E2E priča – Novi Pazar: E2E u 2020. godini, korona diktirala aktivnosti

E2E priča – Novi Pazar: E2E u 2020. godini, korona diktirala aktivnosti

Novi Pazar: Aktivnosti programa “Znanjem do posla” u Novom Pazaru u 2020. godini u mnogome su zavisile od epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a tokom prethodnih meseci realizovana je usluga karijernog vođenja i savetovanja, dok je realizacija obuka na radnom mestu tek započeta i biće nastavljena iduće godine.

 

Usluge karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) ove godine koristilo je oko 400 mladih, uglavnom srednjoškolaca i studenata iz Novog Pazara i okoline. Većina njih obuhvaćena je u direktnom radu kada god je to bilo moguće, tokom poseta školama i visokoškolskim ustanovama, odnosno u ličnim susretima sa karijernim savetnicima.

 

– Ove godine nismo se fokusirali samo na klasične usluge karijernog vođenja, već i na usluge podrške mladima pri pronalaženju obuka i radnih mesta. Takođe, deo aktivnosti smo realizovali i u oblasti utvrđivanja veština, motiva i resursa kod pojedinaca koji traže posao i procene na osnovu primene novih alata. Osim toga, u sklopu individualnog karijernog savetovanja rad je bio usmeren na savetovanje za izbor zanimanja, nastavak obrazovanja, konsultacije o prvom poslu po završetku škole, savetovanje u vezi sa planiranjem karijere i drugo. Tokom grupnih sesija uglavnom smo se usmerili na razvijanje “mekih” veština kao što su rad na izradi biografija, pružanje podrške pri apliciranju ili uvežbavanje razgovora za posao – kaže Marija Tiosavljević, potpredsednica Udruženja psihologa Novi Pazar, partner programa u ovom delu Srbije.

 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije usluge namenjene poslodavcima nisu realizovane u planiranom obimu. Glavna prepreka bilo je to što su kompanije pretrpele značajne finansijske gubitke zbog kojih im je neophodno više vremena za oporavak.

 

– Iz tog razloga smo tek krajem godine uspeli da podnesemo nekoliko prijava za programe obuka na radnom mestu, koji će, ukoliko budu odobreni, krenuti sa realizacijom početkom 2021. godine. Najveći broj prijava je iz sektora ugostiteljstva (zanimanja kuvar i konobar), zatim proizvodnih delatnosti (šivač) i usluga socijalne zaštite (lični pratilac deteta) – dodaje Tiosavljević.

 

Epidemija korona virusa uzrokovala je brojne promene u svakodnevnom životu, ali i prilagođavanje u pružanju usluga u okviru projekta “Znanjem do posla”, tako da je kompletan program realizovan online.

 

– U tom periodu smo se bavili organizacijom vebinara i online grupnog karijernog savetovanja, pripremali smo različite radionice i objavljivali video materijale koji su mladima omogućavali lakši izbor i razvoj buduće karijere. Izazov je bio raditi u otežanim uslovima, ali nas je sve motivisalo da radimo na unapređenju svojih usluga i da ih prilagodimo u skladu sa novonastalom situacijom – ističe Marija.

 

Ipak, zbog epidemije je uslugama karijetnog savetovanja obuhvaćeno znatno manje mladih nego što je planirano, a uticao je i na nedovoljno realizovanje aktivnosti u okolnim gradovima – Raški, Tutinu i Sjenici.

 

– Početkom sledeće godine planiramo da započenemo sa realizacijom programa obuka na radnom mestu i da nastavimo rad na animiranju poslodavaca za učestvovanje u aktuelnom pozivu. Tu pre svega mislimo na kompanije iz susednih opština. Nadamo se da će se epidemiološka situacija stabilizovati i da ćemo uspeti da ostvarimo planirane ciljeve, ali svakako smo ponosni što smo uprkos preprekama i izazovima uspeli da privučemo veliki broj mladih i pružimo im podršku na njihovom karijernom putu – zaključuje Tiosavljević.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković

E2E priča – Edukativni centar novi partner programa „Znanjem do posla“

E2E priča – Edukativni centar novi partner programa „Znanjem do posla“

Kruševac: Udruženje građana Edukativni centar je organizacija koja će u drugom ciklusu, odnosno u naredne četiri godine, u Rasinskom okrugu sprovoditi projekat „Znanjem do posla“. Reč je o organizaciji osnovanoj 2000. godine, koja ima veliko iskustvo u radu sa mladima.

„Aktivnosti Edukativnog centra, u radu sa mladima, su prvenstveno usmerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici, kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, zagovaranje i približavanje evropske inicijative“, kaže Violeta Stevović izvršna direktorka Edukativnog centra.

Vizija Edukativnog centra je, kako navode u toj organizaciji, razvijanje građanskog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina. Njihova misija je participacija u promociji i razvoju civilnog društva, kroz celoživotno obrazovanje i podršku aktivnom građanstvu. Ta organizacija je kroz svoje aktivnosti usmerena na implementaciju doživotnog neformalnog obrazovanja građana u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja, te na podršku aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice.

„U poslednjih nekoliko godina naša organizacija je realizovala više od 30 projekata sa mladima na lokalnom nivou, uz učešće preko 800 mladih. Organizovali smo i 15 internacionalnih projekata, a u 12 internacionanih projekata učestvovali smo kao partnerska organizacija“, navodi Violeta Stevović.

 

Ova organizacija se aktivnom podrškom razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja bavi od 2013. godine. To je jedna od oblasti koje će Edukativni centar u ovoj godini, u okviru projekta „Znanjem do posla“, realizovati u Kruševcu i u Rasinskom krugu.

„Kroz individualno i grupno karijerno savetovanje mladi će dobiti podršku u usmeravanju i vođenju svoje karijere. Karijerna savetodavka će za individualne razgovore biti dostupna mladima. Ona će biti tu da im pomogne da razumeju svoje sklonosti, mogućnosti i želje kako bi odabrali pravac svog daljeg obrazovanja, odnosno karijere“, objašnjava Violeta Stevović.

U okviru karijernog vođenja i savetovanja biće nastavljeno i održavanje realnih susreta na kojima će mladi moći da vide kako konkretno izgledaju određena zanimanja.

„Bavićemo se i razbijanjem predrasuda o zanimanjima, stereotipima koja su ženska, a koja muška zanimanja, da li nekada donosimo odluke na osnovu nametnutog, tradicionalnog mišljenja da određeni posao nije za mladića, odnosno nije za devojku“, dodala je ona.

 

 

U obuke na radnom mestu i za mlade iz celog Rasinskog okruga

U okviru programa „Znanjem do posla“ biće nastavljene i obuke na radnom mestu.

„Biće uključeni mladi sa područja celog Rasinskog okruga. Taj deo programa je namenjen mladima koji su izašli iz obrazovnog sistema, koji su u tranziciji između obrazovanja i zapošljavanja. Mi smo tu da poslodavcima objasnimo prednosti ovog programa, da budemo most između mladih nezaposlenih i poslodavaca“, kaže Ilija Jovanović, programski direktor Edukativnog centra.

 

Program će se posebno baviti osnaživanjem i uključivanjem mladih koji spadaju u ranjive grupe, onima kojima je potrebna dodatna podrška kako bi mogli ravnopravno da se uključe u proces zapošljavanja.

 

ECK je partner sa lokalnom samoupravom na projektu pisanja i implementacije strateških dokumenata i akcionih planova, a u dosadašnjem radu razvio je saradnju i realizovao brojna partnerstva kako sa institucijama tako i sa udruženjima i neformalnim grupama iz Srbije i inostranstva. Na lokalnom nivou Edukativni centar je član Saveta za karijerno vođenje i savetovanje, član je nacionalnih mreža: Nacionalne asocijacije omladinskih radnika/ca Srbije, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju te međunarodnih mreža.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković