2E

U drugom ciklusu obuka koje je realizovao BIPS učestvovalo je 27 poslodavaca. Među njima je bilo i nekoliko firmi koje su u programu E2E drugi put, posle dobrog iskustva iz prošlogodišnjeg ciklusa obuka.

 

„Ponovo su se prijavili vrtići Šumska bajka, Čili Vili i „Drugarstvo iz Kragujevca. „Zastava Kovačnicu“ interesovali su CNC operateri, posle prošlogodišnjeg dobrog iskustva sa obukom za kovače. „Milanović inženjering“ se ove godine uključio kao kompanija AMM Manufacturing za obuku CNC operatera“, navela je Marijana.

Kompanije koje su prvi put učestvovale u programu obuka E2E su: Adient-Loznica, Leoni-Kraljevo, u Kragujevcu kompanije: IME-Autolift, Gomma Line, Avis, Sunce Marinković, Alfa, IP Gradnja, Plus Pharmaceuticals, Trigano, ILGM, Gorenje, Siemens  Terminal 7, Fori Textile, zatim Unipromet u Čačku i u Vrnjačkoj Banji- Karović Produkt i Čelik-Pak.

 

 

„Program Znanjem do posla pružio je poslodavcima priliku da dođu do novih radnika koji su im potrebni. Olakšao im je proces obuke mladih koji nemaju iskustva u poslu. Bilo im je lakše da ih kroz ovaj program obuče i dovedu do tog nivoa veština da mogu da budu operativni u proizvodnji, nego da su to radili samostalno“, napomenula je Marijana.

 

Dodala je da je ovaj način koristan za poslodavce pri izboru novih radnika, a uz to ih i višestruko rasterećuje:

 

„Zbog svojih redovih obaveza u kompanijama obično nemaju vremena da rade samostalno ovakve obuke i da se njihovi stručnjaci – mentori samo tome posvete. Imaju naravno i troškove za te mlade praktikante, koji su, s druge strane, u programu Znanjem do posla pokriveni, za mentore, materijal i teorijsku obuku. Retko kada poslodavci samostalno organizuju teorijsku obuku, ali je mladima u E2E bila značajna kao uvod u čitav proces sticanja praktičnih znanja i veština na radnom mestu.“

Ona ističe da su u drugom ciklusu obuka poslodavci sufinansirali obuke sa 50 odsto vrednosti projekta.

Program je podrazumevao i trening za 92 mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuke i praćenje napretka praktikanata.

 

 

„Ovaj program odgovara poslodavcima, jer im daje strukturu kroz koju će da provedu mlade praktikante, dobijaju i program praktične i teorijske obuke, ali i skraćuje vreme potrebno da se mladi obuče za konkretna zanimanja, objasnila je Marijana.

 

Poslodavci su najpre iskazali potrebu za određenim zanimanjem, a onda je u saradnji sa partnerima na projektu rađena analiza.

 

„Mi smo radili izradu programa počev od SKA analize zanimanja. Procenjuje se potencijal zanimanja za mlade, da li su fer uslovi rada, da li mogu s tim zanimanjem da se zaposle i kod drugih poslodavaca i koliko će im to dati zapravo neku prednost na  tržištu rada. Na osnovu toga pravili smo program obuka za svako zanimanje“, rekla je Marijana.

Poslodavci koji su ove godine učestvovali u programu obuka već su najavili da bi učestvovali i sledeće godine.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković