E2E priča – Nakon psihološkog osnaživanja osnovala firmu

E2E priča – Nakon psihološkog osnaživanja osnovala firmu

Novi Pazar: Novopazarka Majda Salković, vlasnica je centra za estetsku rehabilitaciju “ReGen”, a na ideju da osnuje svoju firmu i pokrene sopstveni biznis, kaže, uticalo je i to što je pohađala radionicu psihološkog osnaživanja koju je, u sklopu projekta “Znanjem do posla”, organizovalo Udruženje psihologa iz Novog Pazara.

 

Ova dvadesetpetogodišnjakinja, koja ima diplomu master terapeuta rehabilitacije, kaže za E2E da je, pored formalnog obrazovanja, do ideje i puta do “ReGena” dovela i bogata neformalna edukacija iz koje se izdvaja i ova radionica psihološkog osnaživanja.

 

– U okruženju koje pesimistično ističe male mogućnosti za razvoj individue u poslovnom smislu ovakvi seminari su blago jer nas podsećaju da daltonizam okoline ne znači da svet mora biti siv i za nas. Ne želim nekog da podstaknem da izgubi dodir sa realnošću, ali ako bismo osvestili snagu naše vizije da tu realnost menja, ne bismo se toliko plašili što krećemo malim koracima. Važno je da krenemo, makar to značilo da samo napišemo ili nacrtamo početne korake – kaže Majda.

 

Centar koji je osnovala, objašnjava, nudi tretmane, proizvode, programe i savete koji su se pokazali kao najefikasniji u reprogramiranju genetike na zdraviji, funkcionalniji i samim tim lepši režim.

 

– Ime oslikava uverenje da geni nisu osuda, već predispozicija koja će se ispoljavati onako kako mi to dozvolimo: zdravim ili nezdravim načinom života. Kroz prizmu oficijalne medicine, naučno potkrepljenim metodama, ostvarenju ovog cilja pristupa se holistički – dodaje ona.

 

 

Ističe da “ReGen” nije samo novi rehabilitacioni centar već i “mesto gde se rađa novi pravac u medicinskoj estetici koji je preko potreban u moru agresivnog, neprirodnog i nametljivog pristupa lepoti koji neretko narušava zdravlje”.

 

Kroz radionice psihološkog osnaživanja Udruženja psihologa Novi Pazar, partnera na projektu “Znanjem do posla” u ovom delu Srbije, prošlo je više desetina mladih, uglavnom učenika i studenata.

 

Psiholog i karijerna savetnica Emina Totić kaže da su radionice bile prilagođene polaznicama i da su na njima obrađivane teme od značaja za srednjoškolce.

 

– Najviše smo radili na motivaciji, podizanju samopouzdanja i emocijama. Učili smo i o veštinama različitih oblika komunikacije, kako da nenasilno rešavaju probleme – ističe Totić.

 

Radionice psihološkog osnaživanja su samo jedna od aktivnosti karijernog savetovanja, a usluge Udruženja psihologa koristilo je više od 2.250 žitelja Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške.

 

U sklopu projekta “Znanjem do posla” koji podržava Vlada Švajcarske, organizovane su i obuke na radnom mestu za zanimanja konobara, šivača lake konfekcije, turističkih animatora i ličnih pratilaca kroz koje je pohađalo više od 100 nezaposlenih iz ovog kraja, a većina je kasnije i dobila posao.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Ponovo počele radionice psihološkog osnaživanja

E2E priča – Ponovo počele radionice psihološkog osnaživanja

Novi Pazar: Udruženje psihologa Novi Pazar ponovo je, uz pridržavanje protivepidemioloških mera, počelo sa održavanjem novog kruga radionica psihološkog osnaživanja namenjenih srednjoškolcima i mladima ovog kraja.

 

Jedna od njih je i Zerina Dolovac koja u razgovoru za E2E kaže da se odlučila da ih pohađa jer je svesna da prolazi kroz tinejdžersko-adolescentsko doba koje može biti veoma stresno.

 

– Suočavam se sa određenim problemima koje ovo doba nosi sa sobom i pokušavala sam na radionicama da radim na sebi, da napredujem kako bih se mogla dalje i bolje formirati kao ličnost – priča ova devojka.

 

Teme koje su obrađivali na radionicama su, dodaje, bile izuzetno korisne i pomogle su joj da bolje razume sebe. Naučila je, kaže, da se nosi sa emocijama, da se izbori sa stresom i tremom pred javne nastupe, kako da pronađe motivaciju…

 

– Tokom radionica, a uz pomoć karijernih savetnika, sam sagledala prednosti i mane određenih profesija, jer sam na početku srednje škole imala dilemu čime ću se baviti u budućnosti jer me više zanimanja privlačilo. Sada sam skoro u potpunosti sigurna koji ću fakultetu upisati i koje će biti moje buduće zanimanje – poručuje Zerina.

 

 

Radionice su organizovane u sklopu projekta “Znanjem do posla”, a psiholog Emina Totić kaže da mladi u ovom trenutku prolaze kroz jako stresan period zbog čega je pogodan trenutak za ovakvu vrstu usluga.

 

– Promene uzrokovane epidemijom COVID-a 19, koje se dešavaju u školstvu ne samo da otežavaju učenje, spremanje ispita, već i stvaraju osećaj nesigurnosti i neizvesnosti, zahtevaju česte adaptacije na nove načine rada i uskraćuju jako bitnu komponentu – socijalizaciju. Zbog svega navedenog oni su jako zabrinuti za aktuelno školovanje, učenje, spremanje prijemnih ispita, donošenje odluke o izboru budućeg obrazovanja ili zanimanja – objašnjava Totić.

 

Na radionicama se radi na tome da polaznici dobiju što bolje usluge karijernog vođenja i savetovanja, ali i da kvalitetno provedu vreme i tako lakše prebrode ovaj težak period.

 

– Udružili smo karijerno savetovanje i psihološko osnaživanje u cilju da naši mladi nakon svih ovih dešavanja budu jaki, sigurni u sebe i svoje odluke vezane za izbor zanimanja – zaključuje Emina Totić.

 

Radionice psihološkog osnaživanja su samo jedna od aktivnosti karijernog savetovanja, a usluge Udruženja psihologa koristilo je više od 2.250 žitelja Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške.

 

U sklopu projekta “Znanjem do posla” koji podržava Vlada Švajcarske, organizovane su i obuke na radnom mestu za zanimanja konobara, šivača lake konfekcije, turističkih animatora i ličnih pratilaca kroz koje je pohađalo više od 100 nezaposlenih iz ovog kraja, a većina je kasnije i dobila posao.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Most između mladih i privrede

E2E priča – Most između mladih i privrede

Pirot: Job Info Centar iz Pirota za tri godine realizacije projekta “Znanjem do posla” postao je svojevrsni most između mladih, institucija i poslodavaca. Njihova misija je da mobilišu sve resurse kako bi doprineli smanjenju jaza između ponude i tražnje radne snage u ovom delu Srbije.

 

“Sa jedne strane program pomaže mladima da na jednom mestu dobiju podršku na putu od škole do posla, povećaju svoje kapacitete, uključe se na tržište rada i lakše dođu do posla. Sa druge strane, kroz saradnju sa kompanijama i pružaocima obuka razvija se program obuke na radnom mestu odgovarajući na potrebe privrede. Na taj način pomažemo kompanijama da obezbede odgovarajuću radnu snagu”, kaže Mira Zlatkov iz Job info centra .

 

 

Statistika je ohrabrujuća – do sada su realizovane obuke za 9 različitih zanimanja u okviru 16 kompanija, a kroz program su prošle 82 mlade osobe nakon čeka se više od 60 posto zaposlilo.

 

Program je realizovan  u dva ključna pravca, mladi su sticali neophodne veštine, a kompanije su obučavale radnike za konkretna radna mesta.

 

“Obuke su bile značajne svim mladima koji su bili uključeni u program, ne samo onima koji su se zaposlili nakon toga, već i ostalim učesnicima: Svi su stekli znanje i veštine za konkretna zanimanja i time dobili veće šanse za zapošljavanje. Takođe, mnogim polaznicima ovo je bilo i prvo radno iskustvo. Sa druge strane, poslodavci su imali priliku da obuče radnike po svojoj meri i popune svoja radna mesta”, ističe Zlatkov.

 

Mentori trajni resurs kompanija

Program obuke na radnom mestu podrazumevao je i trening mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuku i praćenje rada kandidata.

 

“Kroz trening obučeno je dvadesetak mentora koji ostaju kao trajni resurs kompanija za buduće programe”, navodi Zlatkov.

 

Da mladi lakše donose odluke

U Job info centru navode i da im je u radu veoma značajan i drugi pravac projekta koji se odnosi  na karijerno informisanje i savetovanje. Kroz taj segment radilo se na osnaživanju mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost.

“Koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trudimo se da na najbolji mogući način pomažemo mladim osobama da izaberu pravi put za sebe. Grupne radionice karijernog savetovanja sprovode se u saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pirota, dok u našem Centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Zlatkov.

 

 

Job Info Centar je pripremio i tri vodiča: „Vodič za buduće srednjoškolce“ „Vodič za buduće studente“, kao i  „ Vodič za studije u inostranstvu“ a izrađeni su i edukativni materijali koji su dostupni i podeljeni učenicima, kako bi im pomogli da što lakše donesu odluku za svoju budućnost na polju mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

 

“Kroz različite edukacije i obuke pomogli smo mladima da se što bolje pripreme  i budu što konkurentniji na tržistu rada kako bi brže i lakše došli do posla. Kao rezultat toga u internoj bazi imamo preko 1600 mladih koji su dobili neku uslugu podrške u zapošljavanju”, navodi Zlatkov.

 

U okviru karijernog savetovanja organizovani su i realni susreti, gde je mladima pružena prilika da se upoznaju sa konkretnim zanimanjima za koja su i sami pokazali interesovanje.

 

Poseban akcenat tokom realizacije projekta stavljen je na teže zapošljive kategorije mladih kako bi i oni dobili jednaku šansu za uključivanje i što bolje pozicioniranje na tržištu rada.

 

Istraživanjem ponude i tražnje do trajnog rešenja

U okviru projekta „Znanjem do posla“ radi se i na sveobuhvatnom istraživanju ponude i tražnje radne snage u Pirotu sa ciljem da se doprinese preciznijem kreiranju mera podrške u oblasti zapošljavanja u narednom periodu.

 

 

“Ovo istraživanje trebalo bi da odgovori na pitanja koja su vezana za nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i tražnje za određenim zanimanjima. Tačnije, s jedne strane su znanja i veštine raspoložive radne snage i kompetencija koje poslodavci na tržištu rada traže”, objašnjava Zlatkov.

 

Ona smatra da je potrebno izmeriti i efekte elemenata obuke mladih na radnom mestu koji su sprovedeni u protekle tri godine na ovom projektu.

 

Aktivnosti i ciljevi projekta su u potpunosti u okvirima strateškog opredeljenja grada kada je u pitanju politika zapošljavanja. Pirotu nedostaje obučena radna snaga, a to je upravo problem koji uz pomoć ovog projekta nastoji da se prevaziđe.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković