E2E priča – Prvi put na radionicama o budućoj karijeri i mladi migranti

E2E priča – Prvi put na radionicama o budućoj karijeri i mladi migranti

Pirot: Tokom epidemije korona virusa Job info centar iz Pirota nastavio je pomaže mladima da pronađu svoj profesionalni put, organizujući online radionice. Dve takve radionice organizovane su i za mlade migrante koji se nalaze u Prihvatnom centru u Pirotu, i to prvi put u okviru projekta “Znanjem do posla”. Deset mladih, uglavnom iz afričkih zemalja, sa karijernim savetnicima razgovarali su o pripremama za izlazak na tržište rada, ali i o nastavku školovanja.

Radionice je vodila karijerna savetnica Jovana Božilović, a organizovane su u saradnji sa Refugees Fundation.

“Migranti su imali prilike da se upoznaju sa situacijom na tržištu rada uopšte, pa i u Srbiji, a predstavljeni su im alati i modeli za bolju pripremu za izlazak na tržište rada. Dakle, šta sve treba uraditi, kako se pripremiti i kako se što bolje predstaviti, kako napisati CV. S obzirom da je bilo je i onih koji su zaiteresovani za dalji nastavak obrazovanja, jedna radionica je bila posvećena ovoj temi”, kaže Jovana Božilović.

 

 

Radionicama je prisustvovalo po deset mladih, uzrasta od 25 do 30 godina, a većina je iz afričkih zemalja. Najviše njih zanimalo je kako da nađu posao i koje obuke bi mogle da im pomognu.

“Radionice su bile na engleskom jeziku. Najviše ih je zanimala mogućnost doškolovavanja, kao i mogućnost i način pronalaska posla. Različite su obrazovne strukture. Ima i onih koji su završili fakultet, kao i onih koji su počeli da studiraju, ali i onih sa završenom srednjom školom.Veća zainteresovanost bila je za pronalazak posla i programe obuke koji bi im u tome pomogli” kaže ona.

Božović napominje da mladi teže nalaze posao, a da migranti bez obzira na starost svakako spadaju u teže zapošljive grupe. Aktivnost koji su pokazali na radionicama, govori i o tome koliko ih ova tema zaista zanima. Zadovoljstvo je bilo obostrano.

“Želeli su da znaju sa kojim zanimanjem u Srbiji se najlakše dolazi do zaposlenja i šta se najviše traži. Postavljali su pitanja i bili jako zahvalni za ovakav vid podrške koji su dobili. Naše je zadovoljstvo što smo uspeli da uspostavimo komunikaciju sa njima i izađemo u susret njihovim potrebama za dodatnim informacijama na polju obrazovanja i zapošljavanja”, kaže Jovana Božilović koja je i vodila radionice.

 

 

Mira Zlatkov iz Job Info Centra, napominje da mladi migranti zbog raznolike obrazovne strukture imaju različite ideje o nastavku svog profesionalnog puta.

“Neki su zainteresovani da nastave i školovanje, odnosno studije, a neki bi jednog dana da traže posao kad se smeste u nekoj zemlji, bez obzira da li je to Srbija ili neka druga zemlja. Zbog toga su radionicama bile pokrivene sve ove teme”, kaže Zlatkov.

Projekat “Znanjem do posla” jedan od akcenata u svojim aktivnostima stavio je na pomoć pri zapošljavanju i jačanju kapaciteta teže zapošljivih kategorija mladih osoba. Zbog toga je i značajno to što su se radionicama priključili migranti iz Prihvatnog centra u Pirotu, koji svakako spadaju u teže zapošljive grupe ne samo u Srbiji nego u celom svetu.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Učenje i u uslovima vanrednog stanja

E2E priča – Učenje i u uslovima vanrednog stanja

Knjaževac: U uslovima pandemije i vanrednog stanja, kada je najvažnije ostati kod kuće i ne biti izložen riziku od koronavirusa, Udruženje građana Timočki klub, broker programa ”Znanjem do posla”, razvilo je niz aktivnosti u kojima se može učestvovati od kuće. Ove aktivnosti su usmerene na olakšanu dostupnost informacija koje su mladima potrebne za adekvatan izbor buduće karijere, ali i za pripremu za ulazak na tržište.

Jedna od ovih aktivnosti bio je Webinar koji je na temu “Veštine poslovne komunikacije” održan u poslednjoj nedelji aprila.

O dragocenoj veštini, kakva je poslovna komunikacija, sa zaintersovanim mladim ljudima razgovarala je karijerna savetnica Slađana Milutinović.

 

”Osnovna ljudska potreba je da bude u kontaktu sa drugim ljudima. Svi mi komuniciramo na ovaj, ili onaj način i svi smo u stanju da komuniciramo. Stvar je samo u tome da se pronađe pravi način, putem kojeg ćemo pravu i dobro definisanu poruku poslati do primaoca”, kazala je Slađana za ”Znanjem do posla”. 

Ovaj webinar je bi je prilika da mladi nauče osnove poslovne komunikacije, savladaju nove veštine koje će im pomoći u njihovom karijernom putu i pripremiti ih za najzahtevniji zadatak – ulazak na tržište rada.

Vreme za ”ostani kod kuće” brokeri programa ”Znanjem do posla” koriste i da sami ponešto nauče, te su tako učestvovali na online obuci za SKA analizu kojom rukovodi Emanuel Wütrich, viši savetnik i viši međunarodni predavač na Švajcarskom saveznom zavodu za stručno obrazovanje i trening.

 

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Priprema video sadržaja za prezentaciju mladima putem društvenih mreža

E2E priča – Priprema video sadržaja za prezentaciju mladima putem društvenih mreža

Pirot: Kako je Job Info Centar u Pirotu organizovao rad sa mladima za vreme vanredne situacije

Job info centar u Pirotu, partner na projektu ”Znanjem do posla” i u ovoj vanrednoj situaciji nastavlja sa svojim aktivnostima.

Zbog novonastale situacije sa virusom covid 19, primorani su da svoje aktivnosti sa realnih sastanaka i radionica karijernog savetovanja i vođenja “presele” u sajber svet.

 

–  Job Info Centar želi da mladi i tokom ovog perioda budu kvalitetno informisani. Kreiranjem ovih online sadržaja trudimo se da na najbolji način većinu naših usluga i sada učinimo dostupnim – kaže karijerni savetnik Marko Cenić.

 

 

Prema njegovim rečima, karijerni savetnici snimaju kratke video sadržaje obrađujući različite teme iz oblasti karijernog informisanja i prezentuju ih putem društvenih mreža mladima.

 

– Cilj ovih kratkih video zapisa je da se učenici informišu i podstaknu u ovoj vanrednoj situaciji na razmišljanje o odabiru i potrebnim znanjima za upis srednjih škola, viših škola i fakulteta. Upoznajemo ih i sa različitim zanimanjima koja bi mogla biti njihov izbor u budućnosti. Za sve one koji ne znaju koju školu ili fakultet da odaberu, niti kojim zanimanjem žele da se bave, ne umeju da utvrde sve svoje talente, sposobnosti i interesovanja, nudimo online karijerni kviz interesovanja gde mogu pronaći ove odgovore i u saradnji sa nama definisati dalje korake ka ostvarenju cilja – kaže Cenić.

 

Cenić dodaje da takođe svi oni koji su u potrazi za poslom i koji žele da se što bolje pripreme za buduće konkurse, mogu se priključiti online radionicama pisanja cv-a ili pripremi za razgovor sa poslodavcima.

 

– Sa napomenom da ostanu kod kuće, ali da rade na sebi i ne pauziraju znanje, pozivamo mlade da prate Facebook i Instagram stranicu Job info centra i prijave se za online karijerno savetovanje – kaže Cenić.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković