E2E priča – Edukacija za rad sa odraslima

E2E priča – Edukacija za rad sa odraslima

Pirot: U okviru projekta „Znanjem do posla” organizuju se stalna usavršavanja i edukacije svih subjekata koji taj projekat realizuju na terenu, a jedna od poslednjih obuka posvećena je sticanju andragoških kompetencija, tehnika i instrumenata u radu sa odraslima, kroz koju je prošao i tim JOB info centra iz Pirota.

 

Ovaj tim je prošao je nekoliko obuka radi usavršavanja. Obuci za rad sa odraslima, u organizaciji projekta „Znanjem do posla”, održanoj u Beogradu, prisustvovalo je troje predstavnika JOB Info centra Pirot Ana Petrović, Mira Zlatkov i Marko Cenić.

 

 

„Obuku su realizovali profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu sa katedre za andragogiju. Predavači su polaznicima prezentovali različite teme koje su se ticale obrazovanja odraslih, među kojima su barijere i poteškoće u obrazovanju odraslih, tehnike metode i instrumenti rada sa odraslima, motivacija pri učenju, postavljanje ciljeva očekivanja i evaluacija naučenog”, rekla je Mira Zlatkov, dodajući da su znanja stečena na obuci dragocena za sve njih u daljem radu.

 

 

Zlatkov je da je obuka jako značajna za njihov tim jer će znatno unaprediti aktivnosti oko organizovanja različitih vrsta obuka.

 

„Već pet godina veoma uspešno organizujemo obuke na radnom mestu u kompanijama u Pirotskom okrugu i svako novo znanje je dragoceno. Takođe je značajno što sticanjem kompetencija ispunjavamo i neke od zahteva u procesu akreditacije kao javno priznatih pružaoca obuka za odrasle”, istakla je Zlatkov.

 

Prema njenim rečima, usavršavanje će im koristiti u daljem radu sa odraslima koji su njihova ciljna grupa za obuke za deficitarna zanimanja i druge obuke za bolje pozicioniranje na tržištu rada u kontaktu sa poslodavcima koji imaju potrebe za određenim kadrovima kako bismo organizovali teorijski i praktičan rad za zanimanja koja se traže.

 

“To je, kao što je poznato, i cilj obuka na radnom mestu da se organizuju upravo obuke za ona zanimanja koja su tražena”, rekla je Zlatkov.

 

U narednom periodu biće organizovan i drugi deo obuke u trajanju od tri dana, čime se završava predviđeni program za sticanje andragoških kompetencija.

 

Završena je obuka za prodavca gotovih jela u “Hipoposlovi d.o.o.” u Pirotu i jedna od dve polaznice dobila je posao, što je, napomenula je Zlatkov, krajnji cilj projekta.

 

U toku je obuka za pomoćnog građevinskog radnika u firmi “Napredak d.o.o.” u Pirotu. Obuka za tri polaznika traje do kraja oktobra.

 

 

Tekst:  Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković
Slike: arhiva Job Info centra sa obuke u Beogradu