E2E priča – Šanse za razvoj karijere dece sa smetnjama u razvoju

E2E priča – Šanse za razvoj karijere dece sa smetnjama u razvoju

Pirot: Školovanje, karijera i pitanje „koje mogućnosti imam“ neke su od najvažnijih dilema u životu svakog mladog čoveka, a karijerni savetnici pomažu da se dođe do najbolje odluke. Kako bi približili svoj posao, ali i kako bi sagledali mogućnosti dece sa smetnjama u razvoju, karijerni savetnici Job Info centra u Pirotu razgovarali su sa roditeljima i učenicima Osnovne škole ”Mladost”.

„Roditelji su upoznati kako da njihova deca pravilno izaberu srednju školu, koja pitanja treba sebi da postave, koje vrste srednjih škola postoje i koji smerovi, ali je skrenuta pažnja da i oni sami imaju ogroman uticaj na izbor dece i da na to treba da obrate pažnju“, objašnjava Mira Zlatkov iz Job info centra.

 

 

Prezentacija je održana u saradnji sa Udruženjem građana mentalno nedovoljno razvijenih lica (MNRL). Važan segment je bila i anketa o željama i potrebama učenika i zainteresovanosti roditelja da učestviju u budućim istraživanjima.

“Ovo je značajan korak u informisanju mladih i njihovih roditelja sa mogućnostima koje se nude na teritoriji grada Pirota posle završetka osnovne škole, bilo da je to nastavak školovanja ili budući izlazak na tržište rada”,  kaže Mira Zlatkov.

Tokom prezentacije bilo je reči i o izazovima školovanja po takozvanom IOP sistemu i mogućnostima nastavka školovanja.

 

 

„Razmatrali smo koji su to obrazovni profili koji bi bili pogodni za sticanje određenih kvalifikacija i kasnije pronalaženje posla. Razgovarali smo i o alatima koji im mogu pomoći pri opredeljenju za srednju školu, kao i o tome kome se sve mogu obratiti za pomoć, kako bi što bolje i kvalitetnije uočili kapacitete, potencijale i želje svoje dece“, objašnjava karijerni svetnik Marko Cenić.

Diskutovalo se o smerovima bravara i šivača u školi Mladost, kao i o potrebama za uvođenje još nekog smera u sistem ovakvog vida obrazovanja.

Tokom prezentacije predstavljen je i projekat ”Znanjem do posla”, kao i obuke na radnom mestu, koje se nude na teritoriji Grada Pirota.

Tekst i foto Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković