E2E priča -„Elektromontaža“: Obukama do kvalitetnih elektromontera

E2E priča -„Elektromontaža“: Obukama do kvalitetnih elektromontera

Kragujevac: U „Elektromontaži“ iz Kraljeva, koja se više od 55 godina bavi izgradnjom elektroenergetskih objekata u zemlji i regionu, u prethodne dve godine obučeno je 22 mladih za posao elektromontera u okviru programa „Znanjem do posla“. Svi polaznici koji su završili obuku dobili su priliku da se zaposle u ovoj kompaniji.

U „Elektromontaži“ ističu da su brojne prednosti obuka programa „Znanjem do posla“ i govore o pozitivnim iskustvima najavljujući nastavak učešća u okviru novog poziva koji je objavljen za poslodavce sa područja devet okruga u Srbiji.

 

Na tržištu nema „gotovih“ radnika

„Problem kvalitetne radne snage imaju danas i kompanije u regionu i Evropskoj uniji. Na tržištu nema ’gotovih’ radnika koji će vam putem konkursa doći na kapiju“ kaže Draško  Veličković, rukovodilac službe za ljudske resurse u „Elektromontaži“.

Budući da ima potrebu za elektromonterima, regrutovanje kadrova je stalni izazov za ovu kompaniju.

Zbog toga je najpre uspostavljena saradnja sa kraljevačkom Elektro-saobraćajnom tehničkom školom „Nikola Tesla“, čiji učenici već više decenija pohađaju praktičnu nastavu kroz ugovor o stručnoj obuci ili, u poslednje dve godine, i kroz program dualnog obrazovanja.

U kompaniji ističu da je ovo dobar put za izbor kvalitetnih kadrova koji uz sticanje znanja imaju priliku i za praksu u proizvodnom pogonu, ali je i sporiji pošto je potrebno vreme da se odškoluju.

Drugi, brži, način su obuke na radnom mestu po programu „Znanjem do posla“.

Učešćem u ovom projektu kompanija je ušla u novu sferu rada i izbora kandidata. Pozvala je mlade bez zaposlenja da se prijave za obuku za elektromontere. U nameri da pokrije šire područje, poziv nije oglašen samo putem medija, već su aktivno tražili polaznike na terenu i animirali mlade.

 

 

Interesovanje za obuke je bilo trostruko veće od broja mesta za praktikante. Na dva poziva prijavilo se po 30 kandidata sa kojima je obavljen razgovor.

Sledeći korak je bila selekcija kandidata. Neki su odustali već na prvom razgovoru kada im je predočen opis posla – rad na terenu i rad na visini.

„Veliku pomoć u izboru polaznika pružio nam je Razvojni biznis centar iz Kragujevca. Bilo je ključno odabrati one kandidate koji su spremni da uče i odgovore svim zadacima tokom obuke na radnom mestu“ objasnio je Veličković.

Izabrani polaznici su prošli teorijsku obuku u ESTŠ „ Nikola Tesla“ u Kraljevu, a zatim i tromesečnu praktičnu u „ Elektromontaži“.

Svi uspešni praktikanti su posle završene obuke dobili ponudu za posao, a iz te grupe u kompaniji danas radi 12 mladih elektromontera.

 

Projekat doneo pozitivne promene u kompaniji

I kompanije „uče“ kroz projekat Znanjem do posla. „Elektromontaža“ je unapredila svoj rad u oblasti ljudskih resursa, primenom metodičnog i sistematičnog modela regrutacije i selekcije kandidata.

Prvo, novo iskustvo je bila izrada SKA analize koja je prethodila obukama za zanimanje elektromonter.

„SKA analiza zanimanja je rađena po modelu programa Znanjem do posla. Sistematizovane su sve aktivnosti koje čine ovo zanimanje, a prema njima je sačinjen jasan plan teorijske i praktične obuke za buduće polaznike“.

Drugo, najiskusniji radnici „Elektromontaže“ uvedeni su u proces izvođenja obuke. Prethodno je obučeno sedam mentora – instruktora kako bi uspešno preneli znanja na mlade praktikante WBL obuke.

„Učešće u projektu „Znanjem do posla“ odvijao se paralelno sa profesionalizacijom funkcije ljudskih resursa u kompaniji. Usled rasta kompanije na domaćem i inostranom tržištu i povećane potrebe za kvalitetnim kadrovima stvorila se jasna potreba za profesionalnim pristupom u procesima, selekciji i regrutaciji kadrova, on-boardingom, kao i obukama zaposlenih“.

 

Projekat je imao i pozitivan uticaj i na unapređenje rada Trening centra koji je u kompaniji otvoren godinu dana pre uključivanja kompanije u obuke „Znanjem do posla“. Rad Trening centra je na visokom profesionalnom nivou, a novi kadrovi imaju priliku da u krugu kompanije prođu čak 80 procenata svih realnih situacija koje ih čekaju na terenu.

 

 

U Elektromontaži navode da je posle obuke mladih za zanimanje elektromonter po programu „Znanjem do posla“, kompanija po tom modelu organizovala i obuku za jedan broj svojih iskusnijih elektromontera, kojima su nedostajale neke veštine, npr.rad na betonskim stubovima.

Sve prednosti WBL obuka učvrstile su i stav kompanije da je veoma važno kontinuirano ulagati u obučavanje radnika, kako novih tako i postojećeg kadra.

 

WBL- dobar izbor i za nezaposlene i za poslodavce

U „Elektromontaži“ kažu da su obuke na radnom mestu po programu „Znanjem do posla“ odgovor na pitanje kako doći do kvalifikovane radne snage. Ovo rešenje preporučuju i drugim poslodavcima koji imaju potrebu za novim radnicima. Drugi argument „za“ je i to što su obuke na radnom mestu brži put za osposobljavanje polaznika u realnim uslovima i za kraći period. Takođe, praktikanti nisu volonteri jer projekat finansira nadoknadu za njihovo angažovanje tokom obuke. Polaznicima su pored iznosa predviđenog projektom uplaćivana i dodatna sredstva.

WBL obuke su, kažu u Elektromontaži, dobar izbor i za  nezaposlene bez radnog iskustva, da se upoznaju sa konkretnim zanimanjem u realnim uslovima i provere svoje mogućnosti.

Imaju šansu da se istaknu svojim zalaganjem u obavljanju zadataka na konkretnom radnom mestu, prilagođavanju radnoj sredini, odnosom prema obavezama, nadređenima i kolegama.

Ako se sve ove „kockice“ slože, praktikanti su na dobrom putu da dobiju ponudu za posao i ostanu u kompaniji u kojoj su bili na obuci.

„Prednost obuke „Znanjem do posla“ je i ta što praktikanti mogu biti ne samo mladi koji imaju formalno obrazovanje za zanimanje za koje se obučavaju, već i druge struke“.

Obuka im daje priliku da upoznaju posao elektromontera, nauče veštine i procene da li to može biti njihov profesionalni izbor u budućnosti.

Teskt i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković / autorizacija: Elekromontaža