E2E priča – Šanse za razvoj karijere dece sa smetnjama u razvoju

E2E priča – Šanse za razvoj karijere dece sa smetnjama u razvoju

Pirot: Školovanje, karijera i pitanje „koje mogućnosti imam“ neke su od najvažnijih dilema u životu svakog mladog čoveka, a karijerni savetnici pomažu da se dođe do najbolje odluke. Kako bi približili svoj posao, ali i kako bi sagledali mogućnosti dece sa smetnjama u razvoju, karijerni savetnici Job Info centra u Pirotu razgovarali su sa roditeljima i učenicima Osnovne škole ”Mladost”.

„Roditelji su upoznati kako da njihova deca pravilno izaberu srednju školu, koja pitanja treba sebi da postave, koje vrste srednjih škola postoje i koji smerovi, ali je skrenuta pažnja da i oni sami imaju ogroman uticaj na izbor dece i da na to treba da obrate pažnju“, objašnjava Mira Zlatkov iz Job info centra.

 

 

Prezentacija je održana u saradnji sa Udruženjem građana mentalno nedovoljno razvijenih lica (MNRL). Važan segment je bila i anketa o željama i potrebama učenika i zainteresovanosti roditelja da učestviju u budućim istraživanjima.

“Ovo je značajan korak u informisanju mladih i njihovih roditelja sa mogućnostima koje se nude na teritoriji grada Pirota posle završetka osnovne škole, bilo da je to nastavak školovanja ili budući izlazak na tržište rada”,  kaže Mira Zlatkov.

Tokom prezentacije bilo je reči i o izazovima školovanja po takozvanom IOP sistemu i mogućnostima nastavka školovanja.

 

 

„Razmatrali smo koji su to obrazovni profili koji bi bili pogodni za sticanje određenih kvalifikacija i kasnije pronalaženje posla. Razgovarali smo i o alatima koji im mogu pomoći pri opredeljenju za srednju školu, kao i o tome kome se sve mogu obratiti za pomoć, kako bi što bolje i kvalitetnije uočili kapacitete, potencijale i želje svoje dece“, objašnjava karijerni svetnik Marko Cenić.

Diskutovalo se o smerovima bravara i šivača u školi Mladost, kao i o potrebama za uvođenje još nekog smera u sistem ovakvog vida obrazovanja.

Tokom prezentacije predstavljen je i projekat ”Znanjem do posla”, kao i obuke na radnom mestu, koje se nude na teritoriji Grada Pirota.

Tekst i foto Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Sve faze jedne karijere

E2E priča – Sve faze jedne karijere

Knjaževac: Postoje reči koje upotrebljavamo svakodnevno, a da, zapravo, ne znamo njihovo pravo značenje. Jedna od takvih reči je i KARIJERA. Iako mislimo da nam je ovaj pojam sasvim jasan, ipak mnogi od nas ne znaju šta sve karijera podrazumeva i na šta se odnosi. Slađana Milutinović, karijerna praktičarka Timočkog kluba, lokalnog partnera projekta ”Znanjem do posla” približava faze karijere, pomažući mladima da naoružani znanjem steknu samopouzdanje, tako neophodno u traženju posla.

 

U različitim periodima života želimo različite stvari, menjamo svoje ciljeve, stavove i želje, s vremenom saznajemo koje su to naše prednosti, a šta su nam mane, pa ove prve ojačavamo, a druge otklanjamo. Proces učenja i napredovanja, dakle, naša karijera, traje neprekidno sve dok ne izađemo iz sveta rada, kaže Slađana.

 

”Smatra se da karijeru uspostavljamo od 18. do 25. godine, izborom pravog zanimanja i ulaskom u firmu, kompaniju, organizaciju u kojoj ćemo raditi. Tu nas očekuje uvođenje u posao, navikavanje na radnu sredinu, sticanje potrebnih znanja i veština, upoznavanje sa kolegama. Istraživanja su pokazala da više od polovine zaposlenih svoju karijeru nije počelo poslom koji su želeli, pa je fluktuacija radne snage najizraženija u ovoj fazi razvoja karijere”.

 

Druga faza razvoja karijere – napredovanje, počinje između 30. i 35, a traje do 40, odnosno 45. godine, nastavlja Milutinović.

 

 

”Zaposleni je u ovoj fazi stabilizovao karijeru, opredelio se za određeni posao, stekao sigurnost, postao svestan svojih poslovnih obaveza, potpuno se osamostalio. Posebna pažnja posvećuje se vrednovanju radnog doprinosa i sistemu napredovanja. Pri kraju ove faze, zaposleni tačno zna da li je na pravom putu ostvarenja svojih poslovnih ciljeva, ili nije. U ovom periodu može se pojaviti kriza, vezana za intenzivna preispitivanja neostvarenih profesionalnih želja i ambicija”.

 

Treću fazu možemo nazvati ”održavanje karijere”. Ova faza počinje u 40. godini i traje do 55. godine.

 

”Zaposleni ima stabilan, potvrđen i priznat položaj u organizaciji, proverena znanja, potvrđene sposobnosti. U ovom periodu često dolazi i do velikih promena u karijeri. Može se nastaviti njen rast, održavati postojeće stanje, a može započeti i period opadanja. Ukoliko nismo ostvarili profesionalne i životne ciljeve i planove, u ovom periodu doći će i do preispitivanja životnog stila, životnih vrednosti. Mnogi se u tom periodu opredeljuju za nove izazove, pa i za promenu karijere”, naglašava Slađana Milutinović.

 

Faza kasne karijere počinje između 50. i 55. godine i traje do penzionisanja.

 

”Ovo je faza takozvanog povlačenja i opadanja aktivnosti. To je vreme kada održavamo karijeru i pripremamo se za penziju. Iako je reč o poslednjoj fazi karijere, karakteriše je osećaj ispunjenosti poslom i minulim radom. Stečeno znanje prenosi se mladima i koristi za razvoj organizacije, firme, kompanije…To je, takođe, vreme u kojem se pripremamo (psihički i profesionalno) za odlazak u penziju. Radna aktivnost je smanjena, dužnosti, znanja, iskustva, ovlašćenja, se prenose na mlađe kolege. Ljudi se u ovoj fazi različito ponašaju i različito odnose prema onome što ih očekuje. Neki imaju osećaj ispunjenosti, dok za druge kraj karijere može da bude trauma. Zato je bitno da organizacija, kompanija, firma, pripremi svoje zaposlene za prestanak rada”, zaključila je za Slađana Milutinović. 

 

U okviru svojih online aktivnosti, Timočki klub pripremio je niz korisnih dokumenata i saveta, koje su učinili dostupnim svim korisnicima Facebooka i YouTuba. Iako nas je pandemija prilično usporila u socijalnim interakcijama, Timočki klub je našao način da mladima pruži priliku za lično usavršavanje na polju karijere, ali i podršku u izboru budućeg karijernog puta.

 

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila: Sandra Vlatković

 

E2E priča – Pomoć mladima pri izboru karijere

E2E priča – Pomoć mladima pri izboru karijere

Kragujevac: RBC – Karijerno savetovanje o zanimanjima po izboru gimnazijalaca u Kragujevcu

Većina učenika tokom školovanja nema preciznu mapu svoje karijere, već samo skicu željenih zanimanja koja nastaje prema njihovim sklonostima. Za kvalitetnu odluku o izboru karijere važne su informacije, saveti, vođenje stručnjaka. Takvu uslugu mladima, srednjoškolcima, studentima i nezaposlenima, pruža Razvojni biznis centar u Kragujevcu kroz grupne i individualne sesije. Takve aktivnosti se najčešće sprovode u srednjim školama i na fakultetima.

U Prvoj kragujevačkoj gimnaziji održavaju se grupne radionice o zanimanjima za koja su đaci pokazali najveće interesovanje u anketi koju je sproveo školski psiholog. To su sesije na kojima đaci „iz prve ruke“, upravo od poslodavaca, dobijaju informacije o traženim zanimanjima. Posle info časa o IT zanimanjima , za kragujevačke gimnazijalce održana je i radionica o zanimanju arhitekta.

 

Arhitekta – lepo, kreativno i odgovorno zanimanje

Na susret sa arhitektama došle su, pored ostalih, Nevena, Nina i Ana, učenice IV i III razreda Prve gimnazije društveno-jezičkog smera.

 

„Na kraju treće godine gimnazije učestvovala sam u individualnom savetovanju, ali sam čak i pre toga počela da razmišljam o izboru fakulteta. Htela sam da počnem na vreme, da potražim stručnu pomoć i zato sam otišla na karijerno savetovanje koje se organizuje u školi gde se razgovara o izboru fakulteta i mogućnostima za zaposlenje posle studija“ rekla je Nevena Matić učenica IV godine u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji.

Kaže da je na grupnu radionicu RBC-a došla da sazna „više i konkretnije“ o arhitekturi, jer je to zanimanje za koje je zainteresovana.

 

 

„Ovo su prave godine za to, važne su nam informacije, da čujemo iskustva iz prve ruke. Ja sam se već odlučila za unutrašnju arhitekturu, ali me zanima kakva je situacija na tržištu “ kazala je Nevena.

 

Učenica završne godine gimnazije, Nina Lekić je na došla na radionicu jer joj se arhitektura dopada.

 

„Utisci su sa prezentacije su dobri, prepoznala sam i neke svoje kvalitete koje bih mogla da upotrebim u poslu arhitekte, kao što je odgovornost. Još uvek nisam donela konačnu odluku u kom pravcu da usmerim karijeru. Zbog toga su bitni ovakvi razgovori sa onima koji imaju iskustvo u profesijama koje zanimaju mlade“ kaže Nina.

 

 „Iz priče arhitekata na sesiji prepoznala sam kod sebe nešto što je potrebno u ovoj profesiji, a to su odgovornost i preciznost. Čini mi se da sam sada bliže konačnoj odluci o budućoj karijeri. Oduvek sam bila nekako podeljena između nauke i umetnosti, a predavači su me ohrabrili kada su rekli da arhitektura baš „miri“, odnosno povezuje nauku i umetnost. Ipak, imam još vremena da donesem konačnu odluku i da pritom dobro razmislim. Zbog toga mi je važno da dobijem što više informacija kako bih mogla da se opredelim“ priča Ana Vlašković, učenica trećeg razreda gimnazije

.

Ona kaže da često mladi mogu da čuju savete iz okruženja da treba da se usmere na nešto što je profitabilnije, a što možda manje vole.

 

„Smatram da je to sasvim izvodljivo, ali je to teži put u karijeri. Ja nisam osoba za takav izbor, pa tražim nešto što mi se dopada u potpunosti, da bi mi posao sutra bio i uživanje“ kaže Ana.

 

Saveti profesionalaca iz Studija Simović

Radionicu o arhitekturi za gimnazijalce su vodili diplomirani inženjeri arhitekture iz Studija Simović Marija i Petar Simović. Imaju višegodišnje iskustvo u ovom poslu i prestižnu međunarodnu Nagradu Ranko Radović u 2017. godini za stambeni objekat.

 

„Poruka ovog današnjeg razgovora sa učenicima gimnazije je da shvate složenost bavljenja arhitekturom, šta sve ona podrazumeva, ko je zapravo arhitekta, koje su njegove obaveze i odgovornosti, da je jednostavno taj posao teško savladati i da nije dovoljno samo da se završi fakultet. Mora da se uloži dosta vremena i truda da bi se arhitekturom bavilo“ rekla je Marija Simović.

Marija je rekla da mladi najčešće imaju viziju da je biti arhitekta „lepo i kreativno“ ali da ne znaju da je bavljenje tim poslom pre svega ozbiljno i odgovorno.

 

 

Nadovezao se Petar koji je napomenuo da u arhitekturi nastaju „najskuplje stvari“, da se u izgradnju ili rekonstrukciju zgrada, kuća, mostova investira mnogo novca, pa se otuda takvi poslovi i „ne poveravaju svakome“ već onima koji su kvalitetni i kvalifikovani.

Gimnazijalcima je rekao da je za bavljenje arhitekturom potrebno uložiti dosta učenja, truda i strpljenja. Naveo je i nekoliko ključnih stvari u poslu, da je važan timski rad i da arhitekta mora da se odrekne svog ega. Kaže da je posao vrlo složen i projekti se realizuju sporo, pa bi trebalo biti spreman za brojne prepreke i izazove.

Kaže da je biti arhitekta, ipak, nadasve zanimljivo, te ne poznaje ni jednog svog kolegu koji ne voli ovaj posao. Iz sopstvenog iskustva govori da je to posao koji „opseda“ i u slobodno vreme.

Petar kaže da se manji broj arhitekata danas zapošljava u državnim institucijama, pa većina mora da ide na tržište. Dodaje da to ne znači da odmah treba da otvaraju svoj studio nego da mogu prva radna iskustva da stiču u postojećim biroima.

U Studiju Simović imaju i iskustva sa obukom mladih inženjera arhitekture.

„Potrebno je dosta vremena i strpljenja za obuku arhitekte početnika. Tako je u svakom birou, edukacija je neophodna da bi nov, mladi arhitekta mogao da podigne svoj rad do željenog nivoa , a pre svega efikasnost“ rekla je Marija.

Marija i Petar su rekli gimnazijalcima da je „jezik“ arhitekture univerzalan što daje mogućnosti i za rad za inostrane investitore.

 

RBC: Oko 500 mladih prošlo karijerno savetovanje u 2019.godini

 

„Imali smo preko 150 individualnih razgovora u okviru karijernog informisanja u 2019. godini. Razgovarali smo sa učenicima srednjih škola i pitali smo ih o njihovom karijernom izboru, pažljivo slušali, a onda bismo otvorili razna pitanja koja bi ih navela na samoprocene njihovih vrednosti, prepoznavanju veština i kompetencija“ kaže Zorica Mitrović iz RBC.

Prema njenim rečima, učenici su odlazili zadovoljni jer su imali priliku da ih neko pažljivo sasluša i pomogne da još jednom čuju sebe i potvrde ono što žele na polju karijere.

 

 

„Takođe, izazov je bio pričati i sa onim učenicima čija je mapa karijere tek u fazi izrade. Govorili su da im je nedostajalo više samouverenja i razgovora o karijeri i samorazvoju. Oni su posle individualnih razgovora shvatili da svoje odluke moraju čvrsto donositi i više razmišljati o sebi“ kaže Zorica.

U prošloj godini je održano i 9 sesija grupnog savetovanja za učenike iz Prve tehničke škole, Srednje stručne škole i Prve kragujevačke gimnazije i studente Fakulteta inženjerskih nauka, Prirodno-matematičkog i Ekonomskog fakulteta.

 

„U okviru karijernog savetovanja i informisanja razgovaramo o traženim zanimanjima, potrebama tržišta rada, očekivanjima poslodavaca. Mlade koji studiraju savetujemo da pokušaju, još dok su na fakultetu, da prošire angažovanje, steknu više veština, prikupe što više znanja, da stalno posmatraju tržište i prate koja su tražena zanimanja. Važno je da svoje želje usklade sa kretanjima na tržištu“ kaže Zorica.

U karijernom vođenju i savetovanje mladih koriste se alati koji su razvijeni po švajcarskoj metodologiji u okviru projekta „ Znanjem do posla“ uz podršku švajcarskih eksperata NIRAS-IP Consult grupe.

 

„Svoju misiju na polju karijernog vođenja i savetovanja mladih nastavićemo sa željom da što veći broj mladih čuje sebe, identifikuje svoje sposobnosti, kompetencije i interesovanja, i u skladu sa tim donesu odluke koje se tiču njihovog obrazovanja i ulaska u svet rada“ zaključila je Zorica.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Sve o IT zanimanjima iz prve ruke

E2E priča – Sve o IT zanimanjima iz prve ruke

Kragujevac: U Prvoj kragujevačkoj gimnaziji održan „Karijerni info dan“ za učenike završnih razreda

„Ovo nije običan posao, ovo je posao budućnosti “- ključna je poruka koju su predstavnici IT sektora poslali kragujevačkim gimnazijalcima na „Karijernom info danu“ posvećenom IT zanimanjima.

Ovu temu su predložili baš učenici gimnazije koji su u anketi školskog psihologa pokazali najveće interesovanje za IT oblast. Ovaj susret učenika i IT poslodavaca organizovao je Razvojni biznis centar (RBC), partner u projektu „Znanjem do posla“ u Kragujevcu.

 

„Pljuštala“ pitanja đaka o IT tržištu, programerima, visini plata

Veliku salu Prve kragujevačke gimnazije ispunili su učenici III i IV razreda specijalnog informatičkog odeljenja, prirodno-matematičkog smera, kao i nadareni matematičari.

Mateja Petrović, učenik IV razreda specijalnog informatičkog odeljenja, kaže da zna da su programeri danas vrlo traženi i da za zaposlenje ne brine.

 

 

„Svoju budućnost vidim u programiranju. Pošto je to široka oblast, došao sam na ovu radionicu da čujem koja se IT  zanimanja najviše traže, a posebno koji programski jezici, kako bih se ka tome usmeravao. Zadovoljan sam znanjem koje stičem u školi, ali želim da znam i da li je formalno obrazovanje dovoljno za rad u IT kompanijama“ kaže Mateja.

Učenica prirodno-matematičkog smera Anastasija Jovanović je došla na info-sesiju jer želi da „proširi vidike“ o IT oblasti.

 

„Svesna sam da su računari budućnost u svakoj sferi, medicini, pravu, ekonomiji… To je način da budemo uspešniji u poslu za koji se opredelimo“ smatra Anastasija.

 

IT je izbor i Jelene Marković, učenice IV razreda specijalnog informatičkog odeljenja. Ima planove, ali želi da sazna više o nekim opcijama u programiranju koje je zanimaju.

 

„Time bih htela da se bavim, da kombinujem  programiranje i dizajn.  Potrebne su mi informacije o tome, da bih mogla da iskristališem neke opcije“ kaže Jelena.

 

Koliko su gimnazijalci zainteresovani za IT zanimanja potvrdio je i „pljusak“ pitanja koja su postavljali, a sva su bila „in medias res“. Zanimalo ih je koja su zanimanja najtraženija u IT firmama , koji programski jezici, kakve su mogućnosti da imaju praksu dok se školuju. Gimnazijalce je interesovalo i kako je organizovan rad u IT firmama, ko je junior programer, koliko sati dnevno se radi, kao i koliko zarađuju programeri u Srbiji i inostranstvu. Nekoliko pitanja bilo je i u vezi sa mogućnostima za sticanje IT znanja i veština van formalnog obrazovanja u školi i na fakultetu.

 

Programer je najtraženije IT zanimanje

Odgovore na postavljena pitanja gimnazijalci su dobili iz „prve ruke“, od Ivice Vojinovića iz firme „Tech Tailors“.

 

„Moj drugari i ja smo odlučili da osnujemo svoju IT firmu, kako bismo nastavili da radimo ono što smo započeli u drugoj kompaniji koja je, nažalost, ugašena“ rekao je Vojinović koji ima dugogodišnje iskustvo u razvojnoj industriji.

Đacima je otkrio da trenutno njegova firma radi, pored ostalog, na mobilnoj aplikaciji za „pametno“ parkiranje.

Rekao je da je programiranje posao koji se radi iz zadovoljstva, a da je pri tom i dobro plaćen.

 

„Da sedite 12 sati za računarom i rešavate probleme – pa to je nemoguće bez ljubavi. Programiranje se voli!“ rekao je Vojnović.

Prema njegovim rečima, danas su najtraženija zanimanja u IT sektoru  programeri – Java i JavaScript, zatim QA, Data Science, analitika, kao i dobri IT administratori.

Mladima je poručio da, ako sebe vide radnom mestu programera moraju stalno da uče, da rade na sebi i napreduju, a svoja znanja i veštine usavršavaju i idu u korak sa novim tehnologijama.

„Formalno obrazovanje daje dobru osnovu, ali kada mladi dođu u IT firmu jednostavno to njihovo znanje iz škole i fakulteta, bude zastarelo. Zbog toga bi bilo potrebno da još tokom školovanja i, svakako, pre ulaska u IT firmu, mladi imaju priliku za praksu i da nauče kako da se prilagođavaju promenama i brzo usvajaju nove tehnologije“ rekao je Vojinović.

Na pitanje jednog gimnazijalca da li je posao programera „rezervisan“ samo za mlade ljude, Vojinović je odgovorio da godine nisu granica u karijeri.

Kaže, taj posao može da se radi i sa 80 godina, ali da je bitna fleksibilnost i da programer uvek bude u toku i prati savremene tehnologije.

 

 

 

Siguran rast tražnje programera do 2050. godine

Gimnazijalcima je o IT tržištu i potrebama za programerima govorio Branimir Dženopoljac, direktor IKT klastera centralne Srbije.

„Nema dovoljno ljudi u IT industriji u Srbiji. Imamo 20.000 registrovanih programera, a potrebno je još 15.000. Škole ne mogu da proizvedu toliko kadrova kolike su potrebe IT industrije. Zbog toga što su potrebe veće od ponude IT kadrova, mi smo osmislili koncept klaster akademije, obučavamo nezavisno od nivoa obrazovanja početnike u programiranju, a imamo i napredne obuke“ rekao je Dženopoljac.

Zbog velike tražnje IT kadrova gimnazijalcima je poručio da je sada idealan trenutak da razmisle o  svojoj IT karijeri.

Predstavio im je i programersku scenu Srbije u 2019. godini po istraživanju Startit-a na uzorku od oko 1100 anketiranih programera.

U IT firmama rade programeri juniori, mediori i seniori. Najviše je back-end i front-end programera, a dominira razvijanje za web. Omiljeni operativni sistem je Windows, a zatim slede Mac OSa i Linux. Među  našim developerima najpopularniji programski jezici su JavaScript,Java i C#.

 

 „IT sektor je potpuno drugačiji od svih ostalih oblasti, jer je ovde sve pozitivno. Ako volite programiranje, imaćete i rezultate, napredovaćete. Imaćete lep karijerni put i dobra primanja“ rekao je Dženopoljac

.

Anketa je pokazala da je skoro 73 posto srpskih programera svoje zadovoljstvo na poslu ocenilo sa 8. Najzadovoljniji su oni koji rade u tehnologiji C++. Od pogodnosti na poslu, naši programeri najčešće ističu da je to fleksibilno radno vreme. 

Na poslu koji rade, kako navode, zadržavaju pre svega zanimljivi projekti, a onda i odnos količine posla i plate. Zarade programera rastu iz godine u godinu, u 2019. plata juniora je 696 evra, mediora 1444, a seniora 2.619 evra.

Poslodavci najčešće kontaktiraju potencijalne zaposlene preko specijalizovanih platformi, poput LinkedIna. Za juniore, koji još uvek nisu uspeli da steknu kontakte u industriji, najsigurnije je da se prijavljuju na oglase.

 

„Ključne su prve dve godine rada u IT kompaniji. Posle toga , programerima sa iskustvom je mnogo lakše, jer im ponude za posao stižu sa svih strana“ rekao je Dženopoljac.

Poručio je da je programer zanimanje budućnosti, da će do 2025. godine IT postati najdominantnija industrija, a siguran rast potrebe za programerima biće bar do 2050. godine.

 

„Učenici gimnazije su na kraju info-sesije popunili prijave koje će biti povratna informacija za Razvojni biznis centar o njihovim interesovanjima, kako bi prema tome bile krojene nove aktivnosti i radionice za mlade. To je i važan kontakt da se, koliko sutra, povežu sa  poslodavcima i upute na praksu“ rekla je Marija Stojadinović iz Razvojnog biznis centra.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Karijerno informisanje i savetovanje JOB Info centra u Pirotu

E2E priča – Karijerno informisanje i savetovanje JOB Info centra u Pirotu

Pirot: Mladi se danas suočavaju sa izazovom kako da odluče koju školu ili zanimanje da odaberu, a sve to u uslovima slabog i stalno promenljivog tržišta rada. Oni bi trebalo da razumeju kako da karijerne opcije koje im stoje na raspolaganju u lokalnoj zajednici dovedu u vezu sa sopstvenim interesovanjima i talentima. Ovim pitanjima bavi se karijerno savetovanje i vođenje, koje kao uslugu u Pirotu kroz projekat „Znanjem do posla“ mladima pruža JOB Info centar.

 

Kao jedan od ključnih elemenata projekta „Znanjem do posla“ karijerno informisanje i savetovanje ima značajnu ulogu u našem radu koji se tiče osnaživanja mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost, kaže Marko Cenić, karijerni savetnik iz JOB Info centra u Pirotu.

 

Prema njegovim rečima, koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trude se da na najbolji mogući način pomognu mladim osobama da izaberu pravi put za sebe.

 

Radionice koje organizujemo mogu biti grupnog tipa, kakve su i najčešće u školama, dok u našem centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Cenić.

 

Učenicima završnih razreda srednjih škola prezentuju šta ih čeka posle završetka ovog ciklusa edukacije i kako im JOB Info centar može na dalje pomoći.

 

 

U tu svrhu koristimo i vodiče koje smo na projektu “Znanjem do posla” pripremili . Pripremili smo dva vodiča: „Vodič za buduće studente“, kao i „Vodič za studije u inostranstvu“. Vodiči su svojevrsna prezentacija bitnih informacija za mlade koje bi trebalo da im pomognu prilikom tako bitnog izbora za njihovu budućnost. Vodiči daju odgovore na sledeće teme: načini kako da učenici srednjih škola odaberu visokoškolsku ustanovu, koja bi pitanja u vezi karijere sebi trebalo da postave, ko im sve može pomoći u tom izboru, na šta posebno bi trebalo da obrate pažnju, kao i to kako se upisuje visokoškolska ustanova i koja su to dokumenta koja su potrebna. Pored toga, vodič sadrži i korisne linkove koje vode ka sajtovima na kojima mogu naći dodatne informacije”, kaže Cenić.

 

Dodaje da je ove godine JOB Info centar usluge karijernog savetovanja i informisanja proširio pored Grada Pirota i na još tri opštine u Pirotskom okrugu .

Sve ove informacije će biti dostupne i učenicima srednjih škola iz Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke. Takođe planiramo da sa školama organizujemo i realne susrete, gde će đaci moći da razgovaraju sa predstavnicima željenih zanimanja i dobiju što više informacija o tom zanimanju, kaže Cenić.

Značajno je i informisanje mladih o svetu rada i izlaska na tršište rada. Od presudnog značaja jeste da mladi imaju obrazovanje i one veštine koje poslodavci traže, ali za dugoročne uspehe mladima je potrebno i nešto više: mladi bi trebalo da znaju kako izgleda i u kojim pravcima se kreće privreda u njihovoj lokalnoj zajednici ali i u celoj zemlji, kako se ta privreda menja i kako to utiče na ponudu poslova u toj privredi. Takođe, mladi bi trebalo da razviju neke važne meke i tehničke veštine koje poslodavci traže. Karijerni savetnici u JOB info centru pomažu mladima da steknu samopouzdanje kako bi napravili karijerne izbore koji su uverljivi, ali i prilagođeni njihovim potrebama.

 

 

I to je segment karijernog savetovanja koji je na raspolaganju našim Kroz različite edukacije i obuke pomažemo mladima da se što bolje pripreme i budu što konkurentniji na tržištu rada i tako brže i lakše dođu do posla. Smatramo da je što ranije potrebno krenuti sa karijernim informisanjem i savetovanjem. Zbog toga smo krenuli da sarađujemo i sa osnovnim školama i da putem radionica informišemo učenike završnih razreda. U tu svrhu izradili smo “Vodič za buduće srednjoškolce” u kome su sažete sve neophodne informacije o izboru i upisu u određene srednje škole, kaže Cenić.

 

Obuka na radnom mestu

U toku je realizacija javnog poziva upućenog kompanijama pod nazivom ”Zaposleni po meri vašeg biznisa”, u okviru koga se organizuje obuka na radnom mestu za 26 osoba u pirotskim kompanijama koje su iskazale potrebu za radnicima zanimanja CNC operater i zavarivač. Ovaj projekat “Znanjem do posla” u Pirotu kao lokalni partner realizuju Konzorcijum ZIP Centar za mlade i Udruženje građana ” Osveženje” iz Pirota.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković