Program “Znanjem do posla” ima pet test opština i gradova u Srbiji u kojima traži optimalni sistem podrške zapošljavanju mladih za Srbiju. Koristeći se švajcarskim modelom podrške mladima da lakše dođu do posla, a u sradnji sa našim saradnicima i partnerima izabrali smo Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar, Pirot i Kragujevac kao test sredine u kojima ćemo sledeće četiri godine raditi.

U svakom od ovih gradova imamo partnerske organizacije koje će na terenu raditi da svojoj lokalnoj zajedinici obezbede sistem intervencije na tržištu rada kojim će se podići zapošljivost mladih, povećati konkuretnost lokalne privrede i ubrzati ekonomski razvoj.

Kancelarija za mlade
Vesna Živković
kzmkrusevac.org.rs

Business Inovation Programs
Marijana Simić
www.bips.rs

Razvojni biznis centar
Marija Stojadinović
www.rbcentar.org/

ZIP Centar
Ana Petrović
ZIP Centar na Fejsbuku

Udruženje građana “Osveženje”
Miloš Colić
Osveženje na Fejsbuku

Kancelarija za mlade Novi Pazar
Džemaludin Paučinac

Centar za obuku i radno angažovanje
Bojan Radosavljević