Ime našeg programa na engleskom jeziku je „From Education to Employment“ pa ga često skraćujemo i sa “E2E“. Na našem jeziku programu smo dali ime „Znanjem do posla“.

Trajanje programa:

Program je svoje aktivnosti počeo 2015. godine, a predviđeno je da traje do 2019. godine, sa mogućnošću produženja.

Budžet programa:

Za četvrorogodišnje aktivnosti našeg programa “Znanjem do posla” predviđen je budžet koji iznosi 15,3 miliona švajcarskih franaka. U ovoj sumi Vlada Švajcarske učestvuje sa osam, a Vlada Srbije sa 7,3 miliona švajcarskih franka.

Cilj našeg programa je inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji. Naše programske aktivnosti usmerene su ka postizanju dva rezultata tj. ishoda.

 

  1. Najpre, kao prvi rezultat, želimo da podržimo odgovarajuća resorna ministarstva u unapredjenju javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih kroz analize (ex-ante I ex post) i podrsku drustvenim inovacijama.

  2. Potom, kao drugi rezultat, želimo da nezaposlenim mladim ljudima u Srbiji omogućimo direktnu korist od naših inovativnih modela za smanjenje nezaposlenosti i povećanje zapošljivosti mladih (koje testiramo u naših pet pilot opština i gradova).

Aktivnosti našeg programa odvijaju se po uputstvima našeg Upravnog odbora.

Ovaj odbor koji čine predstavnici institucija Švajcarske (SDC) i Srbije (Kabinet Potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović, Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta, kao i Privredna komora Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje i Stalna konferencija gradova i opština)