E2E priča – Palete i gajbice za evropska tržišta – nova šansa za posao

E2E priča – Palete i gajbice za evropska tržišta – nova šansa za posao

Kruševac: Za zanimanje radnika u proizvodnji drvenih elemenata obuku će, u okviru projekta „Znanjem do posla“,  u dve kruševačke firme pohađati 17 polaznika, mladih nezaposlenih ljudi. Oni će učiti, teorijski i praktično, kako se proizvode palete, gajbice i ramovi za košnice.

Obuke će se provoditi u firmama PUTR „Eco papir“ iz Kruševca, koja proizvodi palete i ramove za košnice i u firmi Proizvodnja drvene ambalaže “Saming“ iz Mačkovca, koja proizvodi gajbice. Deset polaznika veštine novog posla učiće u „Eco papiru“ a njih sedmoro u firmi „Samig“. S obzirom da je reč o novom programu prvo će biti urađena SKA analiza koja će pokazati koje veštine i znanja su neophodna za obavljanje posla, a onda i plan obuke, objašnjava Sanja Nikolić iz Omladinskog Saveta Kruševac, koja je koordinatorka za saradnju sa privredom na projektu „Znanjem do posla“ .

„Potrebno je obaviti selekciju i izbor kandidata za obuku, a kandidate biraju poslodavci“, kaže Sanja Nikolić iz Omladinskog Saveta Kruševac.

Ona dodaje da su obe firme zainteresovane da nakon sprovedene obuke zadrže maksimalan broj radnika koji pokažu interesovanje i veštinu da dobro obavljaju radne zadatke. Prethodno iskustvo ovih poslodavaca je da mladi relativno brzo odustaju od ovog posla.

 

 

„Poslodavci navode da je najčešći razlog mladih da odustanu, to što im je posao dosadan, mada nije fizički naporan. Firma „Saming“ ima iskustvo u obučavanju radnika za svoju proizvodnji, ali nije do sada sarađivala sa školama. „Eco papir“ sarađuje sa Politehničkom školom “Milutin Milanković” čiji đaci dolaze na praktičnu nastavu, a uz to obučava i svoje radnike“, precizira Sanja Nikolić.

U te dve firme konkursi za nove radnike su neprekidno otvoreni, jer je potražnja za njihovim proizvodima velika, te ima prostora za širenje proizvodnje. Upravo ih je potreba za novim, obučenim radnicima motivisala da se uključe u projekat „Znanjem do posla“.

Inače, obe firme rade pretežno za strano tržište, Italiju, ali i Grčku, Bugarsku, Makedoniju, Crnu Goru. Svoje proizvode plasiraju i na domaće tržište. Zanimljivo je da su žene vlasnice i direktorke obe firme, Olja Miletić „Eco papira“ i Slađana Arsić „Saminga“.

U okviru programa „Znanjem do posla“, ove godine se u dve kruševačke firme obučavaju i radnici u proizvodnji kartonski kutija.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković