E2E priča – Meke veštine i znanje dobitna kombinacija

E2E priča – Meke veštine i znanje dobitna kombinacija

Knjazevac: Veštine koje koje mladi ljudi steknu formalnim obrazovanjem neophodne su da bi im poslodavci otvorili vrata, ali često nisu dovoljne da dobiju zaposlenje, što je bio motiv da Timočki klub, broker programa “Znanjem do posla”, osmisli treninge dodatnih takozvanih “mekih” veština.
Meke veštine se odnose na vaš rad, one uključuju interpersonalne (ljudske) veštine, veštine komunikacije, veštine slušanja, upravljanje vremenom i empatiju između ostalog.
Poslodavci obično traže kandidate za posao sa razvijenm mekim veštinama jer te veštine ih čine uspešnijim na radnom mestu. Neko može biti odličan sa tehničkim veštinama specifičnim za posao, ali ako ne može da upravlja svojim vremenom ili radom u timu, možda neće biti uspešan na radnom mestu.
Šta su to meke veštine? To su veštine koje vam omogućavaju da se uklopite na radnom mestu, a uključuju vašu ličnost, stav, fleksibilnost, motivaciju i manire. One su toliko važne, da su često presudan razlog da se poslodavac odluči da li će zadržati ili unaprediti zaposlenog.

„Meke veštine se razlikuju od „tvrdih veština“ (poznatih i kao tehničke veštine), koje su direktno relevantne za posao za koji se prijavljujete. One su često merljive i lakše za učenje od mekih veština. Prvi put ’’oči u oči’’ sa svetom rada, mladi često ne znaju kako da se predstave poslodavcu. U većini slučajeva, oni ne znaju ni kako bi trebalo da izgleda njihov CV , objasnila je Snežana Pavković, direktorka Timočkog kluba Snežana Pavković.

Kako je navela, njihovo najčešće pitanje je kako da napišu CV kada nemaju radnog Iskustva.

“Oni ne znaju da će dobra preporuka, na primer, biti i njihov volonterski rad u omladinskim organizacijama, što će poslodavcu pokazati da su vredni’’ , rekla  je Pavković.

Timočki klub je osmislio treninge mekih veština, na kojima je, upravo, jedna od tema pisanje CV-a.

’’Profesionalizam, osećaj za timski rad, reagovanje na promene, odnosno prilagodljivost, motivacija…sve su to meke veštine, mogli bismo da kažemo i karakterne osobine koje svako od nas poseduje, a kojih, možda, nije svestan. Mi smo tu da mladima pomognemo da te veštine otkriju i razviju kako bi se bolje snašli na poslu, zadržali posao i napredovali , navela je Snežana.

Mladi ljudi zainteresovani za ovu vrstu obuke mogu da se jave Timočkom klubu, koji se nalazi u Knjaževcu, na Trgu oslobođenja 1. Broj telefona je 019/734 177, a kontakt se može uspostaviti i preko zvanične fejsbuk stranice ovog udruženja.
Tekst i foto: Ljiljana Pavlović/ Uredila Sandra Vlatković
E2E priča – Online obuka – Standardi usluga karijernog vođenje i savetovanja (KViS)

E2E priča – Online obuka – Standardi usluga karijernog vođenje i savetovanja (KViS)

Beograd: Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) je organizovao još jednu online obuku za karijerne praktičare u cilju upoznavanja sa Pravilnikom o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja. Obuka je organizovana u periodu od 21-23.12.2020 na Zoom platformi i predstavlja rezultat saradnje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat E2E obezbeđuje tehničko-finansijsku podršku u okviru definisanih aktivnosti promocije, informisanja o Standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja i edukacije u cilju unapređenja kapaciteta onih koji pružaju te usluge (zaposleni u NSZ, agencijama za zapošljavanje, NVO, itd). Ove aktivnosti su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ) za 2020. godinu i sprovode se u skladu sa Preporukama za implementaciju Plana primene standarda usluga KViS koji je doneo Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija. Obuku su održale Jelena Manić Radoičić i Tamara Stanojević ispred Beogradske otvorene škole.

 

 

Trodnevnu obuku je prošlo 17 učesnika i to šest učesnica iz direkcije Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) i filijale Beograd i 11 učesnika brokerskih organizacija na E2E projektu. Ovo je druga u nizu obuka, u oktobru ove godine u Beogradu u Hotelu M organizovana je obuka za 13 učesnika i to šestoro predstavnika agencija za zapošljavanje i sedmoro predstavnika inovativnih modela zapošljavanja koje vodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u okviru E2E projekta. U planu su još dve obuke za predstavnike filijala NSZ.

 

 

Cilj ovih  obuka je da se svi akteri koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem u okviru različitih sektora i sistema upoznaju sa standardima KViS, i na osnovu toga unaprede svoje usluge i aktivnosti, kako bi pružali i obezbedili što kvalitetnije usluge KViS.

 

Tekst i foto: Znanjem do posla

E2E priča – Onlajn razgovori o karijeri bliski mladima

E2E priča – Onlajn razgovori o karijeri bliski mladima

Kruševac: Srednjoškolci i stariji osnovci krajem novembra prešli su potpuno na onlajn nastavu, pa su se i aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, u okviru programa “Znanjem do posla”, preselile se na internet. Pedesetak đaka, budućih srednjoškolaca i studenata, razgovaralo je sa karijernim savetnicima o planiranju nastavka školovanja.

 

“Sa najvećim brojem njih individualni razgovori se sprovode minimum dva puta. Reakcija mladih na ovakav način rada je veoma pozitivna jer su, sa jedne strane naviknuti na korišćenje tehnologije i ovakav vid razmene informacija, a sa druge strane, pruža im jedan vid intimnosti i poverenja. Oni tada vrlo otvoreno govore o svojim stavovima i mišljenjima koji pomažu u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja, škole, fakulteta” kaže Tijana Stefanović, karijerna savetnica u Edukativnom centru, organizaciji koja program “Znanjem do posla” sprovodi u Rasinskom okrugu.

 

Tokom tih razgovora savetnici koriste alate za individualno karijerno savetovanje koji se odnose na definisanje osobina ličnosti, vrednosti, stavova, veština i sfera interesovanja mladih. Akcenat se stavlja i na informisanje mladih, odnosno na njihovo usmeravanje da istražuju svoje mogućnosti u sferi zanimanja i škola, odnosno fakulteta.

 

“Udruženim snagama radimo analizu svih prikupljenih informacija i tako zajedno dolazimo do konačne odluke”, kaže ona.

 

 

Nisu samo đaci zainteresovani za ovaj vid savetovanja. Deo individulanih razgovora vođen je i sa mladima koju su trenutno zaposleni, a žele da naprave zaokrete u karijeri, promene posao, zanimanje ili da podignu samopouzdanje za takve korake. Zahvaljujući onlajn opciji takvi razgovori su mogući i sa mladima koji ne žive u Rasinskom okrugu.

 

“Uglavnom za naše usluge saznaju preko sajta ili društvenih mreža, jer  imamo mogućnost online prijave za razgovor. Prijavljuju se mladi koji nisu sa teritorije Rasinskog okruga. Akcenat se tu stavlja na pripremu za razgovor sa poslodavcima, izradu adekvatne radne biografije, motivacionog pisma i osnaživanje, odnosno podizanje motivacije i samopouzdanja kako bi bezbolnije napravili neophodne korake u daljem usmeravanju karijere”, objašnjava Tijana Stefanović.

 

Ona podseća da su tokom novembra, za mlade koji traže posao i žele da budu uključeni u programe obuke na radnom mestu, u kancelariji “Edukativnog centra” rađene procene kompetencija.

 

“Veliki broj njih se prijavio i nakon odslušane reklame na lokalnim radio stanicama kao i na osnovu preporuka. U toku novembra ovu uslugu koristilo je 20 mladih osoba”, navodi karijerna savetnica.

 

Tijana Stefanović podseća i da su, u skladu sa tadašnjom epidemiološkom situacijom, tokom novembra sa đacima u školama održavane info sesije.

 

“Tada je više od 90 učenika Medicinske i Hemijsko-tehnološke škole te osnovnih škola “Vuk Karadžić” i “Žabare” dobilo informacije o svim uslugama karijernog vođenja i savetovanja. Takođe, tokom novembra i decembra sprovedene su dve onlajn radionice za učenike Gimnazije iz Trstenika što je dovelo do velikog broja individualnih razgovora tokom decembra.  Nakon što su škole prešle na onlajn, zahvaljujući odličnoj saradnji sa OŠ “Vuk Karadžić” sprovedene su i dve online informativne sesije za više od trideset učenika osmog razreda što je takođe dovelo do povećanog broja individualnih razgovora”, precizira ona.

 

U poslednja dva meseca 2020. godine grupnim karijernim savetovanjem je obuhvaćeno ukupno 147 mladih, od kojih je 58 učestvovalo na onlajn radionicama i informativnim sesijama.

 

Usluge individualnog karijernog savetovanja prošlo je osamdesetak mladih, a do tog broja 34 su urađene u direktnom kontaktu.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Nakon psihološkog osnaživanja osnovala firmu

E2E priča – Nakon psihološkog osnaživanja osnovala firmu

Novi Pazar: Novopazarka Majda Salković, vlasnica je centra za estetsku rehabilitaciju “ReGen”, a na ideju da osnuje svoju firmu i pokrene sopstveni biznis, kaže, uticalo je i to što je pohađala radionicu psihološkog osnaživanja koju je, u sklopu projekta “Znanjem do posla”, organizovalo Udruženje psihologa iz Novog Pazara.

 

Ova dvadesetpetogodišnjakinja, koja ima diplomu master terapeuta rehabilitacije, kaže za E2E da je, pored formalnog obrazovanja, do ideje i puta do “ReGena” dovela i bogata neformalna edukacija iz koje se izdvaja i ova radionica psihološkog osnaživanja.

 

– U okruženju koje pesimistično ističe male mogućnosti za razvoj individue u poslovnom smislu ovakvi seminari su blago jer nas podsećaju da daltonizam okoline ne znači da svet mora biti siv i za nas. Ne želim nekog da podstaknem da izgubi dodir sa realnošću, ali ako bismo osvestili snagu naše vizije da tu realnost menja, ne bismo se toliko plašili što krećemo malim koracima. Važno je da krenemo, makar to značilo da samo napišemo ili nacrtamo početne korake – kaže Majda.

 

Centar koji je osnovala, objašnjava, nudi tretmane, proizvode, programe i savete koji su se pokazali kao najefikasniji u reprogramiranju genetike na zdraviji, funkcionalniji i samim tim lepši režim.

 

– Ime oslikava uverenje da geni nisu osuda, već predispozicija koja će se ispoljavati onako kako mi to dozvolimo: zdravim ili nezdravim načinom života. Kroz prizmu oficijalne medicine, naučno potkrepljenim metodama, ostvarenju ovog cilja pristupa se holistički – dodaje ona.

 

 

Ističe da “ReGen” nije samo novi rehabilitacioni centar već i “mesto gde se rađa novi pravac u medicinskoj estetici koji je preko potreban u moru agresivnog, neprirodnog i nametljivog pristupa lepoti koji neretko narušava zdravlje”.

 

Kroz radionice psihološkog osnaživanja Udruženja psihologa Novi Pazar, partnera na projektu “Znanjem do posla” u ovom delu Srbije, prošlo je više desetina mladih, uglavnom učenika i studenata.

 

Psiholog i karijerna savetnica Emina Totić kaže da su radionice bile prilagođene polaznicama i da su na njima obrađivane teme od značaja za srednjoškolce.

 

– Najviše smo radili na motivaciji, podizanju samopouzdanja i emocijama. Učili smo i o veštinama različitih oblika komunikacije, kako da nenasilno rešavaju probleme – ističe Totić.

 

Radionice psihološkog osnaživanja su samo jedna od aktivnosti karijernog savetovanja, a usluge Udruženja psihologa koristilo je više od 2.250 žitelja Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške.

 

U sklopu projekta “Znanjem do posla” koji podržava Vlada Švajcarske, organizovane su i obuke na radnom mestu za zanimanja konobara, šivača lake konfekcije, turističkih animatora i ličnih pratilaca kroz koje je pohađalo više od 100 nezaposlenih iz ovog kraja, a većina je kasnije i dobila posao.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Ponovo počele radionice psihološkog osnaživanja

E2E priča – Ponovo počele radionice psihološkog osnaživanja

Novi Pazar: Udruženje psihologa Novi Pazar ponovo je, uz pridržavanje protivepidemioloških mera, počelo sa održavanjem novog kruga radionica psihološkog osnaživanja namenjenih srednjoškolcima i mladima ovog kraja.

 

Jedna od njih je i Zerina Dolovac koja u razgovoru za E2E kaže da se odlučila da ih pohađa jer je svesna da prolazi kroz tinejdžersko-adolescentsko doba koje može biti veoma stresno.

 

– Suočavam se sa određenim problemima koje ovo doba nosi sa sobom i pokušavala sam na radionicama da radim na sebi, da napredujem kako bih se mogla dalje i bolje formirati kao ličnost – priča ova devojka.

 

Teme koje su obrađivali na radionicama su, dodaje, bile izuzetno korisne i pomogle su joj da bolje razume sebe. Naučila je, kaže, da se nosi sa emocijama, da se izbori sa stresom i tremom pred javne nastupe, kako da pronađe motivaciju…

 

– Tokom radionica, a uz pomoć karijernih savetnika, sam sagledala prednosti i mane određenih profesija, jer sam na početku srednje škole imala dilemu čime ću se baviti u budućnosti jer me više zanimanja privlačilo. Sada sam skoro u potpunosti sigurna koji ću fakultetu upisati i koje će biti moje buduće zanimanje – poručuje Zerina.

 

 

Radionice su organizovane u sklopu projekta “Znanjem do posla”, a psiholog Emina Totić kaže da mladi u ovom trenutku prolaze kroz jako stresan period zbog čega je pogodan trenutak za ovakvu vrstu usluga.

 

– Promene uzrokovane epidemijom COVID-a 19, koje se dešavaju u školstvu ne samo da otežavaju učenje, spremanje ispita, već i stvaraju osećaj nesigurnosti i neizvesnosti, zahtevaju česte adaptacije na nove načine rada i uskraćuju jako bitnu komponentu – socijalizaciju. Zbog svega navedenog oni su jako zabrinuti za aktuelno školovanje, učenje, spremanje prijemnih ispita, donošenje odluke o izboru budućeg obrazovanja ili zanimanja – objašnjava Totić.

 

Na radionicama se radi na tome da polaznici dobiju što bolje usluge karijernog vođenja i savetovanja, ali i da kvalitetno provedu vreme i tako lakše prebrode ovaj težak period.

 

– Udružili smo karijerno savetovanje i psihološko osnaživanje u cilju da naši mladi nakon svih ovih dešavanja budu jaki, sigurni u sebe i svoje odluke vezane za izbor zanimanja – zaključuje Emina Totić.

 

Radionice psihološkog osnaživanja su samo jedna od aktivnosti karijernog savetovanja, a usluge Udruženja psihologa koristilo je više od 2.250 žitelja Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške.

 

U sklopu projekta “Znanjem do posla” koji podržava Vlada Švajcarske, organizovane su i obuke na radnom mestu za zanimanja konobara, šivača lake konfekcije, turističkih animatora i ličnih pratilaca kroz koje je pohađalo više od 100 nezaposlenih iz ovog kraja, a većina je kasnije i dobila posao.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Tokom oktobra “živa reč” sa mladima iz Kruševca i Rasinskog okruga

E2E priča – Tokom oktobra “živa reč” sa mladima iz Kruševca i Rasinskog okruga

Kruševac: Aktivnosti grupnog karijernog vođenja i savetovanja, radionice i info sesije, sprovedene su tokom oktobra u osnovnim školama u Kruševcu i srednjim školama u Rasinskom okrugu.

Reč je o aktivnostima koje sprovodi kruševački Edukativni centar u okviru projekta “Znanjem do posla”, koje su se prethodnih meseci, zbog epidemije korona virusa, “preselile” u onlajn prostor.

 

Da im je “živa reč” o karijernom vođenju i savetovanju veoma prijala potvrđuje predstavnica Edukativnog centra, Tijana Stefanović, koja vodi pomenute aktivnosti u okviru tog projekta.

 

– Reakcije mladih na radionicama i grupnim informisanjima su pozitivne. Jasno se uočava da im škola i svi vidovi druženja nedostaju jer se relativno teško prilagođavaju novom načinu učenje i sprovođenja školskih aktivnosti. “Živa reč” je nešto što mladi cene jer i sami mogu da iskažu mišljenje o onome što ih interesuje – kaže Tijana Stafanović.

 

 

U dogovoru sa saradnicima iz škola spajala su se po dva ili tri časa kako bi se realizovala određena tema karijenog vođenja i savetovanja ili je korišćena mogućnost da se u veoma ograničenom vremenu, u okviru informativnih sesija, učenici obaveste o svim uslugama KVIS-a koje su im na raspolaganju u okviru programa Znanjem do posla.

 

– Ovo je jako bitno imajući u vidu da imamo nove alate u KVIS – u koje primenjujemo od 2019. godine, a od 2020. godine primenjujemo još dva veoma značajna alata: karijerni kviz i Basic Check test. Povećava se broj učenika koji žele da isprobaju Basic Check test. Vodimo računa da ih organizujemo u manje grupe od pet do šest učenika, s obzirom na to da testiranje sprovodimo u našim prostorijama uz poštovanje propisanih mera – navodi ona.

 

Napominje da je online individualni i grupni KVIS, koji je razvijen nakon početka epidemije korona virusa, aktivan te da se primenjuje u skladu sa potrebama mladih.

– Nameravamo da on ostane deo standardne palete usluga KVIS-a, a za sada, dok smo u mogućnosti da dolazimo u direktan kontakt sa mladima, težićemo da sprovodimo grupni KVIS neposrednim kontaktom uz poštovanje svih mera zaštite zdravlja svih učesnika – kaže ona.

 

Za jednu od aktivnosti KVIS-a koja je ranije sprovođena, Realni susret, razmatra se mogućnost održavanja preko Zoom aplikacije kada bi se učenici povezali sa predstavnicima određenih zanimanja. Inače, Realni susreti su ove godine, zbog epidemije korone, sprovođeni kroz gostovanja predstavnika zanimanja u radio emisijama.

 

 

Inače, na jednoiposatnim radionicama grupnog karijernog vođenja i savetovanja obrađuje se po jedna od tema: koliko dobro poznaješ sebe, koliko dobro poznaješ željeno zanimanje, kako do odluke o izboru zanimanja, pisanje radne biografije i motivacionog pisma, komunikacija i predstavljanje poslodavcu te pokretanje sopstvenog posla kao pravac u razvoju karijere.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković