E2E priča – Uz „Znanjem do posla“ do dualnog obrazovanja

E2E priča – Uz „Znanjem do posla“ do dualnog obrazovanja

Kruševac: U Kruševcu je ugovore o dualnom obrazovanju nedavno potpisalo 47 đaka, odnosno njihovih roditelja, sa predstavnicima 16 preduzeća, u kojima će učenici biti na praksi. Po dualnom sistemu ove godine u Kruševcu se školuje 23 đaka druge godine Prve tehničke škole, obrazovnog profila mehaničar motornih vozila i  24 učenika druge godine Politehničke škole „Milutin Milanković“ koji uče za modnog krojača.

(više…)

E2E Priča – Rešenje za nedostatak zubnih tehničara

E2E Priča – Rešenje za nedostatak zubnih tehničara

Kruševac:  Neadekvatan sistem formalnog obrazovanja, mali broj upisanih đaka, nedostatak prakse, ali i nemotivisanost mladih da se se uopšte bave zanimanjem neki su od razloga zbog u Kruševcu nema obučenih zubnih tehničara. Do ovih zaključaka došli su vlasnici kruševačkih stomatoloških ordinacija „Dr Simić“, „Batiko“ i laboratorije za zubnu tehniku „Kreativ dental lab“, koji su za ovo zanimanje u okviru projekta „Znanjem do posla“ obučavali u svojim ordinacijama desetoro nezaposlenih mladih.

(više…)

Švajcarsko iskustvo za efikasniji sistem dualnog obrazovanja

Švajcarsko iskustvo za efikasniji sistem dualnog obrazovanja

Beograd –  Institucije Republike Srbije uključene u proces uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiju aktivnog rade na podizanju svojih kapaciteta u ovoj oblasti i efikasnu primenu Zakona o dualnom obrazovanju koji većini njih daje uloge i zadatke sa kojima do tada nisu imali iskustva.

 

U sklopu priprema za nove dužnosti i obaveze koje imaju ili će imati u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji, zaposleni Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije (PKS) i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (ZUOV) imali su prilike da od svog kolege iz Federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku Švajcarske (SFIVET) Emanuela Vutriha saznaju više o praktičnoj primeni SKA metodologije, koja se u Švajcarskoj koristi za izradu nastavnih planova i programa u okviru njihovog sistema dualnog obrazovanja.

(više…)

Volkswagen: Dualnim obrazovanjem najbrže do posla

Volkswagen: Dualnim obrazovanjem najbrže do posla

Sjedinjene države: Deo nemačkog automobilskog giganta Folksvagen koji posluje na teritoriji Sjedinjenih američkih država, Volkswagen Group of America, obeležila je kraj obuke za polaznike i polaznice na četiri različita programa obuke koje ova kompanija sprovodi u svojim proizvodnim pogonima, a po modelu dualnog obrazovanja. Na ovaj način kompanija pomaže mladima da što pre steknu praktične veštine i znaja, kao i konkretno radno iskustvo koje će im pomoći da postanu privlačniji za buduće poslodavce. Kompanija je ovaj model praktične radne obuke mladih prenela u SAD iz svoje Nemačke, gde ga već godinama uspešno primenjuje.

(više…)