E2E priča – Bez posla 18 odsto mladih

E2E priča – Bez posla 18 odsto mladih

Kruševac: Mladi od 15 do 30 godina čine oko 18 odsto nezaposlenih koji su u Kruševcu, odnosno Rasinskom okrugu prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, među kojima je oko 58 odsto sa srednjom stručnom spremom, a oko 15 odsto nema nikakve kvalifikacije.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi brojne mere aktivne politike zapošljavanja, a podaci te institucije pokazuju da su nezaposleni sve više zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla, a manje za programe prekvalifikacija.

 

Direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković izjavio je da se situacija u Rasinskom okrugu, u odnosu na pre nekoliko godina, potpuno promenila, da je sada sve veći problem da se pronađu odgovarajući kandidati za posao, a da je naći zanatlije gotovo nemoguće.

 

On je napomenuo da je NSZ ove godine u program obuka za poznatog poslodavca, zbog nedostatka zainteresovanih, uključila manje polaznika nego prethodnih godina.

 

„Na primer, imali smo nekoliko zahteva poslodavaca za više od 30 CNC operatera, nismo mogli nijednog kandidata da nađemo. To je teži posao, radi se često na hladnoći i to odbija mlade. Takođe, veoma teško doći do konobara i kuvara jer se oni zadrže dok završe obuku i nauče posao i beže, odlaze van zemlje“, rekao je Marković.  

 

 

Dodao je da poslodavci teško nalaze i nekvalifikovane, koji su im potrebni za poslove pomoćnih radnika. U Rasinskom okrugu je na evidenciji nezaposlenih oko pet i po hiljada osoba sa prvim i drugim stepenom stručne spreme, odnosno bez kvalifikacija. Među njima je oko 500 mladih koji imaju do 30 godina.

 

„Situacija na tržištu rada će regulisati i zarade koje su, za određene poslove, niske. Smatram da je, međutim, bilo kakav prihod bolji ni od kakvog, pogotovu kada je osoba bez kvalifikacija ili radnog iskustva. Čini mi se da su, takođe, poslodavci osetili problem i da su malo više zainteresovani da ulažu u kadar koji dolazi. Pre desetak godina poslodavac je očekivao da dobije radnika koji odmah može da stane za mašinu, kasu, računar, a sada prihvataju kandidate  koje treba da obučava“, naveo je Marković. 

 

Potvrdio je da je mladim nezaposlenim ljudima, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, interesantan program obuka na radnom  mestu, koje se sprovode kroz program „Znanjem do posla“.

 

Podaci kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da su, što se tiče mera aktivne politike zapošljavanja, nezaposleni najviše zainteresovani za program samozapošljavanja.

 

„Po redovnim javnim pozivima Nacionalne službe zapošljavanja do sada je u Rasinskom okrugu uključeno 433 lica, među kojima je 70 osoba sa invaliditetom.  Od njih se 315 zaposlilo na određeno ili neodređeno vreme, a ostatak je angažovan na javnim radovima ili kroz stručnu praksu. Takođe, 112 mladih je počelo samostalnu delatnost, odnosno dobili su subvencije za samozapošljavanje, a za taj program je bilo prijavljeno 480 kandidata“, navela je načelnica za programe zapošljavanja u kruševačkoj filijali NSZ Ana Bacić.

 

 

Tim brojkama treba dodati i lica koja su do posla došla po programima koje  NSZ sprovodi u saradnji sa lokalnim samoupravama, a kojima je obuhvaćeno oko 370 lica, kao i skoro 170 osoba uključenih u program  “Moja prva plata“.

 

Inače, podaci te službe pokazuju da se u Rasinskom okrugu broj prijavljenih na evidenciju nezaposlenih konstantno smanjuje. Na kraju novembra u Kruševcu je bilo 8.751 lice bez posla, što je za 1.403 lica manje nego pre godinu dana, dok ih je u okrugu bilo 18.290, odnosno za 1.277 manje nego na kraju prošlog novembra.

 

Mladih koji čine oko 18 odsto nezaposlenih, na kraju novembra bilo je 3.287 na području okruga, odnosno 1.544 na području Kruševca. Među nezaposlenima koji su mlađi od 30 godina 15,2 odsto su lica bez kvalifikacija, 57,7 odsto su sa srednjom stručnom spremom, a 27 odsto osoba je sa visokom stručnom spremom.

 

 

 

Tekst i foto: Jelena Božović /  Uredila: Sandra Vlatković