Program “Znanjem do posla” ima pet pilot zajednica u kojima traži i testira najefikasniji sistem podrške bržem zapošljavanju mladih. To su Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar, Pirot i Kragujevac.

U svakoj od naših pet pilot zajednica imamo svoje lokalne partnere. Oni će, uz podršku programa Znanjem do posla, raditi na kreiranju efikasnog sistema za intervencije na tržištu rada, prilagođenom potrebama njihove sredine. Cilj je da ovaj lokalni sistem bude u stanju da dugoročno deluje na smanjenju nezaposlenosti kod mladih, poveća konkuretnost lokalne privrede i ubrza ekonomski razvoj.

Kancelarija za mlade Kruševac
Kontakt: Vesna Živković
kzmkrusevac.org.rs

Omladinski savet Kruševca
Kontakt: Marina Virijević
youthcouncilks.wixsite.com

Business Inovation Programs
Kontakt: Marijana Simić
www.bips.rs

Razvojni biznis centar
Kontakt: Marija Stojadinović
www.rbcentar.org/

ZIP Centar
Kontakt: Ana Petrović
ZIP Centar na Fejsbuku

Udruženje građana “Osveženje”
Kontakt: Miloš Colić
Osveženje na Fejsbuku

Kancelarija za mlade Novi Pazar
Kontakt: Džemaludin Paučinac

Kancelarija za mlade Novi Pazar na Fejsbuku

Centar za obuku i radno angažovanje
Bojan Radosavljević

Karađorđeva 13, 19350 Knjaževac