E2E priča – Šansa za 195 mladih bez posla

E2E priča – Šansa za 195 mladih bez posla

Počinju nove obuke u Kraljevu, Loznici, Kragujevcu i Batočini

ŠANSA ZA 195 MLADIH BEZ POSLA

Nove obuke za nezaposlene mlade, po projektu „Znanjem do posla“, koje startuju na području Kraljeva, Loznice, Kragujevca, Batočine, obuhvataju  ukupno 195 polaznika koji dobijaju šansu da sticanjem znanja i veština koje su tražene na tržištu skrate put do zaposlenja.

 

Obuke se sprovode u organizaciji Business Innovation Programs (BIPS), partnera u projektu „Znanjem do posla“.

 

Obuka za operatere u „Leoniju“

Javni poziv na obuku „Znanjem do posla“ u kompaniji „Leoni“ u Kraljevu izazvao je „neverovatno“ interesovanje mladih bez posla, rekli su u BIPS-u. Prijavilo se deset puta više kandidata od planiranog broja polaznika.

 

Odabrano je 60 koji će u Leoniju pohađati obuku za zanimanje „operater u proizvodnji kablovskih sklopova“.

 

„Obuka za operatera u proizvodnji kablovskih sklopova traje sedam nedelja. Sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teoretski deo traje nedelju dana i odvija se u trening centru kompanije, a zatim se praktični deo obuke nastavlja na radnom mestu u proizvodnji“, naveo je koordinator BIPS-a za zapošljavanje i saradnju sa privatnim sektorom Vladimir Dobi.

Mladi se, dodao je, obučavaju za posao koji je vezan za automobilsku industriju u najsavremenijoj i najvećoj Leonijevoj fabrici na svetu.

 

„Polaznici se poslu operatera u proizvodnji kablovskih sklopova za razne tipove automobila“, rekao je Dobi.

 

On je napomenuo da kandidati čim uđu u kompaniju od poslodavca dobijaju ugovor o radu na tri meseca, a praksa je da se radni odnos po isteku tog perioda produžava.

 

O napretku mladih na obuci brine 20 mentora, kao i četiri instruktora teoretske obuke iz kompanije „Leoni“.

 

U BIPS-u ističu da je ova obuka rezultat dobre saradnje i pozitivnih iskustava iz prethodnog ciklusa učenja na radnom mestu u Leoniju.

 

„Prošle godine se u Leoniju u Kraljevu obučavalo 49 mladih za dva zanimanja: kontrolor kvaliteta u proizvodnji kablovskih sklopova i operater u toj proizvodnji i do danas je na radnim mestima u kompaniji ostalo njih 47“, rekao je Dobi.

 

 

Kako od 600 prijavljenih odabrati 60

 

U svim obukama „Znanjem do posla“, jedan od najvažnijih koraka je selekcija kandidata, kažu u BIPS-u.

 

Za obuku u Leoniju najpre su pregledani CV-jevi nekoliko stotina prijavljenih, da bi izbor bio sužen na 90, a njih 60 je pozvano na intervju.

 

„Metod koji koristimo pri selekciji je intervju zasnovan na kompetencijama. Prilikom individualnog razgovora kandidat se upoznaje ga sa programom obuke, a proveravaju se i ključne kompetencije koje se definišu za svakog polaznika“, objasnio je koordinator za edukaciju i karijerno savetovanje u BIPS-u Lazar Đoković.

 

U selekciju su uključeni i predstavnici kompanije iz odeljenja za ljudske resurse.

 

„Prilikom selekcije trudili smo se da prepoznamo glavne kompetencije i ono što je potrebno za zanimanje za koje se polaznici obučavaju, pri čemu smo vodili računa da uključimo i mlade iz drugih struka, pored mašinske“ rekao je Đoković.

 

Pored „mašinaca“ za obuku su se prijavili i kandidati medicinske, ekonomske i ugostiteljske struke, s namerom da se u vreme epidemije COVID -19 preorijentišu na druga deficitarna zanimanja.

Tokom selekcije vrednovani su preciznost, odgovornost, sposobnost koncentracije i timska orijentisanost, zatim poznavanje mašinske struke, dodatno iskustvo, kultura rada i slično.

 

Prijavljeni kandidati su pokazali veliku želju da uče i to će ključno doprineti da oni koji prođu obuku „Znanjem do posla” ostanu da rade u kompaniji“, naveo je Đoković.

 

Obuke za šivače, operatere, bravare

 

U novom ciklusu „Znanjem do posla“ u kompaniji „Adient“ u Loznici obučavaće se 100 mladih bez posla za zanimanje „šivač navlaka za automobilska sedišta“. Za njihov napredak biće zadužena 34 mentora iz kompanije koji su prošli obuku po programu „Znanjem do posla”.

 

Inače, nastavak obuke u Adientu je rezultat uspeha prošlogodišnje obuke, budući da je od 120 praktikanata, čak 112 ostalo da radi u kompaniji.

 

U novi ciklus obuka na radnom mestu po programu „Znanjem do posla“ biće uključena i kompanija „Grah Automotive“ iz Batočine.

 

„U ovoj kompaniji obučavaće se 30 polaznika za zanimanje operater u proizvodnji kablovskih sklopova“, rekao je Vladimir Dobi (BIPS).

 

Iz BIPS-a, takođe, najavljuju početak obuke za zanimanje bravar u Kragujevcu za petoro polaznika u preduzeću „Primus aqua“, koje se bavi izradom kotlova.

 

Prema rečima Dobija, obuke u novom ciklusu su višestruko značajne kako za lokalnu zajednicu, tako iza kompanije. One doprinose zapošljavanju na područjima koja imaju veliku nezaposlenost, kao što su Kraljevo i Loznica, jer otvaraju značajne mogućnosti mladima sa III i IV stepenom stručne spreme ili nižim kvalifikacijama, kojih ima najviše na evidenciji nezaposlenih (NSZ).

 

S druge strane, i poslodavci dobijaju dobro selektovane praktikante, odnosno buduće radnike koji su obučeni tačno prema njihovim potrebama.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković