Dobrodošli na internet prezentaciju programa

„Znanjem do posla“!

Mi smo četvorogodišnji partnerski program vlada Švajcarske i Srbije koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih.

Poslednje vesti

Naš program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a posebno u naših pet pilot gradova i opština u Srbiji – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot.

Zajedno sa našim lokalnim partnerima testiramo kako se najefikasnije može povećati zapošljivost mladih, a da to bude kroz dugoročno održivi model sadanje privrede, javne administracije, obrazovnih institucija i šire lokalne zajednice.

Kao uzor imamo švajcarski model podrške zapošljavanju mladih, a plan nam je da taj model – koji nudi programe obuke na radnom mestu, kao i programe karijernog vođenja i savetovanja – prilagodimo specifičnostima naše zemlje i našoj omladini omogućimo pristup sličnom sistemu podrške pri zapošljavanju i izboru karijere.

Naš najvažniji partner je Vlada Republike Srbije, odnosno Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). Naša iskustva i nalaze sa terena predstavićemo Vladi Republike Srbije kako bi se formulisala odgovarajuća rešenja koja će omogućiti da mladi dobiju podršku pri zapošljavanju koja im je neophodna.

Cilj nam je da kroz izmene zakonodavnog okvira i javnih politika, lokalnim zajednicama u Srbiji omogućimo da proaktivno utiču na svoje lokalno tržište rada.

Pored Vlade Republike Srbije, naši partneri na ovom poslu su i opštine i gradovi, ali i kompanije, nevladine organizacije, škole i fakulteti, kao i svi oni koji mogu doprineti da se smanji nezaposlenost kod mladih.

Internet prezentacija na kojoj se nalazite pravo je mesto da saznate kako kroz program “Znanje do posla” radimo na povećanju zapošljivosti kod mladih i to na inkluzivan i održiv način, kako sprečavamo „odliv mozgova“, kako ubrzavamo ekonomski razvoj naše zemlje i kako pomažemo lokalnim zajednicama da pravovremenim intervencijama na svom tržištu rada postanu još atraktivnije lokacije za investicije.