Kako do lakšeg zapošljavanja mladih sa sela?

Knjaževac:   Kako povećati zapošljavosti mladih iz seoskih sredina i kako ovoj grupi, klasifikovanoj kao teže zapošljiva grupa mladih, omogućiti priliku za ekonomsku samostalnost i kvalitetan život na selu bila je tema trećih javnih konsultacija koje je program „Znanjem do posla“ održao sa predstavnicima lokalnih javnih institucija, škola, kompanija i nevladinog sektora u Knjaževcu.

Stiže nova Nacionalna klasifikacija zanimanja

Beograd: U Privrednoj komori Srbije završene su konsultacije sa predstavnicima privrede na temu izrade nove Nacionalne klasifikacije zanimanja. Okrugle stolove koji su okupili poslodavce iz svih grana privrede organizovali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije. Nova Nacionalna klasifikacija dodatno će olakšati zapošljavanje posebno u novim industrijama poput IT industrije.

Kako pomoći štićenicima vaspitno-popravnih domova da dođu do posla?

Kruševac: Program “Znanjem do posla”, Grad Kruševac, Kancelarija za mlade Kruševac i Omladinski savet Kruševca Vas pozivaju na javnu, konsulativnu raspravu: “Prepreke zapošljavanju (bivših) štićenika vaspitno-popravnog doma Kruševac”, koja će se održati 5. oktobra u sali Regionalne privredne komore Kruševac, Balkanska 63, IV sprat, sa početkom u 13h.

Novi Pazar: Šest tekstilnih kompanija ušlo u sistem dualnog obrazovanja

Novi Pazar:  Šest najvećih tekstilnih kompanija u Novom Pazaru biće od naredne školske godine deo sistema formalnog dualnog obrazovanja u ovom gradu i omogućiće učenicima da se u njihovim pogonima praktično obučavaju za posao tekstilca. Ovo je najavila savetnica za dualno obrazovanje Ministra prosvete Srbije Gabrijela Grujić tokom svoje posete Novom Pazaru, u okviru aktivnosti karavana “Duh mladih” koji je za vikend boravio u ovom gradu.

Julski presek stanja na tržištu rada u Srbiji

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS) u junu 2017. godine bilo je registrovano 659.698 nezaposlenih osoba, od čega su trećina mladi. Od ukpnog broja nezaposlenih njih 358.548 ima manje od 3 godine srednje škole zbog čega se smatraju teško zapošljivim osobama. Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji tako zvanično iznosi 31,2%, a van sisitema obrazovanja i van tržišta rada nalazi se čak 16,5% svih mladih u Republici.

I pomoć siromašnima i posao mladima

Gradonačelnica Vašingotona, glavnog grada Sjedinjenih država, Mjurijel Bovser (Muriel Bowser) realizovala je program koji je u isto vreme naučio nezaposlene mlade ljude novim radnim veštinama, povećao energetsku efikasnost siromašnih domaćinstava u gradu i smanjio im račune za električnu energiju i povećao broj domaćinstava koje koriste obnovljive izvore energije.