Hoće li biti više posla ako se opredelite za zanat?

Prema najavama naviših državnih zvaničnika Srbija bi u budućnosti mogla da se suoči sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage. Jedan deo stručnjaka vidi uzrok ovog problema u kombinaciji demografskih i ekonomskih faktora od kojih su najizraženiji negativni prirodni priraštaj i imigracija radno sposobnog stanovništva u druge zemlje.

I državni funkcioneri i ekonomski stručnjaci, ali i privrednici, saglasni su u jednom – posla već ima, mada pod nepovoljnim uslovima, posebno kada je u pitanju visina plate, a poslodavci očekuju da će nedostatak radne snage usloviti porast cene rada pojedinih zanimanja.

Julski presek stanja na tržištu rada u Srbiji

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS) u junu 2017. godine bilo je registrovano 659.698 nezaposlenih osoba, od čega su trećina mladi. Od ukpnog broja nezaposlenih njih 358.548 ima manje od 3 godine srednje škole zbog čega se smatraju teško zapošljivim osobama. Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji tako zvanično iznosi 31,2%, a van sisitema obrazovanja i van tržišta rada nalazi se čak 16,5% svih mladih u Republici.

Zanimljiv plan gradonačelnika Čikaga za smanjenje nezaposlenosti

Od 2020. godine svi učenici javnih škola u američkom gradu Čikagu, koji diplomiraju moraće da školi predaju i plan razvoja svoje karijere nakon diplomiranja. Gradonačelnik Čikaga Emanuel Ram i njegova pomoćnica zadužena za obrazovanje Dženis Džekson saopštili su da će prikupti milion dolara za sprovođenje projekta koji su nazvali “Učenje, planiranje, uspeh” (Learn.Plan.Succeed.).

Manja nezaposlenih u Evropi

Evropska komisija objavila je svoj godišnji izveštaj o stanju na tržištu rada i društvenim implikacijama kretanja na tržištu rada  “2017 Employment and Social Developments in Europe”. Prema rezultatima ovog istraživanja, iako se nezaposlenost u EU smanjuje od 2013. godine ona još uvek nije dostigla nivo iz 2008. godine, pre izbijanja svetske ekonomske krize.

Nezaposlenost i neaktivnost mladih u EU

Najnoviji podaci o kretanjima na tržištu rada u segmetu nezaposlenosti mladih i “lica koji su nezaposleni, ne školuju se niti se usavršaju kroz sistem obuka” (tzv “NEET kategorija” mladih) pokazuju da se nastavlja trend kontinuiranog pad koji postoji još od 2014. godine, to jest da je mladima u Evropskoj uniji sve lakše da dođu do posla.

Od svog vrhunca 2013. godine kada je iznosila skoro 24 odsto stopa nezaposlenih kod mladih u 2016 pala je na 18,7 odsto. I pored ostvarenog napretka, ova stopa je i dalje 2,8 procentnih poena veća nego 2008. godine, pre ekonomske krize.