E2E priča – “STAX Technologies“ iz Čačka obučava CNC operatere

E2E priča – “STAX Technologies“ iz Čačka obučava CNC operatere

Čačak: Kompanija „STAX Technologies d.o.o“ iz Čačka, koja se bavi razvojem i proizvodnjom mašina za pakovanje u industriji prerade higijenskog papira, učesnik je novog ciklusa obuka „ Znanjem do posla“. Uz stručnu podršku mentora iz ove kompanije obučavaće se 12 mladih za profil CNC operatera.

To je drugo učešće ove kompanije u programu obuka na radnom mestu po projektu „Znanjem do posla“. U prethodnom ciklusu obučeno je devetoro operatera za rad na CNC mašinama.

„Odluku o učešću u novom ciklusu smo doneli iz dva razloga. Kompanija ima dinamičan rast i u narednom periodu će nam biti potreban veliki broj kvalifikovanih radnika. Drugo, imamo sjajna prethodna iskustva u vezi sa obučavanjem mladih radnika“ rekao je za naš sajt Mladen Mojsilović, rukovodilac za ljudske resurse .

 

 

Obukama do kvalitetnih radnika

Budući da na tržištu ima problema sa pronalaženjem adekvatnih i kvalifikovanih kadrova „STAX Technologies“ je osmislio alternativni način regrutovanja, in-house regrutni centar – eduSTAX. Centar služi za obuku postojećih i edukaciju potencijalnih zaposlenih u oblasti mašinske proizvodnje.

„Po objavljivanju poziva u projektu „Znanjem do posla“ zaključili smo da bi uključivanje u ovaj program obuka doprinelo daljem rastu našeg edukativnog centra eduSTAX,  time što bismo dobili napredni i specijalno dizajnirani plan i program nastave, radili na izgradnji teorijskih i praktičnih mentora, kao i time što bismo ostvarili značajna finansijska sredstva koja bi potpomogla dalji razvoj edukativnog centra“ kaže Mojsilović, objašnjavajući odluku kompanija da se uključi u obuke „E2E“.

 

U kompaniji ističu da će iskustvo iz prethodnog ciklusa obuka „Znanjem do posla“ biti značajno i za realizaciji novog.

 

 

Kroz prethodni ciklus obuke smo imali prilike da vidimo u kojim segmentima se polaznici najslabije snalaze, na osnovu testa teorijskog znanja i kasnijeg rada na mašinama, tako da ćemo u ovom ciklusu staviti akcenat na te oblasti“ rekao je Mojsilović.

 

 

Šansa za zaposlenje

Prva generacija polaznika „Znanjem do posla“ se zaposlila u kompaniji posle završetka obuke. U grupi od devet praktikanata njih sedam je zadovoljilo kriterijume i ostalo da radi u „STAX Technologies“.

Kompanija je, zatim, imala još jednu generaciju polaznika u sopstvenoj organizaciji, pa je od 15 polaznika njih 12 uspešno završilo obuku i zaposlilo se u „STAX-u“.

„Izuzetno smo zadovoljni ovim načinom dolaska do mladih kadrova. Na ovaj način imamo priliku da radimo sa mladim ljudima i da njihove profesionalne kompetencije oblikujemo prema našim potrebama. Takođe, imamo priliku da sa mladim ljudima, koji su na početku svoje karijere, radimo na poslovnoj etici i profesionalnom ponašanju, što se kod već „gotovih“ kadrova sprovodi mnogo teže“ kazao je Mojsilović.

 

U kompaniji navode da su kadrovi iz oblasti mašinske proizvodnje izuzetno deficitarni na tržištu rada.

„Kada na to dodamo i našu potrebu za modernim obrazovnim profilima, poput CNC operatera ili programera, pronalaženje adekvatnih kadrova predstavlja veliki izazov“ kaže Mojsilović.

 

Do novih radnika su ranije dolazili putem oglasa i preporuka za već formirane kadrove i kroz edukativni centar za obuku mladih i novih kadrova.

 

„U oba slučaja smo bili prinuđeni da ponudimo dodatnu obuku kako bi novozaposleni mogli da odgovore na specifične izazove naše proizvodnje“ rekao je Mojsilović.

 

 

Prednosti obuke „Znanjem do posla“

„Prednosti su brojne. Izdvojio bih sjajan nastavni plan i program, koji uz pomoć teorijskih i praktičnih mentora daje jednu strukturalnu celinu, na osnovu koje imamo tako visok procenat uspešno obučenih polaznika. Takođe, pomoć pri selekciji i odabiru polaznika je od velike pomoći. Napominjem i veliku važnost finansijske podrške“, istakao je Mojsilović.

Kompanija „ STAX Technologies“ ima aktivnu ulogu u obuci polaznika. Obezbeđene su učionice za teorijsku nastavu, zatim CNC simulatori na kojima polaznici započinju praktični deo obuke, i na samom kraju, rad na mašinama.

„Kroz ceo proces obuke, koji smo održali u prethodnom ciklusu, o polaznicima se brinuo profesor mašinstva u svojstvu teorijskog mentora i tri praktična mentora koja su izabrana iz redova najboljih i najiskusnijih CNC operatera“ priča Mojsilović.

U kompaniji ističu da su ponosni što imaju priliku da, zajedno sa projektom „Znanjem do posla“ razvijaju lokalnu zajednicu i pomognu mladim ljudima da se usavršavaju, grade karijere sigurnim korakom, i budućnost ostvare u svojoj zemlji.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Grad Čačak prva opština u Srbiji koja ko-finansira projekat “Znanjem do posla”

E2E priča – Grad Čačak prva opština u Srbiji koja ko-finansira projekat “Znanjem do posla”

Čačak, 27.10.2020. – Između Grada Čačka i projekta „Znanjem do posla“ (E2E), potpisan Sporazum o saradnji s ciljem da mladi ljudi dobiju nove kompetencije i nova radnja mesta

Sporazumom je predviđena zajednička finansijska podrška Grada Čačka i osmogodišnjeg partnerskog projekta dve vlade – Švajcarske i Srbije „Znanjem do posla“, kako bi mladi ljudi kroz obuke na radnom mestu kod poslodavaca sa teritorije Grada Čačka došli i do posla.

Projekat „Znanjem do posla“ objavio je javni poziv za poslodavce sa ciljem da se kroz javno-privatno partnerstvo sa kompanijama iz ciljnih područja Srbije, među kojima je i Grad Čačak, organizuju obuke na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Pomenuti program podrške olakšaće poslodavcima proces izbora, obuke i zapošljavanja novih zaposlenih. Za sprovođenje Poziva na teritoriji Grada Čačka opredeljuju se sredstva za obuku 50 mladih kod lokalnih poslodavaca u ukupnom iznosu od 5,500,000.00 RSD, od čega je 30% učešće sredstava iz budžeta lokalne samouprave Čačka. Pored ovog iznosa, poslodavci obezbeđuju dodatna sredstva iz sopstvenih izvora neophodna za organizovanje obuka na radnom mestu u svojim prostorijama.

 

 

Kako je istakao gradonačelnik Čačka Milun Todorović prilikom potpisivanja sporazuma, ovo je izuzetan dan za Čačak, pre svega za mlade Čačane, koji će, zahvaljujući Vladi Švajcarske i izuzetnom projektu nevladinog sektora, dobiti šansu da kroz obuku u izuzetno jakim i ozbiljnim lokalnim kompanijama steknu dragocena znanja, veštine i iskustva koja će im olakšati put do posla. Todorović je napomenuo da je prošle godine uspešno organizovan pilot-projekat sa kompanijom „Staks“, koji je predstavljao odlično iskustvo i potvrdio da je organizovanje ovakvih obuka pravi način da nezaposleni mladi ljudi lakše dođu do posla, a lokalni poslodavci do odgovarajućeg kadra. -Želim da se mladi uključe u ovaj projekat i veoma brzo steknu nova znanja i veštine i da ostanu ovde u Čačku, što i jeste naš najveći cilj.– naglasio je Todorović.

 

 

Derek Džordž, zamenik direktora Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasada Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, izrazio je zadovoljstvo što se nalazi u Čačku i što će kroz realizaciju projekta „Znanjem do posla“ 50 mladih Čačana dobiti priliku da steknu nova saznanja i iskustva i na taj način lakše dođu do posla. -Posebno nam je drago što je Grad Čačak odlučio da opredeli određena finansijska sredstva i učestvuje u projektu, što smatramo da je vizionarskog karaktera, jer je prepoznao potrebu da učestvuje u jednoj ovakvoj aktivnosti. Prilikom posete „Staksu“, uverili smo se da ovde postoji velika potreba za radnicima i da su lokalne kompanije motivisane da uđu u ovakve programe, kako bi došle do što boljih i kvalitetnijih kadrova, a smatramo da je i interes Grada Čačka očigledan, kako bi se što više mladih kroz ovakve aktivnosti angažovalo poslovno i ostalo ovde na dobrobit celokupne lokalne zajednice – rekao je Džordž.

 

 

Cilj projekta „Znanjem do posla“ je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih i posredno brži, održivi i inkluzivni ekonomski razvoj Srbije. Ideja E2E je da podstakne, podrži i ponudi model trajne saradnje lokalnih samouprava, škola, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata kako bi se mladima pružila mogućnost da nauče one veštine koje se traže na tržištu rada i tako lakše dođu do posla.

 

 

Ovo je treći poziv objavljen u okviru E2E projekta, podržanog od strane Švajcarske,  čija je ukupna vrednost  14,3 miliona evra za 8 godina sprovođenja projekta. Tokom prve faze projekta (2016-2019) kroz 61 program obuke na radnom mestu, za koji je izdvojeno 1,2 miliona evra, prošlo je 1,060 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 mladih iz teže zapošljivih grupa, za koje je izdvojeno 180.000 evra. Više od 70% mladih je nakon obuka zaposleno. U sprovođenju obuka na radnom mestu učestvovalo je 128 kompanija koje su u proseku sa 50% sufinansirale obuke, kao i 30 partnera kako iz javnog sektora, tako i iz civilnog društva.