– Do pre nekoliko godina smo imali javnu upravu, koja je bila poprilično skupa. Stoga je cilj prve faze naše reforme uprave bio da smanjimo samu veličinu aparata. To smo radili od kraja 2013, istakla je Brnabić.

Broj službenika je, kaže, smanjen za oko 40.000 zaposlenih, što odgovara skoro pa desetini nekadašnjeg personalnog sastava. Objašnjava da je ova redukcija realizovana pre svega penzionisanjima, pri čemu su gašena radna mesta novopečenih penzionera, ali i isplatama otpremnina u ne baš skromnim iznosima.

Sem toga je vlada svim ministarstvima, službama pa čak i lokalnoj upravi propisala maksimalni broj zaposlenih, koji bez odobrenja specijalne vladine komisije za zapošljavanje ne sme biti prekoračen.

Sledeći korak je, navodi se, modernizacija smanjene, ali nedovoljno efikasne uprave. I dalje nisu svi zaposleni u državnoj službi postavljeni na ona mesta, na kojima ih država stvarno treba i gde bi mogli biti od najveće koristi.

Da bi sa postojećim resursima dosegla efikasnije pružanje usluga, vlada je stoga, uz podršku EU i Svetske Banke, organizovala tim stručnjaka, zadužen za reorganizaciju vladinih službi.

Izvor: novaekonomija.rs link